Phụ lục

LỊCH PHỤNG VỤ GP. 2022

 • In trang này
 • Lượt xem: 4,623
 • Ngày đăng: 23/11/2022 09:21:24

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2022

 

19    17    X      Thứ Tư

1Sm 17,32-33.37.40-51 / Mc 3,1-6

20    18    X      Thứ Năm

Thánh Fabianô, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Thánh Sêbastianô, Tử đạo (Đ)

1Sm 18,6-9;19,1-7 / Mc 3,7-12

21    19    Đ      Thứ Sáu

Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ

1Sm 24,3-21 / Mc 3,13-19

22    20    X      Thứ Bảy

Thánh Vinh Sơn, Phó tế, Tử đạo (Đ)

2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 / Mc 3,20-21

 

23    21    X      CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Cr 12,12-30

(hoặc 1Cr 12,12-14.27) / Lc 1,1-4; 4,14-21

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức khiết tịnh là gì?

T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình. (GLHT,536)

CHIA SẺ

Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh, dù ở trong bậc sống nào: sống đời hôn nhân, sống độc thân “vì Nước Trời”,và sống độc thân giữa đời.

Khiết tịnh là ơn Chúa ban, là nhân đức giúp ta làm chủ bản năng tính dục và sống phù hợp với thánh ý Chúa.

 Để sống đức khiết tịnh, chúng ta phải tập làm chủ mình, nhất là mạnh mẽ chống trả trước những cám dỗ trong tâm trí. Phải luôn cầu nguyện luôn như Chúa đã căn dặn:“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa vào chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41), nhất là khi bị cám dỗ phạm tội, hãy kêu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con!” (Mt 14,30); quyết trung thành với luật Chúa; Tin  tưởng vào Chúa, vì chính Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi cám dỗ và sự dữ”. (Ga 17,15-16)

Chúng ta hãy trung thành sống theo ý Chúa; sống tình yêu khiết tịnh và trung tín với ân huệ Chúa đã ban cho.

 24   22    Tr     Thứ Hai

Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

2Sm 5,1-7.10 / Mc 3,22-30

25    23    Tr     Thứ Ba

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại - Lễ kính

Kết Thúc Tuần Lễ

Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22) / Mc 16,15-18

26    24    Tr     Thứ Tư

Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám mục

Lễ nhớ

2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5) / Mc 4,1-20

27    25    X      Thứ Năm

Thánh Angêla Merici, đồng trinh (Tr)

2Sm 7,18-19.24-29 / Mc 4,21-25

28    26    Tr     Thứ Sáu

Thánh Tôma Aquinô, Linh mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Mc 4,26-34

29    27    X      Thứ Bảy

2Sm 12,1-7a.10-17 / Mc 4,35-41

 

30    28    X      CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Gr 1,4-5.17-19 / 1 Cr12,31-13,13 (hoặc 1Cr 13,4-13) / Lc 4,21-30

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức khiết tịnh đem lại cho chúng ta điều gì?

T. Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của chúng ta được nguyên tuyền, để có thể hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân theo bậc sống của mình. (GLHT,537);(GLHTCG,2338)

CHIA SẺ

Một linh mục đã kể lại: Tôi cùng anh bạn đã có gia đình và có con, vào một ngày nọ, đi dạo quanh vườn “tao đàn” ở Sài Gòn. Vô tình chúng tôi nhìn thấy đôi trai gái đang ôm nhau và hôn nhau một cách thắm thiết.

- Anh bạn hỏi tôi: Khi nhìn thấy những hình ảnh gợi dục như thế, cha có bị cám dỗ không?

- Tôi trả lời: À, thấy người phụ nữ đẹp, nếu hơn tuổi tôi, tôi coi như chị của mình, nếu bằng hoặc kém tuổi tôi, tôi coi như em mình. Như thế, tôi hết bị cám dỗ.

Không phải chỉ có những bậc tu trì mới phải giữ đức khiết tịnh, mà những người sống bậc hôn nhân cũng phải giữ nữa. Có giữ được như thế, tình yêu vợ chồng mới bền vững; có giữ được như thế, thì sự tận hiến của các linh mục và tu sĩ mới có ý nghĩa; mới có được hạnh phúc đích thực như Chúa đã hứa: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29), hoặc như Chúa đã dạy: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. (Mt 5,8)

 

31    29    Tr     Thứ Hai

Thánh Gioan Bôscô, Linh mục - Lễ nhớ

2Sm 15,13-14.30;16,5-13 / Mc 5,1-20

Lưu ý đặc biệt:

Hôm nay là ngày cuối năm Tân Sửu, buổi chiều và tối có thể cử hành:

31    29    Tr     Ban chiều - Lễ Tất Niên

Is 63,7-9 / 1Cr 1,3-9 / Lc 17,11-19

Ban Đêm - Lễ Giao Thừa

Ds 6,22-27 / 1Tx 5,16-26.28 / Mt 5,1-10

 

THÁNG 02/2022

NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC NỮ TU VÀ CÁC CHỊ EM

SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những chị em sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm, xin cho họ tiếp tục khám phá ra những lời đáp trả mới, trước những thách đố của thời đại chúng ta.

 

01/02       01/01  Nhâm Dần  X          Thứ Ba

2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3

Mc 5,21-43

Mồng Một Tết Nhâm Dần

Cầu Bình An Năm Mới (Tr)

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374)

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6)

Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27)

02    02/01       Tr     Thứ Tư

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

(Lễ Nến) - Lễ kính

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Ml 3,1-4 / Dt 2,14-18 / Lc 2,22-40

(hoặc Lc 2,22-32)

Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến

Mồng Hai Tết

Kinh Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374)

Hc 44,1.10-15 / Ep 6,1-4.18-23 / Lc 1,67-75

03    03/01       X      Thứ Năm đầu tháng

1V 2,1-4.10-12 / Mc 6,7-13

Mồng Ba Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (tr)

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374)

St 2,4b-9.15 / Cv 20,32-35 / Ga 5,16-20

Thánh Blasiô, Giám mục tử đạo (Đ)

Thánh Ansgariô, Giám mục (Tr)

04    04    X      Thứ Sáu đầu tháng

 Hc 47,2-11/ Mc 6,14-29

05    05    Đ      Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Agatha, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ

1V 3,4-13 / Mc 6,30-34

 

06    06    X      CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Is 6,1-2a.3-8 / 1Cr 15,1-11

(hoặc 1Cr 15,3-8.11) / Lc 5,1-11

Thánh Vịnh tuần I

Không cử hành lễ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

T. Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ, tức là tập sống sự tự do của con người, hướng đến việc tự hiến bản thân. (GLHT,538)

CHIA SẺ

Để có đức khiết tịnh, chúng ta phải tập luyện tính tự chủ. Tự chủ là làm chủ bản thân, luôn giữ tư tưởng, lời nói và việc làm trong sáng. Tính tự chủ giúp khắc phục và điều khiển dục vọng của mình theo lý trí sáng suốt. Người tự chủ còn là người trầm tĩnh, tránh nói những lời vô ích; bình tĩnh vượt qua khó khăn nguy hiểm.

Để hướng đến việc tự hiến bản thân, người tự chủ phải làm chủ sự tự do mà Chúa đã ban. Được như vậy, chúng ta sẽ không bị ma quỷ, thế gian và xác thịt xiềng xích, trói buộc, khiến chúng ta phải làm nô lệ cho chúng. Khi ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn tự do trong lựa chọn bậc sống; sẽ dễ dàng tự hiến toàn thân cho cho Chúa qua ơn gọi tu trì, hoặc muốn thành hôn với ai đó để sống hạnh phúc gia đình. Nghĩa là chúng ta có toàn quyền quyết định theo ý mình muốn, không bị hạn chế hay bị ai ngăn cản.

 

07    07    X      Thứ Hai

1V 8,1-7.9-13 / Mc 6,53-56

08    08    X      Thứ Ba

Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr)

Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr)

1V 8,22-23.27-30 / Mc 7,1-13

09    09    X      Thứ Tư

1V 10,1-10 / Mc 7,14-23

10    10    Tr     Thứ Năm

Thánh Scholastica, Trinh Nữ - Lễ nhớ

1V 11,4-13 / Mc 7,24-30

11    11    X      Thứ Sáu

Đức Mẹ Lộ Đức (Tr)

1V 11,29-32;12,19 / Mc7,31-37

Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

12    12    X      Thứ Bảy

1V 12,26-32;13,33-34 / Mc 8,1-10

 

13    13    X      CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Gr 17,5-8 / 1Cr 15,12.16-20

Lc 6, 17.20-26

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế nào?

T. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế này: một là đón nhận ân sủng của Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích; hai là thực hành khổ chế và các nhân đức, đặc biệt là đức tiết độ. (GLHT,539).

CHIA SẺ

Chúng ta đã biết đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban. Vậy để có được ơn ấy, và để ơn ấy lớn lên trong sự bền vững, chúng ta phải năng cầu nguyện, vì Chúa đã nói: “Không có Thầy, anh em chằng làm gì được” (Ga 15,5); Siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể như Chúa Giêsu đã phán: “Bánh sự sống chính là Ta. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35). Chính ơn Chúa qua những bí tích này sẽ giúp linh hồn chúng ta được mạnh mẽ và can đảm để chống trả trước những tấn công của ma quỷ khiến chúng ta sã ngã và phạm tội.

Ngoài ra, chúng ta còn phải sống khổ chế. Khổ chế là chế ngự những tính mê tật xấu trong tâm hồn, tập từ bỏ ý riêng, cố gắng thắng cơn cám dỗ, thực hành các nhân đức như đức tin, cậy, mến, hiền hòa, trong sạch… nhất là đức hiền lành và khiêm nhường. Đàng khác, chúng ta hãy sống tiết độ, nghĩa là giữ mực thước, ăn uống chừng mực, không chiều theo những tính mê, tật xấu, không xả láng trong giải trí và ăn uống.

 

14    14    Tr     Thứ Hai

Thánh Cyrillô, Đan sĩ

và Thánh Mêthôđiô, Giám mục - Lễ nhớ

Gc 1,1-11 / Mc 8,11-13

15    15    X      Thứ Ba

Gc 1,12-18 / Mc 8,14-21

16    16    X      Thứ Tư

Gc 1,19-27 / Mc 8,22-26

17    17    X      Thứ Năm

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr)

Gc 2,1-9 / Mc 8,27-33

18    18    X      Thứ Sáu

Thánh Bernadette Soubirous, đồng trinh (Tr)

Gc 2,14-24.26 / Mc 8,34-39

(hoặc Mc 8, 4-9.1)

19    19    X      Thứ Bảy

Gc 3,1-10 / Mc 9,1-12 (hặc Mc 9,2-13)

 

20    20    X      CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

1Cr 15,45-49 / Lc 6,27-38

Thánh Vịnh tuần III

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người Kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống nào?

T. Người Kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống này: Một là những người sống đời thánh hiến, được mời gọi hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa; Hai là những người lập gia đình, được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng; Ba là những người không lập gia đình, được mời gọi sống tiết dục. (GLHT,540)

CHIA SẺ

Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc sống của mình:

- Người sống đời thánh hiến: sống độc thân vì “Nước Trời”. Đời sống của họ phải nêu cao tình thần từ bỏ, sự siêu thoát, sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm: thanh bần, trong sạch và vâng phục; hết mình phục vụ Chúa cách khiêm tốn trong mọi người.

- Người sống bậc gia đình: yêu thương người bạn đời của mình; trung thành với giao ước hôn nhân; chu toàn bổn phận vợ chồng và bổn phận làm cha mẹ, nhất là trong việc giáo dục con cái. Nên gương sáng cho mọi người.

- Người sống độc thân giữa đời: sống tốt đời sống người Kitô hữu: đạo đức, sống tiết dục như Thánh Phaolô đã khuyên nhủ: “Anh em hãy nên thánh, tức là xa tránh gian dâm; Mỗi người hãy biết sử dụng thân xác của mình một cách thánh thiện và trong sạch, không buông theo đam mê, dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa”. (1Tx 4,3-5)

 

21    21    X      Thứ Hai

Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Gc 3,13-18 / Mc 9,13-28

22    22    Tr     Thứ Ba

Lập Tông Tòa Thánh Phêrô - Lễ kính

1Pr 5,1-4 / Mt 16,13-19

23    23    Đ      Thứ Tư

Thánh Pôlycarpô, Giám mục, Tử đạo

Lễ nhớ - Gc 4,13b-18 (hoặc Gc 4,13-17)

Mc 9,37-39 (hoặc Mc 9,38-40)

24    24    X      Thứ Năm

Gc 5,1-6 / Mc 9,40-49 (hoặc Mc 9,41-50)

25    25    X      Thứ Sáu

Gc 5,9-12 / Mc 10,1-12

26    26    X      Thứ Bảy

Gc 5,13-20 / Mc 10,13-16

 

27    27    X      CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Hc 27,4-7 / 1Cr 15,54-58 / Lc 6,39-45

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại đức khiết tịnh?

T.  Có những tội này: Một là nhìn ngắm hoặc nghĩ tưởng những điều dâm ô; Hai là nói những lời thô tục hoặc ám chỉ ý xấu và phổ biến phim ảnh sách báo khiêu dâm; Ba là tìm thú vui nhục dục một mình hoặc với người khác ngoài cuộc sống hôn nhân; Bốn là có hành vi đồng tính luyến ái; Năm là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. (GLHT,541)

CHIA SẺ

- Tội phạm qua con mắt, đó là chủ ý nhìn ngắm những phim ảnh đồi trụy, khiêu dâm.

- Tội phạm trong tư tưởng: theo sau sự nhìn ngắm là để cho tâm trí nghĩ tưởng những điều dâm ô và ước muốn phạm tội.

- Tội phạm trong lời nói: sau khi  phạm tội trong tư tưởng, người ta thường ưa nói ra những lời thô tục liên quan đến phim ảnh, sách báo xấu, kích động lòng dục nơi người nghe. Vì lời nói là y phục của tư tưởng. Lòng đầy miệng mới nói ra.

- Tội phạm trong hành động: tìm thú vui nhục dục một mình (thủ dâm) hoặc với người khác ngoài cuộc sống hôn nhân, nhất là có những hành vi đồng tính luyến ái (phạm tội với người đồng phái) và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên (có hành vi tình dục với trẻ em dưới 18 tuổi).

Cho nên để sống đức khiết tịnh, chúng ta hãy làm hai việc này:

1) Siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn”. (Mt 26,41)

2) Năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và Mình Thánh Chúa.

3) Dứt khoát không nhìn ngắm những phim ảnh khiêu dâm; không nghe và không nói những chuyện liên quan đến Điều Răn Thứ Sáu; không tìm kiếm những thú vui tình dục ngang trái, lỗi đức khiết tịnh.

 

28    28    X      Thứ Hai

1Pr 1,3-9 / Mc 10,17-27

 

THÁNG 3/2022

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO LỜI ĐÁP TRẢ KITÔ GIÁO TRƯỚC NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Kitô hữu chúng ta, đứng trước những thách đố mới của đạo đức sinh học, luôn thúc đẩy việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và hoạt động xã hội.

 

01/03       29/01       X      Thứ Ba

1Pr 1, 10-16 / Mc 10, 28-31

 

MÙA CHAY

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa Tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. (AC 27)

 

Lưu ý:

1. Từ đầu Mùa Chay cho đến canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát) Alleluia. (IM 28)

2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không được cử hành Thánh lễ ngoại lịch, Thánh lễ An táng hoặc Cầu hồn. (IM 372 và 380)

3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này. (x. CE 41;252;300)

4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:

a.     Thánh lễ có nghi thức riêng và Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);

b.     Thánh lễ an táng (IM 380);

c.     Thánh lễ khi được tin người chết (hối tử) hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).

5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.

6. Khi cử hành lễ Hôn phối trong cũng như ngoài Thánh lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tùy nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ Hôn phối” (OCM 34). Nhưng Cha sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh”. (OCM 32)

- Trong Mùa Chay, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

 

02    30    Tm   Thứ Tư

Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt

Ge 2,12-18 / 2Cr 5,20-6,2

Mt 6,1-6.16-18

Thánh Vịnh tuần IV

Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ An táng mà thôi (IM 380).

Lưu ý:

        1. Về việc giữ chay và kiêng thịt:

        a. Giáo luật điều 1251 quy định: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.

        b. Tuổi giữ chay, theo Giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”.

        c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn”. (Giáo luật điều 1252)   

2. Về việc xưng tội và rước lễ:

a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”. (Giáo luật điều 989)

b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”. (Giáo luật điều 920)

Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).

 

03    01/02       Tm   Thứ Năm

Đnl 30,15-20 / Lc 9,22-25

04    03    Tm   Thứ Sáu

Thánh Casimirô

Is 58,1-9a / Mt 9,14-15

05    04    Tm   Thứ Bảy

Is 58,9b-14 / Lc 5,27-32

 

06    05    Tm   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Đnl 26,4-10 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Điều Răn Thứ Sáu chỉ nói “Ngươi không được ngoại tình”, lại ngăn cấm tất cả các tội nghịch lại đức khiết tịnh?

T. Vì truyền thống Hội Thánh vẫn theo sát các giáo huấn luân lý của Cựu Ước và Tân Ước, luôn xem Điều Răn Thứ Sáu cũng bao gồm tất cả các tội nghịch lại đức khiết tịnh. (GLHT,542)

CHIA SẺ

Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: có bảy mối tội đầu là: Kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và làm biếng. Gọi là mối tội đầu, vì từ nó phát sinh ra đủ mọi thứ tội. Mối tội đầu không nhất thiết là những tội nặng, nhưng đó là những khuynh hướng chủ yếu dẫn đến các tội khác.

Trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, thì Chúa dạy Điều Răn Thứ Sáu: “Chớ làm sự dâm dục”, và điều răn thứ chín: “Chớ muốn vợ chồng người”. Hai điều răn này Chúa dạy: không làm hay không nghĩ tưởng sự dâm dục cách bất chính.

Những tội nghịch đức khiết tịnh như: Lòng trí tưởng nhớ đến những điều dâm ô; Xem và phổ biến phim ảnh và báo chí nói về sự dâm ô; Tìm thú vui nhục dục một mình hay với người khác một cách bất chính…

Vậy chúng ta hãy năng cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. (Mt 6,12-13)

 

07    05    Đ      Thứ Hai

Thánh Perpêtua và Thánh Phêlixita, Tử Đạo Lễ nhớ

Lv 19,1-2.11-18 / Mt 25,31-46

08    06    Tm   Thứ Ba

Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ (Tr)

Is 55,10-11 / Mt 6,7-15

09    07    Tm   Thứ Tư

Thánh Phanxica Rôma, Nữ tu (Tr)

Gn 3,1-10 / Lc 11,29-32

10    08    Tm   Thứ Năm

Et 14,1.3-5.12-14 (bản Vulgata)

[hoặc Et 4,1.3-6.12-14] / Mt 7,7-12

11    09    Tm   Thứ Sáu

Ed 18,21-28 / Mt 5,20-26

12    10    Tm   Thứ Bảy

Đnl 25,16-19 / Mt 5,43-48

13    11    Tm   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

St 15,5-12.17-18 / Pl 3,17-4,1 / Lc 9,28-36

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chính quyền có trách nhiệm gì trong việc giúp mọi người sống khiết tịnh?

T. Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người và góp phần tạo ra môi trường xã hội thuận lợi giúp cho mọi người sống khiết tịnh. (GLHT,543)

CHIA SẺ

Bộ máy chính quyền gồm những người được đề cử, được bầu chọn làm đại diện thay dân để tổ chức, điều hành đất nước, nên có trách nhiệm lo cho dân được an cư lạc nghiệp.

1) Cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người:

Phải tránh đưa lên đài truyền thanh, các kênh truyền hình, hay trên các tờ báo những hình ảnh, những tin tức kích động như giết người, dâm ô, ngoại tình, hiếp dâm, khiêu dâm, đồng tình luyến ái, lạm dụng tình dục trẻ em..., mà hãy đưa lên những hình ảnh, những tin tức tích cực, những người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa, làm cho xã hội mỗi ngày một lành mạnh hơn. Đồng thời, để cổ võ người dân tôn trọng phẩm giá con người, thì chính quyền phải giữ tư cách trong sạch, công bằng, tích cực chỉnh đốn nền đạo lý đang suy đồi, xuống cấp; sửa phạt người có lỗi một cách công khai và công minh.

2) Chính quyền phải giúp cho người dân được sống trong môi trường xã hội lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần bằng cách:

- Cương quyết loại trừ những kiểu làm ăn trá hình như các dịch vụ massage, các địa điểm karaoke, bia ôm, những đường dây mại dâm.

- Phổ biến các loại hình giải trí lành mạnh như: thể dục nhịp điệu; dưỡng sinh, du lịch sinh thái, tổ chức thi đua, đại hội ca nhạc và thể thao…

 

14    12    Tm   Thứ Hai

Đn 9,4-10 / Lc 6,36-38

15    13    Tm   Thứ Ba

Is 1,10.16-20 / Mt 23,1-12

16    14    Tm   Thứ Tư

Gr 18,18-20 / Mt 20,17-28

17    15    Tm   Thứ Năm

Thánh Patriciô, giám mục (Tr)

Gr 17,5-10 / Lc 16,19-31

18    16    Tm   Thứ Sáu

Thánh Cyrillô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

St 37,3-4.12-13a.17b-28 / Mt 21,33-43.45-46

19    17    Tr     Thứ Bảy Thánh Giuse

Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

2Sm 7, 4-5a.12-14a.16 / Rm 4,13.16-18 22

Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a) PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

20    18    Tm   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Xh 3,1-8a.13-15 / 1Cr 10,1-6.10-12

Lc 13,1-9

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi bí tích Hôn Phối đem lại những thiện hảo nào?

T. Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi bí tích Hôn Phối đem lại sự duy nhất, thủy chung, bất khả phân ly và mở ngỏ cho việc sinh sản con cái. (GLHT,544)

CHIA SẺ

Tình yêu vợ chồng được Thiên Chúa thánh hiến và chúc phúc bởi bí tích Hôn phối sẽ đem lại bốn lợi ích này:

1) Sự duy nhất: tình yêu nên một. Như dân gian có câu: mình với ta tuy hai mà một.

2) Sự thủy chung: vì họ trở nên một xương một thịt, nên họ trung thành với nhau cho đến chết.

3) Bất khả phân ly: cả hai nên một, nên họ không được bỏ nhau. “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân li” (Mt 19,6). Nếu xa cách nhau, cả hai sẽ buồn chán, bất hạnh: “Nào khi mô, anh nói với em: sông cạn mà lòng chẳng cạn, đá mòn mà nghĩa chẳng mòn, sao bây giờ lại bỏ nhau, đêm năm canh tư tưởng héo hon ruột tằm”.

4) Sinh con để có thêm người thờ phượng Chúa và nối dõi tông đường, ngoại trừ lý do đau bệnh hoặc một lý do nào khác ngoài ý muốn.

 

21    19    Tm   Thứ Hai

2V 5,1-15a / Lc 4,24-30

22    20    Tm   Thứ Ba

Đn 3,25. 34-43 / Mt 18,21-35

23    21    Tm   Thứ Tư

Thánh Turibiô Monrovekho, Giám mục (Tr)

Đnl 4,1.5-9 / Mt 5,17-19

24    22    Tm   Thứ Năm đầu tháng

Gr 7,23-28 / Lc 11,14-23

25    23    Tr     Thứ Sáu đầu tháng

Lễ Truyền Tin - Lễ trọng

Is 7,10-14 / Dt 10,4-10 / Lc 1,26-38

26    24    Tm   Thứ Bảy đầu tháng

 Hs 6,1-6 / Lc 18,9-14

 

27    25    Tm/H       CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Gs 5,9a.10-12 / 2Cr 5,17-21

Lc 15,1-3.11-32

Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hành vi vợ chồng có ý nghĩa gì?

T. Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa không thể tách rời nhau: Một là hòa hợp nên một; Hai là sinh sản con cái. (GLHT,545)

CHIA SẺ

Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa:

1) Hòa hợp nên một

Thiên Chúa dựng nên nam nữ khác nhau như vậy để họ sống cho nhau, bổ túc cho nhau trong tình yêu và để hòa hợp nên một. “Họ không còn là hai nhưng là một xương một thịt” (Mt19,5). Vì thế, người nam và người nữ thu hút, hấp dẫn nhau cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi nam nữ yêu nhau và hòa hợp nên một với nhau, họ biểu lộ tình yêu của họ trong hoạt động tình dục một cách mãnh liệt nhất. Tình yêu Thiên Chúa sáng tạo và phong phú thế nào thì tình yêu con người cũng có thể phát triển mạnh mẽ như vậy.

2) Sinh sản con cái

Như thế, ngoài việc vợ chồng phải yêu nhau, hòa hợp nên một, họ còn có bổn phận phải sinh sản con cái để có thêm con cái Chúa và để có người nối dõi: tre già thì măng phải mọc! Vợ chồng có con và con khôn thì thật là một niềm hãnh diện và hạnh phúc cho gia đình: “Con khôn làm nở mặt cha mẹ” là thế.

Tuy nhiên, nếu vì lý do bất khả kháng mà không thể có con, thì vợ chồng vẫn hết mình sống cho nhau. Và qua việc cầu nguyện mỗi ngày, Chúa sẽ luôn nâng đỡ họ và ban cho họ những niềm vui thánh thiêng khác, để họ sống trong hạnh phúc gia đình và mãi trung thành với nhau.

 

28    26    Tm   Thứ Hai

Is 65,17-21 / Ga 4,43-54

29    27    Tm   Thứ Ba

Ed 47,1-9. 12 / Ga 5,1-3a.5-16

30    28    Tm   Thứ Tư

Is 49,8-15 / Ga 5,17-30

31    29    Tm   Thứ Năm

Xh 32,7-14 / Ga 5,31-47

 

THÁNG 04/2022

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ

Chúng ta hãy cầu nguyện để lời cam kết của các nhân viên y tế trong việc trợ giúp những bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn, được các chính phủ và cộng đồng địa phương hỗ trợ.

 

01/04       01/03       Tm           Thứ Sáu

Kn 2,1a.12-22 / Ga 7,1-2.10.25-30

02    02    Tm           Thứ Bảy

Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu (Tr)

Gr 11,18-20 / Ga 7,40-53

Lưu ý:

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội đồng Giám mục. Các Thánh giá thì che cho đến thứ sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. (Sách lễ Rôma trang 223)

 

03    03    Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Is 43,16-21 / Pl 3,8-14 / Ga 8,1-11

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Con cái phải được nhìn nhận thế nào?

T. Con cái phải được nhìn nhận như một tặng phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa và phải được tôn trọng như một nhân vị ngay từ lúc được thụ thai. (GLHT,549)

CHIA SẺ

Bà Elisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa quá thương bà vì bà đã già, hết khả năng sinh con, mà nay lại sinh một con trai, nên láng giềng và thân thích đều đến chia vui với bà.

Đến ngày làm phép cắt bì cho con trẻ, họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho nó, nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Rồi họ làm hiệu hỏi cha nó. Ông bị câm nhưng đã viết: “Tên cháu là Gioan”. Gioan có nghĩa là Chúa thương.

Ông Dacaria và bà Elisabeth ý thức rằng con cái là hồng ân Chúa ban. Vì thế con cái phải được tôn trọng như một nhân vị từ lúc được thụ thai. Bởi vậy, chính Chúa Giêsu đã rất yêu thương các trẻ em. Có một lần các môn đệ xua đuổi các trẻ em, nhưng Chúa bảo: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”. (Lc 18,16)

 

04    04    Tm   Thứ Hai  

Thánh Isidorô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62

(hoặc Đn 13,41c-62) / Ga 8,12-20

05    05    Tm   Thứ Ba

Thánh Vinh Sơn Phêriô, Linh mục (Tr)

Ds 21,4-9 / Ga 8,21-30

06    06    Tm   Thứ Tư

Đn 3,14-20.91-92.95 / Ga 8,31-42

07    07    Tr     Thứ Năm

Thánh Gioan Lasan, Linh mục - Lễ nhớ

St 17,3-9 / Ga 8,51-59

08    08    Tm   Thứ Sáu

Gr 20,10-13 / Ga 10,31-42

09    09    Tm   Thứ Bảy

Ed 37,21-28 / Ga 11,45-56

TUẦN THÁNH

 

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

 

10    10    Tm   CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40

Ngày Quốc tế Giới Trẻ

Thánh lễ: Is 50,4-7 / Pl 2,6-11

Lc 22,14-23,56 (hoặc Lc 23,1-49)

Thánh Vịnh tuần II

Lưu ý:

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vợ chồng có thể làm gì nếu không có con?

T. Họ có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân. (GLHT,550)

CHIA SẺ

Nhiều cặp vợ chồng Chúa ban cho rất đông con nhiều cháu, nhưng lại có những cặp vợ chồng mong mãi, mong hoài mà không có được một mụn con. Mỗi đứa con đều là quà tặng của Thiên Chúa. Tại sao Chúa ban cho người này thì đông con, mà người kia lại không có? Đây là mầu nhiệm của tình yêu, Chúa ban cho ai người ấy được, con người không hiểu nổi.

Nhưng bù đắp lại, những đôi vợ chồng không con hãy sống quảng đại, bác ái bằng cách nhận bảo trợ hay nhận các trẻ nghèo, trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi, hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân.

Nhiều cặp vợ chồng son sẻ đã sinh hoạt trong hội từ thiện: “Enfants du Mékong” để bảo trợ và nhận nhiều trẻ em nghèo ở các nước châu Á làm con nuôi. Chúng gọi cha và mẹ nuôi chúng là Parrain và Marraine (cha nuôi và mẹ nuôi). Chúng liên lạc với cha mẹ nuôi thường xuyên qua thư từ. Và cha mẹ nuôi cũng coi chúng như con ruột. Trong số những đứa con nuôi, nhiều đứa đã thành công ở đời. Đó là niềm hạnh phúc cho các cha mẹ nuôi chúng.

Thánh Têrêsa Calcutta đi tu, độc thân, nhưng nuôi nấng săn sóc hàng ngàn, hàng triệu trẻ nghèo hoặc trẻ mồ côi bị bỏ rơi và được mọi người trìu mến gọi là Mẹ. Nhiều đứa trẻ đã thành nhân, đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia, xã hội.

Các cặp vợ chồng son sẻ, nếu sống tinh thần bác ái như Chúa dạy, chắc chắn sẽ được Chúa ban hạnh phúc như Chúa hứa:

“Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (Mt 5,7)

 

11    11    Tm   Thứ Hai Tuần Thánh

Is 42,1-7 / Ga 12,1-11

Không cử hành lễ thánh Stanislaô, Giám mục, Tử đạo

12    12    Tm   Thứ Ba Tuần Thánh       

Is 49,1-6 / Ga 13,21-33.36-38

Thánh Lễ Làm Phép Dầu (Tr)

Is 61,1-3a.6a.8b-9 / Kh 1,5-8 / Lc 4,16-21

Lưu ý:

Thánh lễ làm phép dầu, do Đức Giám mục chủ tế cùng với Linh mục đoàn của Người đồng tế, bảy tỏ sự hiệp thông giữa Giám mục và Linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các Linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong Thánh lễ này.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

 

13    13    Tm   Thứ Tư Tuần Thánh       

Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Is 50,4-9a / Mt 26,14-25

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ”. (AC 18)

 

14    14    Tr     Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ Tiệc Ly: Xh 12,1-8.11-14 / 1Cr 11,23-26

Ga 13,1-15

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly

- Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

- Có thể tổ chức rửa chân cho những người đã được tuyển chọn.

- Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

- Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

 

15    15    Đ      Thứ Sáu Tuần Thánh

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Giữ chay và kiêng thịt

Is 52,13-53,12 / Dt 4,14-16;5,7-9

Ga 18,1-19,42

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Góp quỹ Bác Ái của HĐGM Việt Nam

 

Lưu ý:

- Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

- Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh”. (PV, số 110)

- Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

- Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

- Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

- Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ…

 

MÙA PHỤC SINH

 

16    16    Tr     THỨ BẢY TUẦN THÁNH

PVGK: Thánh Vịnh Riêng       

Canh Thức Vượt Qua

1. St 1,1-2,2 (hoặc St 1,1.26-31a)

2. St 22,1-18 (hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

3. Xh 14,15-15,1a

4. Is 54,5-14

5. Is 55,1-11

6. Br 3,9-15.32-4,4

7. Ed 36,16-17a.18-28

8. Rm 6,3-11

Lc 24,1-12

 

17    17    Tr     CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH

Lễ trọng với tuần bát nhật

Lễ cầu cho giáo dân

Cv 10,34a.37-43 / Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8

Ga 20,1-9 hoặc Lc 24,1-12 (Thánh lễ chiều có thể đọc Lc 24,13-35)

Hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh

PVGK: Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?

T. Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung ngoài hôn nhân hoặc ăn ở với nhau trước hôn nhân. (GLHT,551)

CHIA SẺ

- Ly dị: không ở với nhau nữa; cắt đứt tình nghĩa vợ chồng; ra ngoài tòa đời và được xử ly dị; không giữ luật đạo nữa.

Để tránh tình trạng này, khi gặp khủng hoảng, đôi vợ chồng cần cầu nguyện, đối thoại với nhau và hòa giải, chứ đừng coi chuyện ly dị là giải pháp tốt nhất. Trong trường hợp bị bạo hành thể xác hay tinh thần mà không thể chịu đựng được nữa, thì họ hãy đến trình bày với linh mục, và nếu có thể, họ sẽ được Giáo Hội cho phép ly thân (không chung sống với nhau, nhưng vẫn có trách nhiệm đối với nhau theo như luật Giáo Hội quy định). Còn ly dị thì không được phép vì Chúa Giêsu đã nói: “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. (Mc 10,9)

- Ngoại tình là tội phạm của hai người có quan hệ tình dục, mà một người đã có vợ hay có chồng. Người ngoại tình phản bội từ nền tảng, xâm phạm giao ước được ký kết trước Thiên Chúa, hành xử bất công với người vợ hoặc chồng của mình.

- Đa thê: nhiều vợ. Hôn nhân Kitô giáo là đơn nhất (một vợ một chồng).

- Loạn luân: người trong một gia đình mà quan hệ tình dục với nhau như vợ chồng, bất chấp luân thường đạo lý.

- Sống đời vợ chồng mà không có phép hoặc chưa có phép hôn phối.

Đó là những tội rất nặng vì xúc phạm đến chính tình yêu của Thiên Chúa.

(Linh mục nên cắt nghĩa thêm để mọi người hiểu rõ hơn)

 

18    18    Tr     Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,14.22-32 / Mt 28,8-15

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

19    19    Tr     Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,36-41 / Ga 20,11-18

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

20    21    Tr     Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật  Phục Sinh

Cv 3,1-10 / Lc 24,13-35

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

21    21    Tr     Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,11-26 / Lc 24,35-48

Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

22    22    Tr     Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,1-12 / Ga 21,1-14

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

23    23    Tr     Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thánh Giorgiô, Tử đạo (Đ) và Thánh Ađalbertô, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Cv 4,13-21 / Mc 16,9-15

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

24    24    Tr     CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

PVGK: Thánh Vịnh tuần II

Cv 5,12-16 / Kh 1,9-11a.12-13.17-19

Ga 20,19-31

Thánh Fiđêlê Sigmaringen, tử đạo (Đ)

Lưu ý:             

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với bốn ý chỉ sau:

1. Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

3. Ơn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa thương xót một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa.

4. Vào ngày này, Đức Giám mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà Thờ Chính Tòa.

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Bảy dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Bảy dạy chúng ta sống công bằng theo ba nghĩa này: Một là tôn trọng của cải người khác, vì mỗi người được quyền có của cải riêng, để bảo đảm nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống, gọi là quyền tư hữu; Hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ, vì tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người; Ba là tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng. (GLHT,552)

CHIA SẺ

- Của cải trần thế gồm mọi giá trị vật thể lẫn phi vật thể trên thế gian. Quyền sử dụng của cải trần thế là quyền tự nhiên, bẩm sinh của con người, để họ sống xứng đáng với nhân phẩm và bảo đảm nhu cầu cuộc sống. Đó là quyền tư hữu mà mọi người phải tôn trọng.

- Tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người, nên mọi người được hưởng dùng. Một số nước giàu có khả năng khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhưng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, và phải chia sẻ thành quả ấy cho những người nghèo hoặc các nước nghèo. Nếu không, sẽ vi phạm nặng nề đến quyền con người.

- Được phép khai thác tài nguyên, nhưng phải  tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khai thác bừa bãi đến cạn kiệt hoặc hủy hoại môi trường thiên nhiên là xúc phạm đến chính Thiên Chúa và con người.

 

25    25    Đ      Thứ Hai

Thánh Máccô, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

26    26    Tr     Thứ Ba

Cv 4,32-37 / Ga 3,7-15

27    27    Tr     Thứ Tư

Cv 5,17-26 / Ga 3,16-21

28    38    Tr     Thứ Năm

Cv 5,27-33 / Ga 3,31-36

Thánh Phêrô Chanel, Linh mục, Tử đạo (Đ)

Thánh Luy Maria Grignion Monfort, Linh mục (Tr)

29    29    Tr     Thứ Sáu

Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Cv 5,34-42 / Ga 6,1-15

30    30    Tr     Thứ Bảy

Thánh Piô V, Giáo hoàng (Tr)

Cv 6,1-7 / Ga 6,16-21

 

THÁNG 5/2022

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

 

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”. (GH 67)

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO ĐỨC TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người trẻ, được mời gọi có một cuộc sống viên mãn, khám phá ra nơi Đức Maria cách lắng nghe, sự phân định sâu sắc, một đức tin can đảm và sự dấn thân phục vụ.

01/05       01/04       Tr     CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Cv 5,27b-32.40-41 / Kh 5,11-14

Ga 21,1-14 (hoặc Ga 21,1-19)

Không cử hành lễ Thánh Giuse Thợ

Ngày Quốc Tế Lao Động

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Bảy đòi buộc những gì?

T. Điều Răn Thứ Bảy đòi buộc những điều này: Một là tôn trọng của cải người khác; Hai là giữ các lời hứa đã cam kết; Ba là đền bù thiệt hại đã gây ra và trả lại cho người khác những gì đã lấy; Bốn là sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên thiên nhiên. (GLHT,553)

CHIA SẺ

- Tôn trọng của cải người khác:

Trong Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật viết rằng: “Ngươi không được trộm cắp của cải của người khác. Ngươi không được thèm muốn nhà cửa người ta, ruộng đồng, con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người khác”. (Đnl 5,19.21)

Trong Tân Ước nói: “Bạn mang danh là người Do Thái, hiểu biết về Lề Luật và tự hào có Thiên Chúa. Vậy bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình! Bạn giảng: đừng trộm cắp mà bạn lại trộm cắp!... Như vậy, bạn làm nhục Thiên Chúa!”. (Rm 2,17.21-23)

- Sống thanh liêm, thẳng thắn, thật thà, nhất là giữ đúng các lời hứa đã cam kết, dù có bị thua thiệt.

- Đền bù thiệt hại đã gây ra và trả lại cho người khác những gì đã lấy. Tham lam là “cây cong bóng vẹo” làm cho nhiều người căm ghét và tránh xa.

- Sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ: việc đánh bắt cá ở đại dương phải chừng mực để các sinh vật còn được sống và sinh sản. Hiện nay có rất nhiều sinh vật biển đã biến mất vì con người đã khai thác quá mức.

 

02    02    Tr     Thứ Hai

Thánh Athanasiô, Giám mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Cv 6,8-15 / Ga 6,22-29

03    03    Đ      Thứ Ba

Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê

Tông đồ - Lễ kính

1Cr 15,1-8 / Ga 14,6-14

04    04    Tr     Thứ Tư

Cv 8,1b-8 / Ga 6,35-40

05    05    Tr     Thứ Năm

Cv 8,26-40 / Ga 6,44-51

06    06    Tr     Thứ Sáu

Cv 9,1-20 / Ga 6,52-59

07    07    Tr     Thứ Bảy

Cv 9,31-42 / Ga 6,60-69 (hoặc Ga 6,61-70)

 

08    08    Tr     CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Cv 13,14.43-52  / Kh 7,9.14b-17

Ga 10,27-30

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?

T. Con người phải đối xử tốt đẹp với các động vật, vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa, tránh yêu thương thái quá hoặc sử dụng cách mù quáng. (GLHT,554)

CHIA SẺ

Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã kể lại rằng: Tháng Ba đói năm Ất Dậu, 1945, dân miền Bắc Việt Nam đã chết hơn hai triệu người. Có một gia đình nọ nuôi một con chó rất mến chủ và trung thành với chủ. Vì không kiếm được lương thực cho chó ăn, ông chủ bỏ nó trong chiếc thuyền tam bản, rồi bơi ra giữa dòng sông Đáy, đẩy nó xuống giữa dòng sông, may ra có ai vớt được, đem nó về nuôi. Trong khi đẩy nó xuống sông ông mất đà làm con thuyền lật nhào và ông phải chới với, ngoi ngóp giữa dòng sông. Sông vừa sâu vừa rộng, nước cuốn trôi rất mạnh, con chó bơi gần tới chủ, thấy chủ đuối sức hoi hóp sắp chìm, liền ngậm cổ áo chủ lôi vào bờ. Tới bờ, ông ẵm bế con chó, mân mê nó, và hai hàng nước mắt tuôn trào. Từ đó ông thương và nuôi nấng nó cho đến khi nó già và chết, ông đem nó đi chôn.

Chuyện kể trên dạy con người phải đối xử đẹp với các động vật vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa và rất có ích cho chúng ta. Con chó giữ nhà, mèo bắt chuột, trâu bò cày ruộng, lừa ngựa kéo xe, lợn nuôi lớn bán kiếm tiền… Đừng sử dụng chúng một cách thái quá, chẳng hạn như: bắt chúng làm những công việc quá sức, quá tải, chúng không làm nổi…Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng yêu chúng một cách thái quá như: cho chúng ngủ chung một giường, ăn chung một bàn, ôm ấp chúng như con người. Người đời thường nói: “Yêu chó, chó liếm mặt, yêu gà, gà mổ mắt”.

 

09    09    Tr     Thứ Hai

Cv 11,1-18 / Ga 10,1-10

10    10    Tr     Thứ Ba

Thánh Gioan Avila, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Cv 11,19-26 / Ga 10,22-30

11    11    Tr     Thứ Tư

Cv 12,24-13,5a / Ga 12,44-50

12    12    Tr     Thứ Năm

Thánh Nêrêô, Thánh Akilêô và Thánh Pancratiô, Tử đạo (Đ)

Cv 13,13-25 / Ga 13,16-20

13    13    Tr     Thứ Sáu

Đức Mẹ Fatima (Tr)

Cv 13,26-33 / Ga 14,1-6

14    14    Đ      Thứ Bảy

Thánh Matthia Tông Đồ -  Lễ kính

Cv 1,15-17.20-26 / Ga 15,9-17

 

15    15            CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 14,21-27 (hoặc Cv 14,20b-26)

Kh 21,1-5a Ga 13,31-33a.34-35

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Bảy cấm những điều gì?

T. Điều Răn Thứ Bảy cấm trộm cắp, trả lương không công bằng, đầu cơ tích trữ, giả mạo chi phiếu hay hóa đơn, gian lận, trốn thuế, cho vay nặng lãi, tham nhũng, lạm dụng hoặc lãng phí của công, cố ý phá hoại tài sản công và làm không tốt công việc bổn phận. (GLHT,555)

CHIA SẺ

Điều Răn Thứ Bảy cấm:

- Trộm cắp: lén lút lấy tài sản của kẻ khác. Tội nặng thêm khi lấy của người nghèo.

- Trả lương không công bằng: khi trả lương cho người làm công quá thấp không tương xứng với những việc họ đã làm. Đó là bóc lột.

- Đầu cơ tích trữ: lợi dụng thời cơ, bỏ tiền ra thu mua hết lúa gạo; chờ đến khi lúa gạo khan hiếm thì tung ra với giá “cắt cổ”.

- Giả mạo chi phiếu hay hóa đơn: làm giả những thứ giấy hay hóa đơn để đánh lừa rút tiền người khác.

- Trốn thuế: Thuế là tiền hay sản vật mà người dân phải đóng nộp cho nhà nước để chi tiêu công cộng, hoặc để trả lương cho những nhân viên công chức. Đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Trốn thuế là một tội.

- Cho vay nặng lãi: Lãi suất ngân hàng chỉ khoảng 5% đến 7%. Còn ta cho kẻ khác vay với giá lời tới 20%  đến 30% trong một năm là hình thức bóc lột trắng trợn và bất công.

- Tham nhũng: Lợi dụng uy thế, quyền hành để hạch sách, nhũng nhiễu, đòi hỏi người ta đủ thứ để trục lợi.

- Lãng phí của công: Tài sản của quốc gia hay đoàn thể là tài sản của mọi người góp lại. Tiêu xài phung phí những tài sản ấy là bất công và gây thiệt hại cho đất nước cũng như đoàn thể.

- Làm không tốt công việc bổn phận: được thuê mướn chăm sóc người già, nhưng đã không làm tốt công việc.

 

16    16    Tr     Thứ Hai

Cv 14,5-18 / Ga 14,21-26

17    17    Tr     Thứ Ba

Cv 14,18-27 (hoặc Cv 14,19-28)

Ga 14,27-31a

18    18    Tr     Thứ Tư

Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Cv 15,1-6 / Ga 15,1-8

19    19    Tr     Thứ Năm

Cv 15,7-21 / Ga 15,9-11

20    20    Tr     Thứ Sáu

Thánh Bernađinô Siêna, Linh mục

Cv 15,22-31 / Ga 15,12-17

21    21    Tr     Thứ Bảy

Thánh Christôphôrô Magallanes, Linh mục

và các bạn Tử đạo (Đ)

Cv 16,1-10 / Ga 15,18-21

 

22    22    Tr     CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr)

Cv 15,1-2.22-29 / Kh 21,10-14.22-23

Ga 14,23-29

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Bảy có vai trò nào trong Học thuyết xã hội của Hội Thánh?

T. Điều Răn Thứ Bảy là nền tảng cho Học thuyết xã hội của Hội Thánh. (GLHT,556)

CHIA SẺ

Điều Răn Thứ Bảy, Chúa dạy con người phải tôn trọng tài sản của kẻ khác, không được gian phi, trộm cắp. Điều Răn Thứ Bảy còn là nền tảng cho học thuyết xã hội của Hội Thánh, vì dạy tôn trọng quyền tư hữu và giữ công bằng xã hội.

Chúa Giêsu xuống thế làm người trong một gia đình cụ thể. Gia đình là một cộng đồng xã hội thu hẹp. Gia đình còn là nền móng của xã hội. Mọi sự xếp đặt trong xã hội đều bắt nguồn từ gia đình.

Một xã hội phồn vinh khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp đối với từng cá nhân, từng gia đình trong xã hội. Mọi người đều cảm thấy được trân trọng và yêu mến. Rồi mỗi người lại phải có trách nhiệm và biết sống liên đới trong gia đình để góp phần vào việc nhân bản hóa xã hội.

Tóm lại, khi sống ta phải có ý thức xã hội. Người có ý thức xã hội là người biết sống tình liên đới và sống chan hòa bác ái yêu thương.

Và Điều Răn Thứ Bảy có vai trò đặc biệt trong Học thuyết xã hội của Hội Thánh.

 

23    23    Tr     Thứ Hai

Cv 16,11-15 / Ga 15,26-16, 4

24    24    Tr     Thứ Ba

Cv 16,22-34 / Ga 16,5-11

25    25    Tr     Thứ Tư

Thánh Bêđa khả kính, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr) - Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr) - Thánh Maria Magdalêna Pazzi, Trinh nữ (Tr)

Cv 17,15.22-18,1 / Ga 16,12-15

26    26    Tr     Thứ Năm

Thánh Philipphê Nêri, Linh mục - Lễ nhớ

Cv 18,1-8 / Ga 16,16-20

Lễ Thăng Thiên - Lễ trọng

Cv 1,1-11 / Ep 1,17-23 / Lc 24,46-53

Nơi nào cử hành lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật (29-5) thì hôm nay cử hành lễ nhớ Thánh Philipphê Nêri

27    27    Tr     Thứ Sáu

Thánh Augustinô Cantuariô, Giám mục (Tr)

Cv 18,9-18 / Ga 16,20-23a

28    28    Tr     Thứ Bảy

Cv 18,23-28 / Ga 16,23b-28

 

29    29    Tr     CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Cv 7,55-60 / Kh 22,12-14.16-17.20

Ga 17,20-26                   

Chúa Thăng Thiên

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Cv 1,1-11/ Ep 1,17-23 / Lc 24,46-53

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội?

T. Hội Thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá và chiều kích xã hội của con người, đề ra những nguyên tắc để suy tư, quy định những tiêu chuẩn để phán đoán, trình bày những quy luật và định hướng để hành động. (GLHT,557)

CHIA SẺ

- Hội Thánh trình bày có hệ thống các chân lý:

Nguồn gốc chân lý chính là Thiên Chúa, những lời của Người không thể sai lầm (2Sm 7,28). Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế gian là để “làm chứng cho sự thật” (Ga 18,27). Chính Chúa Giêsu đã xưng mình: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Và Học thuyết xã hội giúp chúng ta nhận ra các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá và chiều kích xã hội của con người. Muốn được như thế, con người phải lắng nghe và thực hành lời Chúa trong Tin Mừng.

-  Qua Học thuyết xã hội, Hội Thánh đề ra những nguyên tắc để con người suy tư; quy định những tiêu chuẩn để phán đoán, trình bày những quy luật và định hướng để hành động.

Để theo đúng Học thuyết xã hội của Hội Thánh, chúng ta phải dựa vào Tin Mừng của Đức Kitô; dựa vào những giáo huấn của Hội Thánh, và nhất là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Chân Lý, vì Người đã dẫn đưa các môn đệ đến chỗ hiểu biết giáo lý của Đức Kitô. (Ga 14,26)

30    01/05       Tr     Thứ Hai

Cv 19,1-8 / Ga 16,29-33

Thánh Vịnh tuần III

31    02    Tr     Thứ Ba

Đức Maria Thăm Viếng Bà Isave - Lễ kính

Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16) / Lc 1,39-56

 

THÁNG 06/202

THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

¬¬¬¬

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC GIA ĐÌNH

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo trên toàn thế giới, xin cho họ luôn biết sống với một tình yêu vô vị lợi và sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày bằng những cử chỉ cụ thể.

 

01/06       03/05       Đ      Thứ Tư

Thánh Justinô, Tử đạo - Lễ nhớ

Cv 20,28-38 / Ga 17,11b-19

02    04    Tr     Thứ Năm

Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo (Đ)

Cv 22,30;23,6-11 / Ga 17,20-26

03    05    Đ      Thứ Sáu

Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn Tử đạo

Lễ nhớ

Cv 25,13-21 / Ga 21,15-19

04    06    Tr     Thứ Bảy

Cv 28,16-20.30-31 / Ga 21,20-25

Chiều: Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Đ)

Xh 19,3-8a.16-20b / Rm 8,22-27 / Ga 7,37-39

 

05    07    Đ      CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Không cử hành lễ Thánh Bonifaciô, giám mục, tử đạo

Cv 2,1-11 / 1Cr 12,3b-7.12-13 / Ga 20,19-23

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào Hội Thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội?

T. Hội Thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội khi các quyền căn bản của con người, lợi ích chung hoặc ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi. (GLHT,558)

CHIA SẺ

Hội Thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội, khi các quyền căn bản của con người bị xã hội xâm phạm qua những cấm đoán và hạn chế. Những quyền căn bản của con người chẳng hạn như: quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền sở hữu tài sản (đất đai không bị tước đoạt hoặc bị lấn chiếm), quyền tự do cư trú, tự do đi lại… Những quyền căn bản trên của con người, nếu bị cấm đoán và hạn chế, con người sẽ mất bình an và bất hạnh.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Con người là con đường của Giáo Hội”. Cho nên, khi con người bị áp bức, bị xử bất công, các quyền tự do bị xâm phạm, Giáo Hội vâng lệnh Chúa, can đảm đứng ra bênh vực cho con người. Nếu Giáo Hội không can thiệp, không lên tiếng đấu tranh cho sự thật và công lý thì tránh đâu khỏi cảnh áp bức, bất công? Giáo Hội là mẹ khôn ngoan luôn lên tiếng để bênh vực những quyền căn bản của con người.

¬

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật CTT Hiện Xuống)

 

06    08    Tr     Thứ Hai tuần 10 TN

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh - Lễ nhớ

St 3,9-15. 20 (hoặc Cv 1,12-14) / Ga 19,25-34

Thánh Vịnh tuần II

07    09    X      Thứ Ba

1V 17,7-16 / Mt 5,13-16

08    10    X      Thứ Tư

1V 18,20-39 / Mt 5,17-19

09    11    X      Thứ Năm

Thánh Ephrem, Phó Tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

1V 18,41-46 / Mt 5,20-26

10    12    X      Thứ Sáu

1V 19,9a.11-16 / Mt 5,27-32

11    13    Đ      Thứ Bảy

Thánh Barnaba, Tông đồ - Lễ nhớ

Cv 11,21b-26;13,1-3 / Mt 10,7-13

 

12    14    Tr     CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

2Sm 12,7-10.13 / Gl 2,16.19-21

Lc 7,36-8,3 (hoặc Lc 7,36-50)

Lễ Chúa Ba Ngôi - Lễ trọng

Cn 8,22-31 / Rm 5,1-5 / Ga 16,12-15

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện thế nào?

T. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện nhằm phục vụ con người toàn diện và cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. (GLHT,559)

CHIA SẺ

Chung quanh chúng ta không thiếu những người nghèo: thiếu cơm gạo, áo tiền, thiếu tình thương vì xã hội bất công, con người sống thiếu công bằng, không tôn trọng lẽ phải, thiên vị cho giới có quyền, có tiền. Làm sao để có công bằng xã hội?

- Với cá nhân: không chiếm đoạt tài sản của người khác để làm của riêng mình; đền bù công bằng khi làm thiệt hại người khác; Không tham nhũng: lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu người khác; không tham ô: ăn cắp của công, lấy của công với danh nghĩa tập thể; không lãng phí của công: dùng của công cách hoang phí khi thi hành công vụ.

Điều Răn Thứ Bảy không những cấm lấy của người khác, mà cũng đòi hỏi quản trị cách ngay thẳng và phân phát của cải vật chất cách công bằng nữa. Nó điều chỉnh vấn đề tư hữu và phân chia những lợi tức phát sinh do lao động của con người.

Ngoài ra, Điều Răn Thứ Bảy còn thúc đẩy mọi người cố gắng làm cho thế giới công bằng hơn, có tính xã hội hơn và quan tâm đến việc phát triển thế giới lành mạnh và phẩm giá con người được tôn trọng.

 

13    15    Tr     Thứ Hai

Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

1V 21,1-16 / Mt 5,38-42

14    16    X      Thứ Ba

1V 21,17-29 / Mt 5,43-48

15    17    X      Thứ Tư

2V 2,1.6-14 / Mt 6,1-6.16-18

16    18    X      Thứ Năm

Hc 48,1-14 / Mt 6,7-15

17    19    X      Thứ Sáu

2V 11,1-4.9-18.20 / Mt 6,19-23

18    20    X      Thứ Bảy

2Sb 24,17-25 / Mt 6,24-34

 

19    21    Tr     CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Dcr 12,10-11 / Gl 3,26-29 / Lc 9,18-24

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

St 14,18-20 / 1Cr 11,23-26 / Lc 9,11b-17

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều gì nghịch lại Học thuyết xã hội của Hội Thánh?

T. Các hệ thống kinh tế và xã hội chủ trương hy sinh những quyền lợi căn bản của con người hay coi lợi nhuận là quy luật tuyệt đối và mục đích tối hậu của chúng, đều nghịch lại học thuyết xã hội của Hội Thánh. (GLHT,560)

CHIA SẺ

Quyền lợi căn bản của con người là gì? Thưa, là quyền được hưởng những lợi ích về vật chất và tinh thần do mình bỏ vốn, bỏ công sức ra mà có. Ví dụ: chúng ta đóng góp tiền thuế để xây dựng đất nước. Tiền thuế phải đem lại lợi ích cho toàn dân. Một cá nhân, hay một tập thể đã vì lòng tham mà chiếm đoạt tiền thuế của toàn dân qua việc rút ruột các dự án công, hoặc lãng phí của công, dùng của công một cách hoang phí khi thi hành công vụ. Như thế là họ làm cho đất nước suy đồi và nghèo đói.

- Và lợi nhuận là gì? Thưa, lợi nhuận là phần lãi do người ta kinh doanh mà có. Muốn có lợi nhuận, người ta phải góp vốn. Muốn có lợi nhuận nhiều, người ta phải góp vốn nhiều. Thật là bất công, khi một thành viên rút hết tiền vốn của mọi người làm lợi cho mình.

Tóm lại, các hệ thống kinh tế và xã hội phải phục vụ các quyền lợi căn bản của con người. Kẻ không công, không của mà lại hưởng hết lợi nhuận thì đều nghịch lại đức công bằng và nghịch lại học thuyết xã hội của Hội Thánh.

 

20    22    X      Thứ Hai

2V 17,5-8.13-15a.18 / Mt 7,1-5

Thánh Vịnh tuần IV

21    23    Tr     Thứ Ba

Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ - Lễ nhớ

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Mt 7,6.12-14

22    24    X      Thứ Tư

Thánh Paulinô, Giám mục Nôla (Tr) - Thánh Gioan Fischer, Giám mục, Tử đạo và thánh Tôma More, Tử đạo (Đ)

2V 22,8-13;23,1-3 / Mt 7,15-20

Chiều: Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Tr)

Gr 1,4-10 / 1Pr 1,8-12 / Lc 1,5-17

23    25    Tr     Thứ Năm

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ trọng

Is 49,1-6 / Cv 13,22-26 / Lc 1,57-66.80

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

24    26    Tr     Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ trọng

Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục. Được phép dời vào Chúa Nhật kế tiếp

Ed 34,11-16 / Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

25    27    Tr     Thứ Bảy

Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ - Lễ nhớ

Ac 2,2.10-14.18-19 / Mt 8,5-17

hoặc (Lc 2,41-51)

 

26    28    X      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

1V 19,16b.19-21 / Gl 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

Thánh Vịnh tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

T. Lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo và cứu độ. (GLHT,561)

 CHIA SẺ

Lao động là nghĩa vụ của muôn vật, muôn loài, nhất là loài người. Buổi sáng ta nhìn lên cành hoa, ta thấy con ong đang hút mật. Nhìn xuống đất, ta thấy đàn kiến đang tha mồi về tổ. Nhìn ra ruộng đồng ta thấy, người thì cày bừa, người thì làm cỏ… Nhìn vào xưởng thợ, ta thấy công nhân mau tay làm việc…

Thiên Chúa đặt nguyên tổ Ađam và Evà trong vườn địa đàng. Trong vườn ấy, không thiếu thốn chi, nhưng Thiên Chúa bảo Ađam và Evà phải trông coi khu vườn ấy. Và sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, Chúa đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng. Từ đó đất đai bị nguyền rủa vì con người; và con người sẽ phải lao động cực nhọc mới kiếm được miếng ăn. (x. St 4,17)

Lao động xua đuổi xa ta ba mối họa lớn: Buồn nản, thói hư và cùng túng; Lao động giúp ta tài khéo và thêm kinh nghiệm; Lao động giúp ta thêm nghị lực vững chắc, vì “có cứng mới đứng đầu gió”; Lao động giúp ta gắn bó với mọi người trong xã hội để đương đầu với những khó khăn. Lao động là quyền lợi của con người.

Tóm lại, lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo và cứu độ.

 

27    29    X      Thứ Hai

Thánh Cyrillô Alexandria, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Am 2,6-10.13-16 / Mt 8,18-22

28    30    Đ      Thứ Ba

Thánh Irênê, Giám mục, Tử đạo - Lễ nhớ

Am 3,1-8;4,11-12 / Mt 8,23-27

Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô

và Thánh Phaolô, Tông đồ (Đ)

Cv 3,1-10 / Gl 1,11-20 / Ga 21,15-19

29    01/06       Đ      Thứ Tư

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Cv 12,1-11 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19

 PVGK: Thánh Vịnh Riêng

30    02    X      Thứ Năm

Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma (Đ)

Am 7,10-17 / Mt 9,1-8

 

THÁNG 07/2022

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cao tuổi, những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của một dân tộc, để nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ, giúp cho thế hệ trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và trách nhiệm.

 

01/07       03    X      Thứ Sáu đầu tháng

Am 8,4-6.9-12 / Mt 9,9-13

02    04    X      Thứ Bảy đầu tháng

Am 9,11-15 / Mt 9,14-17

 

03    05    X      CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Không cử hành lễ thánh Tôma, tông đồ - Lễ kính

Is 66,10-14c / Gl 6,14-18

Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9)

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người lao động được hưởng những quyền nào?

T. Người lao động được quyền có việc làm ổn định và lương thiện, không bị kỳ thị bất công, được tự do lựa chọn về mặt kinh tế và được hưởng lương xứng đáng với công sức của mình. (GLHT,562)

CHIA SẺ

- Cái gốc của đời sống là sản xuất và cái quan trọng nhất trong sản xuất là cần cù lao động. Lao động chẳng những nuôi sống con người mà còn làm giàu cho gia đình và Tổ quốc.

Để giá trị được tăng cao, người lao động được quyền có việc làm ổn định và lương thiện; không bị kỳ thị bất công; được tự do lựa chọn về mặt kinh tế và được hưởng lương xứng đáng với công sức của mình.

Tin Mừng theo thánh Mátthêu có viết: Chúa Giêsu dạy các người thất nghiệp: “Các anh nữa hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”. (Mt 20,4)

Như vậy, một chính quyền biết lo cho dân là tạo công ăn việc làm cho dân khỏi bị thất nghiệp; không kỳ thị, nhưng luôn giữ công bằng xã hội: trả lương tương xứng với công sức của họ. Và đồng thời quan tâm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương và những người chưa sống xứng phẩm giá con người.

04    06    X      Thứ Hai

Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha (Tr)

Hs 2,14.15b-16.19-20 / Mt 9,18-26

05    07    X      Thứ Ba

Thánh Antôn Maria Zacaria, Linh mục (Tr)

Hs 8,4-7.11-13 / Mt 9,32-38

06    08    X      Thứ Tư

Thánh Maria Gôretti, Đồng trinh, Tử đạo (Đ)

Hs 10,1-3.7-8.12 / Mt 10,1-7

07    09    X      Thứ Năm đầu tháng

Hs 11,1-4.8c-9 / Mt 10,7-15

08    10    X      Thứ Sáu

Hs 14,2-10 / Mt 10,16-23

09    11    X      Thứ Bảy

Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và Các Bạn Tử đạo (Đ)

Is 6,1-8 / Mt 10,24-33

 

10    12    X      CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Đnl 30,10-14 / Cl 1,15-20 / Lc 10,25-37 Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện thế nào?

T. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện nhằm phục vụ con người toàn diện và cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. (GLHT,559)

CHIA SẺ

Chung quanh chúng ta không thiếu những người nghèo: thiếu cơm gạo, áo tiền, thiếu tình thương vì xã hội bất công, con người sống thiếu công bằng, không tôn trọng lẽ phải, thiên vị cho giới có quyền, có tiền. Làm sao để có công bằng xã hội?

- Với cá nhân: không chiếm đoạt tài sản của người khác để làm của riêng mình; đền bù công bằng khi làm thiệt hại người khác; không tham nhũng: lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu người khác; không tham ô: ăn cắp của công, lấy của công với danh nghĩa tập thể; không lãng phí của công: dùng của công cách hoang phí khi thi hành công vụ.

Điều Răn Thứ Bảy không những cấm lấy của người khác, mà cũng đòi hỏi quản trị cách ngay thẳng và phân phát của cải vật chất cách công bằng nữa. Nó điều chỉnh vấn đề tư hữu và phân chia những lợi tức phát sinh do lao động của con người.

Ngoài ra, Điều Răn Thứ Bảy còn thúc đẩy mọi người cố gắng làm cho thế giới công bằng hơn, có tính xã hội hơn và quan tâm đến việc phát triển thế giới lành mạnh và phẩm giá con người được tôn trọng.

 

11    13    Tr     Thứ Hai

Thánh Bênêđictô, Viện phụ - Lễ nhớ

Is 1,10-17 / Mt 10,34-11,1

12    14    X      Thứ Ba

Is 7,1-9 / Mt 11,20-24

13    15    X      Thứ Tư

Thánh Henricô (Tr)

Is 10,5-7.13b-16 / Mt 11,25-27

14    16    X      Thứ Năm

Thánh Camillô Lellis, Linh mục (Tr)

Is 26,7-9.12.16-19 / Mt 11,28-30

15    17    Tr     Thứ Sáu

Thánh Bônaventura, Giám mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Mt 12,1-8

16    18    X      Thứ Bảy

Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr)

Mk 2,1-5 / Mt 12,14-21

 

17    19    X      CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

St 18,1-10a / Cl 1,24-28 / Lc 10,38-42

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nhà nước có trách nhiệm gì về vấn đề lao động?

T. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm sự tự do cá nhân và quyền tư hữu, cũng như giá trị tiền tệ ổn định và những dịch vụ công ích có hiệu quả; đồng thời phải giám sát và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế. (GLHT,563)

CHIA SẺ

Người lao động làm ra của cải vật chất để nuôi sống chính mình, nuôi sống gia đình, đảm bảo sự an toàn cho tương lai, phát triển cộng đoàn và quốc gia.

- Ngoài sự cố gắng lao động của cá nhân, nhà nước cũng có trách nhiệm về vấn đề lao động như: bảo đảm sự tự do cá nhân, cá nhân được tự do chọn nghề phù hợp với khả năng của mình. Quyền tư hữu của người lao động phải được nhà nước bảo đảm, nhất là tài sản mà họ có, để họ sống ấm no hạnh phúc.

- Nhà nước còn phải gìn giữ giá trị tiền tệ được ổn định để người dân được an tâm. Và hướng việc thực thi các quyền con người trong lĩnh vực kinh tế. Kinh tế trong nước luôn phải được ổn định để người dân an tâm làm ăn. Nếu có sự khủng hoảng kinh tế, thì Nhà Nước phải quan tâm đến đời sống của dân, đến những dịch vụ công ích, đồng thời phải giám sát và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế.

 

18    20    X      Thứ Hai

Mk 6,1-4.6-8 / Mt 12,38-42

19    21    X      Thứ Ba

Mk 7,14-15.18-20 / Mt 12,46-50

20    22    X      Thứ Tư

Thánh Apôllinarê, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Gr 1,1.4-10 / Mt 13,1-9

21    23    X      Thứ Năm

Thánh Laurensô Brinđisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Gr 2,1-3.7-8.12-13 / Mt 13,10-17

22    24    Tr     Thứ Sáu

Thánh Maria Mađalêna - Lễ kính

Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cr 5,14-17)

Ga 20,1-2.11-18

23    25    X      Thứ Bảy

Thánh Birgitta, Nữ tu (Tr)

Gr 7,1-11 / Mt 13,24-30

 

24    26    X      CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

St 18,20-32 / Cl 2,12-14 / Lc 11,1-13

Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các Giáo lý viên Việt Nam

Thánh Serbêliô Makhluf, Linh mục (Tr)

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải có trách nhiệm gì về vấn đề lao động?

T. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do công việc của họ, đồng thời phải chú tâm đến lợi ích của mọi người. (GLHT,564)

CHIA SẺ

- Những người lãnh đạo xí nghiệp phải có trách nhiệm về công việc mình làm. Họ bỏ vốn ra để đầu tư cách hợp pháp. Họ có quyền hưởng những lợi tức chính đáng. Nhưng nếu họ chỉ nhắm đến việc gia tăng lợi nhuận cho riêng họ mà coi thường đến công lao vất vả của giới thợ thuyền và công nhân, là họ phạm tội bất công nặng nề.

Trong xã hội loài người, con người thường được chia làm hai cấp bậc: người giàu và người nghèo. Người giàu có tiền để mở mang các hãng xưởng hay xí nghiệp, nhưng nếu không có công nhân đến làm việc thì kiếm đâu ra lời? Còn người nghèo, nếu không có công ty xí nghiệp, thì lấy đâu công ăn việc làm? Cho nên, kẻ giàu, người nghèo phải giúp đỡ lẫn nhau.

Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Các nhà lãnh đạo xí nghiệp sở dĩ giàu có không hẳn vì họ có tiền, mà còn do công sức của người lao động nữa. Cho nên họ phải quan tâm đến lợi ích của các công nhân và gia đình của họ, nhất là khi công việc chung bị đình đốn, khiến công nhân phải ngưng làm việc và rơi vào tình trạng quẫn bách trầm trọng. Mỗi người phải ý thức rằng: “Mình vì mọi người”. Đừng sống ích kỷ, bắt “mọi người vì mình”.

 

25    27    Đ      Thứ Hai

Thánh Giacôbê, Tông đồ - Lễ kính

2Cr 4,7-15 / Mt 20,20-28

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

26    28    Tr     Thứ Ba

Thánh Anna và Thánh Gioakim

Song Thân Đức Maria - Lễ nhớ

Gr 14,17-22 / Mt 13,36-43 (Hoặc lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15 / Mt 13,16-17)

27    29    X      Thứ Tư

Gr 15,10.16-21 / Mt 13,44-46

28    30    X      Thứ Năm

Gr 18,1-6 / Mt 13,47-53

29    01/07       Tr     Thứ Sáu

Thánh Mácta, Maria và Ladarô - Lễ nhớ

Gr 26,1-9 / Mt 13,54-58

(Hoặc lễ về ba thánh 1Ga 4,7-16 / Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42))

30    02    X      Thứ Bảy

Thánh Phêrô Kim ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Gr 26,11-16.24 / Mt 14,1-12

31    03    X      CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Gv 1,2; 2,21-23 / Cl 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21

Thánh Vịnh Tuần II

Không cử hành lễ Thánh Ignatiô Loyôla, Linh mục (Tr)

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý chịu xử trảm năm 1859 tại Châu Đốc (Đ)

Bổn mạng:

- HĐMV Giáo xứ Giáo phận Long Xuyên

- Liên đoàn TNTT Giáo phận Long Xuyên

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Các công nhân có trách nhiệm gì?

T. Các công nhân phải chu toàn công việc một cách có lương tâm, thành thạo và nhiệt tình, tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại. (GLHT,565)

CHIA SẺ

- Công nhân phải chu toàn công việc được trao một cách có lương tâm, nghĩa là luôn sống ngay thẳng, thật thà; họ chỉ có một hướng đi duy nhất là sống lương thiện. Khi làm việc, dù có chủ hay không, họ vẫn chăm chỉ làm việc và tận tâm với công việc. Công nhân dùng hết khả năng và tài khéo của mình để đạt được kết quả tốt. Họ tự học hỏi, tìm hiểu để nâng cao tay nghề, nhất là luôn nhiệt tình với công việc.

- Nếu xảy ra các tranh chấp giữa chủ và thợ hoặc giữa công nhân với nhau, thì mọi người hãy biết ngồi lại để lắng nghe nhau và đối thoại trong tinh thần hòa bình, vì “dĩ hòa vi quý” (lấy sự yêu thương hòa thuận làm quý), để tìm một giải pháp tốt nhất cho mọi người. Có hòa thuận, thì con người mới sống yên vui, mới đối xử với nhau cách rộng lượng, và giải quyết vấn đề khó khăn cách mau lẹ. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo:“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia”. (Lc 11,17)

THÁNG 08/2022

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bị thiệt hại nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin cho họ tìm được những phương cách cần thiết để tiếp tục hoạt động, nhằm phục vụ cộng đồng nơi họ sinh sống.

 

01/08       04    Tr     Thứ Hai

Thánh Anphongsô Maria Liguori,

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Gr 28,1-17 / Mt 14,13-21

02    05    X      Thứ Ba

Thánh Êusêbiô Vercellêsi, Giám mục (Tr) -  Thánh Phêrô Julianô Eymard, Linh mục (Tr)

Gr 30,1-2.12-15.18-22 / Mt 14,22-36

(hoặc Mt 15,1-2.10-14)

03    06    X      Thứ Tư

Gr 31,1-7 / Mt 15,21-28

04    07    Tr     Thứ Năm đầu tháng

Thánh Gioan Maria Vianney, Linh mục

Lễ nhớ - Bổn mạng các linh mục

Gr 31,31-34 / Mt 16,13-23

05    08    X      Thứ Sáu đầu tháng

Lễ Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả (Tr)

Nk 1,15; 2,2;3,1-3.6-7 / Mt 16,24-28

06    09    Tr     Thứ Bảy đầu tháng

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung - Lễ kính

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19)

Lc 9,28b-36)

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

07    10    X      CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Kn 18,6-9 / Dt 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48

Thánh Xystô II, Giáo hoàng và Các Bạn Tử đạo (Đ) - Thánh Gajêtanô, Linh mục (Tr)

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Các quốc gia và các tổ chức phải làm gì để thực hiện sự công bằng và tình liên đới?

T. Các quốc gia và các tổ chức phải hoạt động theo tình liên đới và nguyên tắc bổ trợ, nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng về tài nguyên và kinh tế, giảm nợ cho các nước nghèo, tránh mọi hình thức bóc lột và bất công. (GLHT,566)

CHIA SẺ

Nhân ái là một giá trị chung của con người và của tất cả các dân tộc trên thế giới. Nhân ái là điểm khởi đầu thúc đẩy mọi người và mọi dân tộc tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong bài phát biểu của mình ở trụ sở Liên Hiệp Quốc năm 1995 kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực để xây dựng một nền văn minh tình thương. Một nền văn minh được liên kết bằng lòng nhân ái.

Cụ thể, một quốc gia hay các tổ chức trong quốc gia ấy phải thực hiện tình liên đới, nghĩa là mọi người dân trong nước phải đoàn kết thương yêu nhau; biết sống nguyên tắc bổ trợ (giúp đỡ lẫn nhau), để giảm thiểu sự bất bình đẳng về tài nguyên và kinh tế.

Yêu là cho đi (Aimer c’est donner). Yêu thì vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình (W. Leibnitg). Yêu là phải cho đi, cho đi là không mất, trái lại còn làm giàu con tim (Geoges Granvitte). Nếu thực hiện được như thế, các nước nghèo sẽ không còn nợ nần, không còn chuyện bóc lột, bất công nữa (x. 1Ga 3,18).

 

08    11    Tr     Thứ Hai

Thánh Đa Minh, Linh mục - Lễ nhớ

Ed 1,2-5.24-2,1a / Mt 17,21-26

09    12    X      Thứ Ba

Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Nữ tu, Tử đạo (Đ)

Ed 2,8-3,4 / Mt 18,1-5.10.12-14

10    13    Đ      Thứ Tư

Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo - Lễ kính

2Cr 9,6-10 / Ga 12,24-26

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

11    14    Tr     Thứ Năm

Thánh Clara, Trinh nữ - Lễ nhớ

Ed 12,1-12 / Mt 18,21-19,1

12    15    X      Thứ Sáu

Thánh Joanna Phanxica Chantal, Nữ tu (Tr)

Ed 16,1-15.60.63 / Mt 19,3-12

13    16    X      Thứ Bảy

Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử đạo và Thánh Hippôlytô, Linh mục, Tử đạo (Đ)

Ed 18,1-10.13b.30-32 / Mt 19,13-15

 

14    17    X      CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Kolbê, Linh mục, Tử đạo

Gr 38,4-6.8-10 / Dt 12,1-4 / Lc 12,49-53

Thánh Vịnh Tuần IV

Chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tr)

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 / 1Cr 15,54-57

Lc 11,27- 28

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Các Kitô hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị và xã hội thế nào?

T. Các Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội, bằng cách làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại trần thế và cộng tác với mọi người để kiến tạo công lý và hòa bình. (GLHT,567)

CHIA SẺ

Các Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội, bằng cách làm cho tinh thần Kitô thấm nhập vào các thực tại trần thế. Đó là sứ mạng mà Chúa đã trao phó: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15)

Để chu toàn sứ mạng này, các Kitô hữu hãy sống tình thần tám mối phúc thật: thanh bần, hiền lành, chịu đau khổ, khao khát nên công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hòa bình, chịu bách hại vì lẽ công chính (Mt 5,1-12); phục vụ Chúa trong mọi người với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt tâm.

Mặt khác, các Kitô hữu còn phải biết cộng tác với mọi người trong đất nước để kiến tạo công lý và hòa bình. Mọi người phải biết hy sinh cho nhau, vì hy sinh là dấu chứng của tình yêu.“Mỗi người tùy theo ân lộc đã được, hãy lợi dụng mà phục vụ nhau, như những người quản lý giỏi giang về ân sủng: Ai nói, hãy nói như lời của Thiên Chúa; ai phục vụ, hãy phục vụ như do mãnh lực của Thiên Chúa cấp cho. Ngõ hầu trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô”. (1Pr. 4,10-11)

 

15    18    Tr     Thứ Hai

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên (15/08/1973)

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab / 1Cr 15,20-27

Lc 1,39-56

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

16    19    X      Thứ Ba

Thánh Stêphanô Hungari (Tr)

Ed 28,1-10 / Mt 19,23-30

17    20    X      Thứ Tư

Ed 34,1-11 / Mt 20,1-16

18    21    X      Thứ Năm

Ed 36,23-28 / Mt 22,1-14

19    22    X      Thứ Sáu

Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr)

Ed 37,1-14 / Mt 22,34-40

20    23    Tr     Thứ Bảy

Thánh Bernarđô, Viện Phụ,

Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Ed 43, 1-7a / Mt 23, 1-12

 

21    24    X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng

Is 66, 18-21 / Dt 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 22-30

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đâu là nền tảng của tình yêu đối với người nghèo?

T. Tình yêu đối với người nghèo đặt nền tảng trên Tám Mối Phúc của Tin Mừng và gương Chúa Giêsu, Đấng luôn quan tâm đến người nghèo (GLHT, 568).

CHIA SẺ

- Tám mối phúc là con đường dẫn đến hạnh phúc thật là chính Thiên Chúa. Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm.

Trong tám mối phúc, có ba mối nhắc chúng ta giúp đỡ người nghèo cách cụ thể:

+ Phúc cho ai ăn ở hiền lành: Tục ngữ có câu: “ở hiền gặp lành”. Chúa Giêsu nói: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt. 11,29).

+ Phúc cho những ai biết xót thương người khác. Họ sẽ được đứng bên phải của Chúa trong ngày phán xét chung (x. Mt. 25,34-40).

+ Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Họ là những người xây dựng hòa bình cho mọi người.

- Theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ, yếu đau bệnh tật và tội lỗi, chúng ta hãy sống nhân ái (x. Mt.5,23-25).

 

22    25    Tr     Thứ Hai

2Tx 1,1-5.11b-12 / Mt 23,13-22

Đức Maria Trinh Nữ Vương - Lễ nhớ

Is 9,2-7 / Lc 1,26-38 hoặc Lc 1,39-47

23    26    X      Thứ Ba

Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr)

2Tx 2,1-3a.13-16 / Mt 23,23-26

24    27    Đ      Thứ Tư

Thánh Barthôlômêô, Tông đồ - Lễ kính

 Kh 21,9b-14 / Ga 1,45-51

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

25    28    X      Thứ Năm

Thánh Luy (Tr) - Thánh Giuse Calasanz, Linh mục (Tr)

1Cr 1,1-9 / Mt 24,42-51

26    29    X      Thứ Sáu

1Cr 1,17-25 / Mt 25,1-13

27    01/08       Tr     Thứ Bảy

Thánh nữ Mônica - Lễ nhớ

1Cr 1,26-31 / Mt 25,14-30 (Hoặc lễ về thánh nữ: Hc 26,1-4.16-21 / Lc 7,11-17) Bổn mạng giới Hiền mẫu

 

28    02    X      CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Hc 3,19-21.30-31 / Dt 12,18-19.22-24a

Lc 14,1.7-14

Không cử hành lễ Thánh Augustinô

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người. (GLHT,569)

CHIA SẺ

1) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sống thành thật.

Sống thành thật là nghĩ thật, nói thật, không quanh co, gian dối.

Kẻ gian dối làm hại cho chính mình. “Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”. Còn Chúa Giêsu dạy: “Hễ có thì phải nói có; không thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,37)

2) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta phải làm chứng cho chân lý. Chân lý là sự thật. Lời thật có khi mất lòng, nhưng đừng sợ mất lòng mà không dám nói lên sự thật. Không đi học mà có bằng, thì bằng ấy phải là bằng giả, bằng mua mới có. Sự thật đã rõ ràng, nhưng không ai dám nói vì “lời thật mất lòng”.

3) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta tôn trọng danh dự của người khác:

Danh dự là danh giá của một con người được người ta khen, hoặc danh thơm tiếng tốt của một người. Cho nên “đừng gắp than bỏ tay người”. Đừng làm mất danh dự của người khác như người ta không ăn trộm mà quả quyết họ ăn trộm. Đừng bôi nhọ kẻ khác. Vì sẩy chân tay còn chữa được, sẩy miệng không chữa được.

Như vậy, Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người.

 

29    03    Đ      Thứ Hai

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Lễ nhớ

Gr 1,17-19 / Mc 6,17-29

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

30    04    X      Thứ Ba

1Cr 2,10b-16 / Lc 4,31-37

31    05    X      Thứ Tư

1Cr 3,1-9 / Lc 4,38-44

 

THÁNG 09/2022

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO VIỆC BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH

Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, vốn vi phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, được bãi bỏ trong những bộ luật của tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

01/09       06    X      Thứ Năm đầu tháng

1Cr 3,18-23 / Lc 5,1-11

02    07    X      Thứ Sáu đầu tháng

Ngày Quốc Khánh - Cầu cho Tổ quốc

1Cr 4,1-5 / Lc 5,33-39

03    08    Tr     Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tử đạo

Lễ nhớ 1Cr 4,6-15 / Lc 6,1-5

 

04    09    X      CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Kn 9,13-18 / Plm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật?

T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là Thiên Chúa là Đấng Chân Thật; Hai là sự thành thật làm tăng giá trị con người; Ba là sự thành thật rất cần cho đời sống chung. (GLHT,570)

CHIA SẺ

- Thiên Chúa là Đấng chân thật, chẳng hề sai lầm và lừa dối ai, nên là con cái Chúa, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sống thành thật. Chính ma quỉ đã gieo vào lòng bà Evà sự nghi ngờ Thiên Chúa, nên bà đã hái ăn trái cây Chúa cấm. Sau đó, bà lại còn chối và đã bị lãnh án phạt như Chúa đã báo trước. 

- Sự thành thật làm tăng giá trị con người.

Người thành thật miệng lưỡi chẳng điêu ngoa, không thề gian thề dối. Người thành thật là người không dối mình, dối người trong cách cư xử. Chân thật trong lời nói là một đòi hỏi của đức công bằng, kính trọng và bác ái đối với tha nhân. Người chân thật luôn được mọi người kính trọng.

- Sự thành thật rất cần cho đời sống chung.

Hai vợ chồng đã thể hứa sống bên nhau suốt đời, trung thành với nhau mãi mãi… Nếu họ lại rẫy bỏ nhau, thì gia đình họ sẽ đổ vỡ.

Trong cuộc sống chung, ai cũng quí mến người thật thà, vì họ không làm hại ai. Nếu phải chọn một người quản lý, chắc chắn người ta sẽ chọn người ngay thẳng thật thà. Cha ông đã nói: “Khôn ngoan chẳng lại thật thà” đó sao?

 

05    10    X      Thứ Hai

1Cr 5,1-8 / Lc 6,6-11

06    11    X      Thứ Ba

1Cr 6,1-11 / Lc 6,12-19

07    12    X      Thứ Tư

1Cr 7,25-31 / Lc 6,20-26

08    13    Tr     Thứ Năm

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ kính

Mk 5,2-5a (hoặc Rm 8,28-30)

Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23)

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

09    14    X      Thứ Sáu

Thánh Phêrô Claver, Linh mục (Tr)

1Cr 9,16-19.22b-27 / Lc 6,39-42

10    15    X      Thứ Bảy

1Cr 10,14-22a / Lc 6,43-49

Tết Trung Thu (Tr) - Cầu cho thiếu nhi

Hc 42,15-16;43,1-2.6-10 / Mc 10,13-16

 

11    16    X      CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Xh 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17

Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10)

Thánh Vịnh tuần IV

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng thế nào?

T. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực, dù phải hy sinh mạng sống. (GLHT,571)

CHIA SẺ

Các thánh sử đã ghi lại những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đặc biệt trong bốn sách Tin Mừng. Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các ngài để viết một cách trung thực những lời chân lý mà Thiên Chúa muốn và chỉ viết những điều đó thôi.

Dựa vào những điều Chúa dạy, người tín hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực, mọi môi trường trong xã hội. Nói theo Thánh Phaolô: “Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, anh em cứ phải rao giảng Tin Mừng”.

Vào đầu thế kỷ thứ 16, các giáo sĩ Tây Phương sang Việt Nam để loan báo Tin Mừng cho dân tộc Việt Nam. Nhận thấy đạo Thiên Chúa dạy cho người ta biết nguồn cội của Chân - Thiện - Mỹ, nên cha ông chúng ta đã mau mắn tin theo; nhưng sau đó đã trải qua ba thế kỷ bị cấm đạo gắt gao.

Ngày nay, chúng ta vẫn tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng trong mọi lãnh vực. Đó là sứ mạng mà Chúa đã trao phó.

 

12    17    X      Thứ Hai

Danh thánh Đức Maria (Tr)

1Cr 11,17-26.33 / Lc 7,1-10

13    18    Tr     Thứ Ba

Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục,

Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

1Cr 12,12-14.27-31a / Lc 7,11-17

14    19    Đ      Thứ Tư

Suy Tôn Thánh Giá - Lễ kính

Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11) / Ga 3,13-17

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

15    20    Tr     Thứ Năm

Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ nhớ

1Cr 15,1-11 / Lc 7,36-50

(Hoặc lễ về Đức Mẹ: Dt 5,7-9 / Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35))

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

16    21    Đ      Thứ Sáu

Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, và Thánh Cyprianô, Giám Mục, Tử Đạo - Lễ nhớ

1Cr 15, 12-20 / Lc 8, 1-3

17    22    X      Thứ Bảy

Thánh Robertô Bellarminô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

1Cr 15,35-37.42-49 / Lc 8,4-15

 

18    23    X      CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13

(hoặc Lc 16,10-13)

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại Điều Răn Thứ Tám?

T. Có những tội này: Một là làm chứng gian, thề gian và nói dối; Hai là xét đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống và bôi nhọ; Ba là nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh nhằm thủ lợi bất chính. (GLHT,572)

CHIA SẺ

- Ngày nay, sự thật thường hay bị bóp méo. Nói dối, làm chứng gian và thề gian, vẫn thường xuyên xảy ra khắp nơi. Vì không yêu mến sự thật, nên người ta cũng không muốn nhận biết sự thật.

Giới Răn Thứ Tám dạy chúng ta không được nói dối, không được làm chứng gian và thề gian. Thề gian là phát ra một bằng chứng dối trá, và đem Thiên Chúa ra làm chứng cho sự dối trá của mình.

- Xét đoán hồ đồ là xét đoán một cách vô căn cứ; chưa có bằng chứng rõ ràng mà đã đổ lên đầu người khác tội này tội kia.

- Vu khống là vu oan, giáng họa cho người khác những tội, hay tật xấu mà họ không hề phạm, không hề có.

- Nói xấu hay bôi nhọ người khác bằng cách gắn những điều xấu mà họ không có để làm mất danh giá của họ.

- Nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh kẻ khác, nhất là những người có chức, có quyền nhằm thu lợi cho mình cách bất chính.

Những ai sai phạm những tội vừa kể trên đều bị Chúa lên án và người đời khinh thường.

Mọi tội lỗi chống lại sự thực và công bằng dù có được tha thứ vẫn đòi phải sửa chữa đền bù. Khi không thể đền bù, sửa chữa công khai tội nói dối hoặc tội làm chứng dối, thì phải đền bù cách kín đáo.

 

19    24    X      Thứ Hai

Thánh Januariô, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Cn 3,27-34 / Lc 8,16-18

20    25    Đ      Thứ Ba

Thánh Anrê Kim Têgon, Thánh Phaolô Chong Hasang và Các Bạn Tử đạo - Lễ nhớ

Cn 21,1-6.10-13 / Lc 8,19-21

21    26    Đ      Thứ Tư

Thánh Mátthêu, Tông đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lễ kính

Ep 4,1-7.11-13 / Mt 9,9-13

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

22    27    X      Thứ Năm

Gv 1,2-11 / Lc 9,7-9

23    28    Tr     Thứ Sáu

Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục - Lễ nhớ

Gv 3,1-11 / Lc 9,18-22

24    29    X      Thứ Bảy

Gv 11,9-12,8 / Lc 9,43b-45

 

25    30    X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Am 6,1a. 4-7 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Tám đòi buộc những gì?

T. Điều Răn Thứ Tám đòi buộc phải tôn trọng sự thật và danh dự của mọi người, nhất là trong lãnh vực truyền thông, đồng thời phải luôn bảo vệ các bí mật nghề nghiệp cũng như tôn trọng những chuyện riêng tư mà chúng ta đã hứa giữ kín. (GLHT,573)

CHIA SẺ

- Điều Răn Thứ Tám đòi buộc phải tôn trọng sự thật và danh dự của mọi người trong lãnh vực truyền thông.

+ Sự thật và chân lý, là cái có thật, là điều phản ánh đúng hiện thực;

+ Danh dự là danh giá của một người được người ta khen ngợi.

Chúng ta phải tôn trọng sự thật và danh dự của người khác: không nói hành, nói xấu kẻ khác, nhất là những người làm trong lãnh vực truyền thông: Không lợi dụng truyền thanh, truyền hình hay báo chí để bôi nhọ kẻ khác. Mọi thứ dối trá đều phạm đến đức công bằng và bác ái. Dối trá là một thứ bạo lực, nó gieo mầm chia rẽ trong cộng đoàn và nhạo báng sự tin cậy mà toàn thể cộng  đồng dựa vào.  

“Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Chúa, mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật” (1Ga 1,6).

 - Ngoài tôn trọng sự thật và danh dự của người khác, chúng ta còn phải bảo vệ các bí mật nghề nghiệp, cũng như tôn trọng những chuyện riêng tư mà chúng ta đã hứa giữ kín.

Có những người không thể giữ được miệng, chưa khảo đã xưng. Chuyện bí mật, kín đáo nói cho họ buổi sáng, buổi chiều cả làng đều biết. Bí mật đã bật mí!

“Nói lời phải giữ lấy lời,

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”. (ca dao)

26    01/09       X      Thứ Hai

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, Tử đạo

G 1,6-22 / Lc 9,46-50

27    02    Tr     Thứ Ba

Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục - Lễ nhớ

G 3,1-3.11-17.20-23 / Lc 9,51-56

28    03    X      Thứ Tư

Thánh Venceslaô, Tử đạo (Đ) - Thánh Laurensô Ruiz và Các Bạn Tử đạo (Đ)

G 9,1-12.14-16 / Lc 9,57-62

29    04    Tr     Thứ Năm

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael - Lễ kính

Đn 7, 9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12 / Ga 1,47-51

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

30    05    Tr     Thứ Sáu

Thánh Giêrônimô, Linh mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

G 38,1.12-21;39,33-35 / Lc 10,13-16

 

THÁNG 10/2022

 

 “Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của Người. Với Kinh mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế”. (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần . (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 17, §1, 1°)

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO GIÁO HỘI MỞ RA VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội luôn trung thành với Tin Mừng và can đảm loan báo. Xin cho Giáo Hội là cộng đoàn của tình liên đới, của tình huynh đệ và của sự chào đón, để mọi người luôn sống hiệp đồng hơn.

 

01/10       06/09       Tr     Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu,

Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ kính

Bổn mạng các xứ truyền giáo

Is 66,10-14c (hoặc Rm 8,14-17) / Mt 18,1-5

 

02    07    X      CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Kb 1, 2-3; 2, 2-4 / 2 Tm 1, 6-8. 13-14 / Lc 17, 5-10

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr)

St 3,9-15 / Rm 5,12.17-19 / Lc 1,26-38

Không cử hành lễ các Thiên Thần Bản mệnh

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội thế nào?

T. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để thông tin cách đúng đắn và đầy đủ sự thật, đồng thời phải diễn tả cách chân thật và thích hợp, nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người. (GLHT,574)

CHIA SẺ

Nhiệm vụ của truyền thông rất quan trọng là nhằm thăng tiến con người và giúp xã hội đạt đến sự phồn vinh, văn minh, công bằng và an toàn. Truyền thông xuất hiện trên mọi lãnh vực liên quan đến cuộc sống của con người bằng nhiều cách như: báo chí, phim ảnh, phát thanh, truyền  hình, internet…

Vậy chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội như thế nào?

1) Phải thông tin cách đúng đắn và đầy đủ sự thật: không xuyên tạc, thêm bớt, không bóp méo sự thật; không vì cảm tính hay thù địch mà nói sai sự thật. Ví dụ, được nghe thông tin về giá cả mua, bán trên thị trường rằng: giá bán thịt heo rất rẻ. Nhưng trên thực tế ở chợ thì rất mắc! Người ta thắc mắc: tại sao nghe nói: giá thịt heo rẻ mà ở chợ bán mắc thế? Người bán thịt trả lời: muốn mua rẻ thì đến chỗ đó mà mua! Vậy thực hư như thế nào?

2) Đã nói là phải nói sự thật và thích hợp, nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người. Nói một đàng, làm một nẻo. Hay như câu nói dân gian: nói vậy mà không phải vậy!

Có những thông tin mang nặng tính tuyên truyền, chỉ nhằm quảng cáo cho cá nhân, cho thương hiệu làm ăn, nhưng chất lượng sản phẩm thì rất tồi, khiến cho người sử dụng chịu thiệt thòi.

 

03    08    X      Thứ Hai

Gl 1,6-12 / Lc 10,25-37

04    09    Tr     Thứ Ba

Thánh Phanxicô Assisi - Lễ nhớ

Gl 1,13-24 / Lc 10,38-42

05    10    X      Thứ Tư

Thánh Faustina, Trinh nữ (Tr)

Gl 2,1-2.7-14 / Lc 11,1-4

06    11    X      Thứ Năm đầu tháng

Thánh Brunô, Linh mục (Tr)

Gl 3,1-5 / Lc 11,5-13

07    12    Tr     Thứ Sáu đầu tháng

Đức Mẹ Mân Côi - Lễ nhớ

Gl 3,7-14 / Lc 11,15-26 (Hoặc lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hoặc Gl 4,4-7] / Lc 1,26-38)

08    13    X      Thứ Bảy

Gl 3,22-29 / Lc 11,27-28

 

09    14    X      CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

2V 5,14-17 / 2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ?

T. Mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ khi gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô, dẫn chúng ta đến việc thờ lạy và yêu mến Thiên Chúa, là Vẻ đẹp tối cao của Chân lý và Tình yêu. (GLHT,575)

CHIA SẺ

Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ. Tất cả các loài thụ tạo đều phản ảnh một phần sự tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Qua ngành điêu khắc và hội họa, con người muốn diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi các ảnh tượng và các công trình xây dựng. Đó là mỹ thuật thánh. Vậy Mỹ thuật thánh phục vụ Chân - Thiện - Mỹ khi nào?

- Khi gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Có những hình ảnh về Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh được chạm trổ trên những khối đá quý mà khi nhìn vào, ai cũng cho là giống người thật. Như tại Rôma, khi có dịp đi thăm các đền đài, nhà thờ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những ảnh tượng rất đẹp do các điêu khắc gia và những họa sĩ tài hoa diễn tả. Chẳng hạn những hình ảnh diễn tả về Chúa Giêsu của Michel Angelo, một điêu khắc gia và là họa sĩ tài ba được đặt ở đền thờ Thánh Phêrô đã mang tính mỹ thuật rất cao. Nhiều du khách đến viếng đền thờ Thánh Phêrô, khi chiêm ngắm các ảnh tượng đó đều trầm trồ khen ngợi. Nhiều người nhìn những ảnh tượng đó thì bái gối, hoặc phủ phục để tôn thờ, kính yêu.

Ngoài những hình ảnh về Chúa, Đức Mẹ và các thánh, khi xây dựng các nhà thờ, nhà nguyện, các nơi hành hương…, người ta cố gắng xây dựng thật đẹp, để tôn vinh Thiên Chúa là vẻ đẹp tối cao của Chân Lý và Tình Yêu.

10    15    X      Thứ Hai

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Lc 11,29-32

11    16    X      Thứ Ba

Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr)

Gl 4,31b-5,6 / Lc 11,37-41

12    17    X      Thứ Tư

Gl 5,18-25 / Lc 11,42-46

13    18    X      Thứ Năm

Ep 1,1.3-10 / Lc 11,47-54

14    19    X      Thứ Sáu

Thánh Callistô I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Ep 1,11-14 / Lc 12,1-7

15    20    Tr     Thứ Bảy

Thánh Têrêxa Giêsu, Trinh nữ,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Ep 1,15-23 / Lc 12,8-12

 

16    21    X      CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Xh 17,8-13 / 2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. (GLHT,576)

CHIA SẺ

 Đã là người thì ai cũng bị cám dỗ. Chúa Giêsu là người nên Ngài cũng bị cám dỗ. Thánh Phaolô viết: “Vị thượng tế của ta là Đấng biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội”. (Dt 4,15)

Hàng ngày, chúng ta phải chiến đấu với ba thù là: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là kẻ nội thù. Nó ở ngay trong lòng ta. Chúa Giêsu đã chẳng dạy rằng: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Và Điều Răn Thứ Chín, Chúa dạy chúng ta phải chiến thắng những đam mê xác thịt trong tư tưởng cũng như trong ước muốn.

Để được như thế, trước hết chúng ta phải luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn”. (Mt 26,41)

Chúng ta hãy năng cầu xin qua Thánh vịnh 51: “Xin hãy tạo dựng cho tôi tấm lòng trong trắng; xin đặt vào lòng tôi một khí phách mới. Xin chớ xua đuổi tôi xa cách thánh nhan Người, thánh khí của Người xin chớ cắt khỏi tôi. Xin ban lại cho tôi nguồn vui cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng tôi”. (Thánh vịnh 51,12-14)

 

17    22    Đ      Thứ Hai

Thánh Ignatiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo

Lễ nhớ

Ep 2,1-10 / Lc 12,13-21

18    23    Đ      Thứ Ba

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

2Tm 4,9-17a / Lc 10,1-9

19    24    X      Thứ Tư

Thánh Gioan Brêbeuf, Linh mục - Thánh Isaac Jôgues, Linh mục và Các Bạn Tử đạo (Đ) - Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (Tr)

Ep 3,2-12 / Lc 12,39-48

20    25    X      Thứ Năm

Ep 3,14-21 / Lc 12,49-53

21    26    X      Thứ Sáu

Ep 4,1-6 / Lc 12,54-59

22    27    X      Thứ Bảy

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng (Tr)

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Ep 4,7-16 / Lc 13,1-9

 

23    28    X      CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Hc 35,15b-17.20-22 / 2 Tm 4,6-8.16-18

Lc 18,9-14.

Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr)

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc

Is 60,1-6 / 1Tm 2,1-8 (hoặc Cv 1,3-8)

Mc 16,15-20 (hoặc Mt 28,16-20)

Thánh Vịnh tuần II

Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta điều gì?

T. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết tịnh. (GLHT,577)

CHIA SẺ

- Khiết tịnh là việc làm chủ giới tính, tiết chế và điều chỉnh các ham muốn tính dục cho phù hợp với những nguyên tắc và luật Thiên Chúa. Mục đích của đức khiết tịnh là tôn trọng phẩm giá của bản thân và của người khác. Nhờ sống khiết tịnh, con người thống nhất được đời sống thể lý và tinh thần. Thánh Phaolô so sánh dục vọng với sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh thần. Dục vọng tự nó không phải là tội, nhưng nó hướng con người đến chỗ phạm tội. Thánh Gioan nói đến ba loại dục vọng: xác thịt, đôi mắt và thói cậy mình có của.

- Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết tịnh.

+ Chúa Giêsu đã nói: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi… Nếu tay phải của anh, làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục”. (Mt 5,29-30)

+ Còn Thánh Phaolô thì nói: “Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam”. (Cl 3,5)

 

24    29    X      Thứ Hai

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (Tr)

Ep 4,32-5,8 / Lc 13,10-17

25    01/10       X      Thứ Ba

Ep 5,21-33 / Lc 13,18-21

26    02    X      Thứ Tư

Ep 6,1-9 / Lc 13,22-30

27    03    X      Thứ Năm

Ep 6,10-20 / Lc 13,31-35

28    04    Đ      Thứ Sáu

Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ

Lễ Kính

Ep 2,19-22 / Lc 6,12-19

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

29    05    X      Thứ Bảy

Pl 1,18-26 / Lc 14,1.7-11

 

30    06    X      CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Kn 11,22 - 12,2 / 2Tx 1,11 - 2,2 / Lc 19,1-10

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Phải làm gì để đạt tới sự trong sạch của tâm hồn?

T.  Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa. (GLHT,578)

CHIA SẺ

1) Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, vì từng ngày từng giờ ta sống trong nguy cơ sa ngã phạm tội. Phải biết làm chủ con mắt, dứt khoát không nhìn ngắm những hình ảnh đồi trụy; kiểm soát trí tưởng tượng, dứt khoát bỏ ngay khi có những tư tưởng xấu chợt đến. Thánh Phêrô đã dạy rằng: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. (1Pr.5,8)

2) Phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa, vì người đời thường bảo: “có cầu, có thiêng, có kiêng, có lành”. Ơn Chúa là sự ân cần tự ý và đầy yêu thương của Chúa, là sự giúp đỡ tốt lành của Người, là sức sống từ Người mà đến. Ơn Chúa là tất cả những gì Chúa ban cho ta. Vậy, muốn được ơn Chúa, chúng ta phải cầu xin, vì Chúa đã hứa: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được”. (Mt 21,22)

 

31    07    X      Thứ Hai

Pl 2,1-4 / Lc 14,12-14

THÁNG 11/2022

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC TRẺ EM ĐAU KHỔ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các trẻ em đau khổ - những trẻ sống lang thang trên đường phố, những trẻ là nạn nhân của các cuộc chiến tranh và những trẻ mồ côi - xin cho các em được tiếp cận với một nền giáo dục và tìm gặp lại tình thương của gia đình.

 

01/11       08/10       Tr     Thứ Ba

Lễ Các Thánh - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

Kh 7,2-4.9-14 / 1Ga 3,1-3 / Mt 5,1-12

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29,§2,1°)

02    09    Tm   Thứ Tư

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ nhất: Rm 6,3-9 / Ga 6,51-59

Lễ nhì: Kn 3,1-9 / Lc 23,33.39-43

Lễ ba: Rm 5,5-11 / Ga 17,24-26

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Lưu ý:

1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

 

2. Hôm nay không được cử hành Thánh lễ nào khác, ngoại trừ Thánh lễ An táng.

 

03    10    X      Thứ Năm đầu tháng

Thánh Martinô Porres, Tu sĩ (Tr)

Pl 3,3-8a / Lc 15,1-10

Thánh Vịnh tuần III

04    11    Tr     Thứ Sáu đầu tháng

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục - Lễ nhớ

Pl 3,17- 4,1 / Lc 16,1-8

05    12    X      Thứ Bảy đầu tháng

Pl 4,10-19 / Lc 16,9-15

 

06    13    X      CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

2Mcb 7,1-2.9-14 / 2Tx 2,15-3,5

Lc 20,27-38

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều nào khác nữa không?

T. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều này: Một là sống nết na và đoan trang; Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn; Ba là thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy thoái phong hóa, do quan niệm sai lạc về tự do của con người. (GLHT,579)

CHIA SẺ

1) Phải sống nết na và đoan trang:

Người nết na là người có đức hạnh; người đoan trang là người nói năng từ tốn, thật thà; ăn mặc ngay ngắn kín đáo.

2) Sự trong sạch còn đòi ta ngăn chặn thói khiêu dâm.

Khiêu dâm là việc mô tả hay phô bày những hình ảnh và hành vi tính dục, nhằm gây kích thích sự ham muốn bất chính nơi con người. Khiêu dâm là tội, vì xúc phạm đến đức khiết tịnh, đi ngược với đạo đức, làm cho phẩm giá con người bị hạ thấp.

3) Phải thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy đồi phong hóa, do quan niệm sai lạc về tự do của con người.

Trong thực tế, phong hóa suy đồi do quan niệm tự do quá đáng, ảnh hưởng đến giới trẻ và đã lôi kéo chúng đến các tụ điểm ăn chơi trá hình mọc lên khắp nơi, làm băng hoại đời sống luân lý và làm hư cả một thế hệ, dẫn đến căn bệnh thế kỷ: xì ke, ma túy, sida.

Muốn thanh tẩy môi trường xã hội, mọi người phải hợp lực với chính quyền dẹp bỏ những tụ điểm ăn chơi trá hình ấy.  Đồng thời cổ võ lối sống lành mạnh và tổ chức những loại hình giải trí lành mạnh.

 

07    14    X      Thứ Hai

Tt 1,1-9 / Lc 17,1-6

08    15    X      Thứ Ba

Tt 2,1-8.11-14 / Lc 17,7-10

09    16    Tr     Thứ Tư

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Lễ kính

Ed 47,1-2.8-9.12 / 1Cr 3,9b-11.16-17

Ga 2,13-22

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

10    17    Tr     Thứ Năm

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Plm 7-20 / Lc 17,20-25

Giáo phận Long Xuyên cầu nguyện cho các Giáo sĩ và Tu sĩ từng phục vụ trong Giáo phận đã qua đời

 

11    18    Tr     Thứ Sáu

Thánh Martinô, Giám mục - Lễ nhớ

2Ga 4-6 / Lc 17,26-37

12    19    Đ      Thứ Bảy

Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo - Lễ nhớ

3Ga 5-8 / Lc 18,1-8

13    20    X      CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ml 4,1-2a / 2Tx 3,7-12 / Lc 21,5-19

Được Kính Trọng Thể

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam (Đ)

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

(Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991)

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính Các Thánh Tử đạo

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải làm gì khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí?

T. Chúng ta phải mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ trợ giúp để thắng vượt cám dỗ. (GLHT,580)

CHIA SẺ

1) Mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội.

Người đời thường nói: “Sống là chiến đấu” Muốn tiến bộ trên đường nhân đức, ta phải chiến đấu tránh dịp tội, tránh các cơn cám dỗ dẫn tới lỗi Giới Răn Thứ Sáu và Thứ Chín.

Khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí, ta phải mau mắn loại bỏ. Loại bỏ bằng cách: “Tam thập lục kế, đào vi thượng sách”. Nghĩa là: có ba mươi sáu thứ kế, kế chạy trốn là hơn cả. Ta đang đứng ngồi đâu đó mà tâm trí bị cám dỗ về đàng tình dục, ta đi xa nơi đó và làm việc khác. Vô tình ta nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm trên phim ảnh hay trên “mạng internet”. Ta tắt ngay… Đừng “đùa với lửa”; và đừng dùng dằng với ma quỷ như bà Evà trước khi bị cám dỗ ăn trái cấm!

2) Phải cầu xin Chúa và Đức Mẹ trợ giúp.

Có nhiều cách cầu xin, ví dụ, mỗi lần đọc kinh “Lạy Cha” chúng ta cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn.”

Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta hãy chạy đến Đức Mẹ qua kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử”, hoặc kinh Lạy Nữ Vương. 

 

14    21    X      Thứ Hai

Kh 1,1-4;2,1-5a / Lc 18,35-43

15    22    X      Thứ Ba

Thánh Albertô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Kh 3,1-6.14-22 / Lc 19,1-10

16    23    X      Thứ Tư

Thánh Margarita Scotland (Tr) - Thánh Gertruđê, Trinh nữ (Tr)

Kh 4,1-11 / Lc 19,11-28

17    24    Tr     Thứ Năm

Thánh Elizabeth Hungari - Lễ nhớ

Kh 5,1-10 / Lc 19,41-44

18    25    X      Thứ Sáu

Lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường Thánh Phaolô (Tr)

Kh 10,8-11 / Lc 19,45-48

(hoặc lễ về hai thánh Tông đồ:

Cv 28,11-16.30-31 / Mt 14,22-33)

19    26    X      Thứ Bảy

Kh 11,4-12 / Lc 20,27-40

 

20    27    Tr     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Lễ trọng

2Sm 5,1-3 / Cl 1,12-20 / Lc 23,35-43

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Mười dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Mười dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính. (GLHT,581)

CHIA SẺ

1) Phải tôn trọng tài sản của người khác.

Chúa Giêsu đã quy mười điều răn của Chúa về hai điều chính là mến Chúa và yêu người. Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Và ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình ngươi” (Mt 22,36-40). Yêu người thân cận như chính mình còn là tôn trọng tài sản của người khác, không thấy tha nhân có nhiều của mà ganh tị, tham lam và tìm cách chiếm đoạt.

2) Không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính.

Tham lam là ham muốn tích lũy một cách quá đáng của cải vật chất. Tham lam cũng là tính cách của người không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có, dùng mọi thủ đoạn để thỏa lòng tham. Để chống lại lòng tham vô đáy, giới răn thứ mười Chúa dạy: không được ham muốn của cải của người ta.

Có đám đông dân chúng đến nghe ông Gioan Tẩy Giả rao giảng. Những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông:“Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông:“Còn anh em chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình”. (Lc 3,10-14)

21    28    Tr     Thứ Hai

Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ - Lễ nhớ

Dcr 2,14-17 / Mt 12,46-50

Thánh Vịnh tuần II

22    29    Đ      Thứ Ba

Thánh Cêcilia, Trinh Nữ, Tử Đạo - Lễ nhớ

Kh 14,14-19 / Lc 21,5-11

23    30    X      Thứ Tư

Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Thánh Côlumbanô, Viện phụ (Tr)

Kh 15,1-4 / Lc 21,12-19

24    01/11       Đ      Thứ Năm

Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Lc 21,20-28

Thánh Andrê Dũng Lạc, Linh Mục

và Các Bạn Tử Đạo Tại Việt Nam

Lễ trọng - Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

25    02    X      Thứ Sáu

Thánh Catarina Alexandria, Trinh nữ, Tử đạo (Tr)

Kh 20,1-4.11-21,2 / Lc 21,29-33

26    03    X      Thứ Bảy

Kh 22,1-7 / Lc 21,34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2023

NĂM A (Quý Mão)

 

27    04    Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Is 2,1-5 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

Thánh Vịnh tuần I

28    05    Tm   Thứ Hai

Is 4,2-6 / Mt 8,5-11

29    06    Tm   Thứ Ba

Is 11,1-10 / Lc 10,21-24

30    07    Đ      Thứ Tư

Thánh Anrê, Tông đồ - Lễ kính

Rm 10,9-18 / Mt 4,18-22

 

PHỤ TRƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN 2022

 

S

TT    CHÚA NHẬT    PHIÊN CHẦU

01    CN I MÙA VỌNG     Vô nhiễm (O2), Lạng Sơn (3A), Giuse (7B), Đồng Phú (2B)

02    CN II MÙA VỌNG

(Trước lễ Mẹ Vô Nhiễm)  Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1), Tân Bình (Đông Bình), Bình Thái (F1), Thái An (Rivera), Mẫu Tâm (B2)

03    CN III MÙA VỌNG   Tham Buôn, Antôn (1A), Tân Chu (5A), Bình Châu (8A)

04    CV IV MÙA VỌNG   Thánh Gia (7A), Đức Mẹ Lộ Đức (HT), Ba Bần

05    CN LỄ THÁNH GIA Tv. Thánh Gia, Trảng Tranh, Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1B)

06    CN LỄ HIỂN LINH   Cần Thay, Phan Sinh (10), Vinh Sơn (O1), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07    CN CG CHỊU P.R.   Nhơn Mỹ

08    CN II TN  Cản Đá

09    CN III TN Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2), Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

10    CN IV TN Bình Minh, Hòn Tre

11    CN V TN  Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

12    CN VI TN Cồn Én, Bình Châu (8A), Lộ Đức (8B), Tân Bình (Tràm Chẹt).

13    CN I MÙA CHAY     Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

14    CN II MÙA CHAY    Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8B), Bình Lộc, Dương Đông

15    CN III MÙA CHAY   Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

16

CN IV MÙA CHAY

(Trước lễ St. Giuse) Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

17    CN V MÙA CHAY    Tân Bùi (4A), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5B)

18    CN LỄ LÁ Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

19    CN LỄ PHỤC SINH Cái Gia, Tv. Phanxicô

20    CN II PHỤC SINH    Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh, Tv. Chúa Quan Phòng (CLG)

21    CN III PHỤC SINH   An Hoà, Long Thạnh

22    CN IV PHỤC SINH  Fatima (Cần Đăng), Phú Hoà, Thái Hoà, Tân Thành (4B)

23    CN V PHỤC SINH   Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông

24    CN VI PHỤC SINH  Gh. Bình An, Gh. Ba Khu (C2)

25    CN LỄ THĂNG THIÊN     Cồn Phước, Châu Đốc

26    CN CTT HIỆN XUỐNG    Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

27    CN LỄ CHÚA BA NGÔI   Phú An, Tân Phước (4A), Núi Tượng

28    CN MÌNH MÁU THÁNH   Tân Thuận (O1), An Châu, Đất Hứa, Hoà Giang, Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1), Gh. Antôn (C2)

29    CN XI TN Rạch Sâu, Hòn Đất, Giuse (2B), Kinh Tây

30    CN XII TN        Ông Chưởng, Đền Thánh Giuse An Bình (KF)

31    CN XIII TN       Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2)

32    CN XIV TN       Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt), Đồng Công (F2)

33    CN XV TN        Thánh Mẫu (F2), Hoà Lợi (LX)

34    CN XVI TN       Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35    CN XVII TN      Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36    CN XVIII TN     Thạnh An, Đaminh (K10), Rọc Lá

37    CN XIX TN       Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao), Mỹ Thạnh

38    CN XX TN

(Lễ Mẹ Lên Trời)     Chợ Mới, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp Hòa (O2), Mông Triệu (2A), Thánh Tâm (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

39    CN XXI TN       Tring Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40    CN XXII TN      Cái Dầu

41    CN XXIII TN     Định Mỹ, An Tiến (1A)

42    CN XXIV TN    Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43    CN XXV TN     Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44    CN XXVI TN    Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45    CN XXVII TN

(Trước Lễ Mẹ Mân Côi)   Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5A), Hiệp Tâm (O2), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (G2)

46    CN XXVIII TN  Hải Châu (7B), Tân Long (2A)

47    CN XXIX TN    Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48    CN XXX TN     Gh. Truyền Tin (8A), Giuse (E2)

49    CN XXXI TN    Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50    CN XXXII TN   Thánh Gia (7A), Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51    CN XXXIII TN  Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52    LỄ CHÚA KITÔ VUA       Đồng Tâm (3B), Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1B)

 

PHỤ TRƯƠNG II

NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM

I- HUẤN THỊ VỀ PHỤNG VỤ

Các mục tử không phải chỉ tuân giữ các Lề Luật trong các hoạt động Phụng vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự Phụng vụ một cách ý thức, linh động và hữu hiệu. (PV số 11)

Tác vụ của linh mục là tác vụ của toàn thể Giáo Hội. Vì thế không thể thi hành tác vụ này nếu không có sự vâng phục, sự hiệp thông cùng hàng giáo phẩm và chăm lo phục vụ Thiên Chúa và anh em. Bản chất phẩm trật của Phụng vụ, hiệu lực Bí tích và sự tôn trọng phải có đối với cộng đoàn giáo dân đòi linh mục phải chu toàn nhiệm vụ trong việc phượng tự như thừa tác viên và người phân phát trung tín các mầu nhiệm TC, và không được tự đưa vào những lễ nghi không được quy định và chấp nhận trong các sách Phụng vụ. (HT. Liturgicae instaurationes 5 - 9 -1970, cuối số 1)

II- NĂM PHỤNG VỤ

Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến.

Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. (PV 102)

“Vào các ngày khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái”. (PV 105)

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức. Về những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội”. (CE 232)

Như vậy, tâm điểm của Năm Phụng vụ là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, khởi đầu năm phụng vụ với CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ vào các mầu nhiệm kính Chúa, Đức Maria và các thánh, và cao điểm vẫn là Tam Nhật Vượt Qua.

LƯU Ý:

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, nghĩa là có thể ngay từ cuối tháng 11 dương lịch.

1. NGÀY PHỤNG VỤ

Ngày phụng vụ diễn tiến từ nửa đêm này cho đến nửa đêm sau, nhưng việc cử hành ngày Chúa nhật và các lễ trọng bắt đầu ngay từ chiều ngày hôm trước. (AC, 3)

Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, Hội Thánh họp mừng mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế Chúa Nhật chính là ngày lễ quan trọng nhất. Theo Giáo luật khoản 1 điều 1248: “Ai đã tham dự Thánh lễ được cử hành theo lễ nghi Công giáo bất kỳ ở đâu trong chính ngày lễ buộc hoặc chiều ngày áp lễ thì đã chu toàn luật buộc tham dự Thánh lễ”.

2. BẬC LỄ:

Lịch phụng vụ chia làm ba bậc lễ để kính nhớ các mầu nhiệm của Chúa, các đặc ân của Đức Maria và các thánh:

A) LỄ TRỌNG

Lễ trọng chia làm hai loại: lễ trọng chung và lễ trọng riêng.

- Lễ trọng chung là các lễ trọng được xác định rõ trong sách phụng vụ mà toàn thể Hội Thánh phải mừng kính. Có 17 lễ trọng chung cho Giáo Hội toàn cầu: 10 lễ kính Chúa, 3 lễ kính Đức Maria và 4 lễ kính các thánh. Lễ Phục Sinh và Giáng Sinh là hai lễ trọng đặc biệt, kéo dài trong 8 ngày gọi là tuần Bát Nhật, tuy nhiên tuần Bát Nhật Giáng Sinh không được ưu tiên như tuần Bát Nhật Phục sinh.

- Lễ trọng riêng chỉ được mừng kính trong một Hội Thánh địa phương. Chẳng hạn lễ Các thánh tử đạo Việt Nam (24/11) là lễ trọng riêng đối với Hội Thánh Việt Nam vì là lễ bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, còn đối với Hội Thánh toàn cầu chỉ là lễ nhớ.

Tất cả các lễ trọng chung hay riêng đều được bắt đầu từ Kinh Chiều I ngày hôm trước, nghĩa là ngày mừng lễ sẽ dài hơn một ngày bình thường. Vì thế thánh lễ chiều hôm trước (sau Kinh Chiều I) đều phải cử hành lễ trọng kính của ngày hôm sau, nghĩa là ngày chính lễ, ngoại trừ một vài lễ có lễ vọng thì phải cử hành lễ vọng (Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria lên trời, Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô).

B) LỄ KÍNH 

Lễ kính ở bậc thấp hơn lễ trọng và chỉ giới hạn trong một ngày bình thường nên không có Kinh Chiều I, trừ lễ kính Chúa trùng vào ngày Chúa Nhật thường niên. Lịch phụng vụ đề ra ba loại lễ kính: 6 lễ kính Chúa, 2 lễ kính Đức Maria, 17 lễ kính các thánh (Giáo Hội Việt Nam mừng thêm 2 lễ kính riêng: Thánh Têrêxa và Thánh Phanxicô Xaviê).

C) LỄ NHỚ

Lễ nhớ chia làm hai loại : lễ nhớ buộc và lễ nhớ tùy ý. Các ngày lễ nhớ buộc trong mùa Chay thì chỉ mừng như lễ nhớ tùy ý, không bó buộc phải cử hành. Khi lịch chung để tên nhiều vị thánh kính nhớ tùy ý trong cùng một ngày thì chỉ chọn một vị thánh để mừng, còn những vị khác được bỏ.

D) LỄ THEO NHU CẦU:

Ngoài ra còn có các lễ theo nhu cầu:

Có ba loại lễ theo nhu cầu:

- Lễ có nghi thức riêng thường đi kèm với việc cử hành một bí tích nào đó: Hôn Phối, Truyền Chức, Thêm Sức...

- Lễ do nhu cầu tùy theo hoàn cảnh: lễ tạ ơn, lễ cầu mùa…

- Lễ ngoại lịch là lễ do lòng đạo đức của giáo dân đòi hỏi: thứ Sáu kính Thánh Tâm, thứ Bảy kính Đức Mẹ...

Tuy nhiên, các lễ theo nhu cầu được cử hành hay không, còn tùy thuộc vào các mùa hoặc lịch phụng vụ.

E) LỄ KÍNH TRỌNG THỂ.

“Để phục vụ lợi ích mục vụ cho giáo dân, trong các Chúa Nhật Thường Niên, được phép mừng các lễ nào gặp trong tuần mà được giáo dân sùng mộ, miễn là những lễ ấy cao hơn chính ngày Chúa Nhật theo bảng ghi thứ tự ưu tiên. Có thể mừng các lễ ấy trong mọi thánh lễ có đông giáo dân tham dự” (AC 58).

Theo Niên Lịch Phụng Vụ số 58 nói trên thì được cử hành Thánh lễ quen gọi là “kính trọng thể”, nghĩa là mừng kính cách đặc biệt hơn vào ngày Chúa Nhật thường niên và cả mùa Giáng Sinh trước hay sau đó, các lễ trọng và lễ kính được ghi trong bảng thứ tự ưu tiên dưới đây, cũng như những lễ gắn liền với lòng sùng mộ của tín hữu nhưng rơi vào ngày thường trong tuần. Các lễ này có thể được cử hành trong mọi Thánh lễ có đông tín hữu tham dự.

(ví dụ: lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam 24/11 được dời lên Chúa Nhật trước vì Chúa Nhật sau đó thường là lễ Chúa Kitô Vua; lễ Mân Côi tuy là lễ nhớ buộc nhưng được mừng kính trọng thể vào Chúa Nhật).

THỨ TỰ ƯU TIÊN

TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa.

2. - Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11)

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a)     Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành

b)     phố hay quốc gia;

c)     Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm

d)     cung hiến thánh đường đó.

e)     Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

f)      Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc 

g)     thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường Niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a)     Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b)     Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

 

c)     Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng rộng lớn.

d)     Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e)     Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội.

Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381)

9. - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần Mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a)     Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b)     Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13. -  Các ngày trong tuần, từ đầu Mùa Vọng đến hết 16/12.

-       Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ Bảy sau

lễ Hiển Linh.

-       Các ngày trong tuần thuộc Mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau

tuần Bát Nhật Phục Sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

-       Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của

giáo dân (IM 377).

-       Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381)

-       Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường niên.

III. LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

1. Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục Sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2. Vào các ngày Chúa Nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành Thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

3. Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó. (IM 355a)

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức. (IM 355c)

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

4. Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

5. Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong Thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình. (AC 328)

IV- LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (Lễ Họ)

Giáo luật khoản 388: Đó là các lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận.

Giáo luật khoản 534:

§1: Sau khi đã nhậm chức ở giáo xứ, vào mỗi Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận, cha chánh xứ có nghĩa vụ phải dâng lễ cầu cho đoàn dân được trao phó cho Người. Nếu mắc ngăn trở chính đáng không dâng lễ như vậy được, Người phải nhờ linh mục khác dâng ý lễ thay trong chính ngày đó, hoặc chính Người sẽ dâng lễ vào những ngày khác.

§2. Cha chánh xứ nào coi sóc nhiều giáo xứ, thì chỉ buộc dâng một ý lễ, vào các ngày nói ở §1, để cầu cho tất cả đoàn dân được trao phó cho Người.

§3. Cha chánh xứ nào đã không chu toàn nghĩa vụ được nói đến ở §1 và §2, thì nếu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, phải sớm hết sức dâng đủ bấy nhiêu ý lễ để cầu cho giáo dân.

Tại Việt Nam, theo văn thư ngày 11.11.1987 của Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, các linh mục chánh xứ chỉ phải dâng lễ cầu cho giáo dân vào 11 ngày lễ sau:

1.     Lễ Chúa Giáng Sinh

2.     Lễ Chúa Hiển Linh

3.     Lễ thánh Giuse (19.03)

4.     Lễ Phục Sinh

5.     Lễ Thăng Thiên

6.     Lễ Hiện Xuống

7.     Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

8.     Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông Đồ (29.6)

9.     Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)

10.   Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)

11.   Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)

V. THÁNH LỄ CỬ HÀNH CHIỀU HÔM TRƯỚC NGÀY LỄ BUỘC VÀ CHIỀU THỨ BẨY.

Thánh Bộ Phụng Tự có ra quy định về Phụng vụ cử hành chiều hôm trước ngày lễ buộc (SCCD, 10-1984, Not. 1984, tr 603-605). Trong phần nói về việc cử hành Thánh lễ, có viết như sau:

“Xét quy định chung của GL 1248,1 về việc có thể giữ luật buộc “ngay từ ngày hôm trước”, thì luôn luôn dành ưu tiên cho Thánh lễ phải giữ theo luật buộc mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trùng nhau”.

Sau đó, Bộ ra một số giải đáp và kết luận vẫn phải làm lễ Chúa Nhật vào chiều ngày thứ bẩy, khi gặp lễ trọng hay lễ kính trùng hợp.

Các Ordo cũ của nhà sách Vatican và của Nhà xuất bản Phụng vụ vẫn được soạn thảo theo quy định đó: “Thánh lễ chiều hôm trước ngày lễ buộc sẽ được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện tín hữu), hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca, tiếng hát, v.v...) trong thánh lễ của ngày lễ. Còn chính bản văn thánh lễ thì theo hẳn quy định về thứ tự ưu tiên của Thánh Bộ Phụng Tự...”

Vì vậy, trong thực tế, nếu lễ chiều thứ Bẩy có giáo dân tham dự, thì sẽ cử hành lễ Chúa Nhật (tức là Thánh lễ Chúa Nhật hay Thánh lễ trùng vào Chúa Nhật năm đó). Để những lễ trọng trùng với Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh khỏi bị mất Thánh lễ vào chiều thứ bẩy (vì phải cử hành lễ Chúa Nhật), nên ngày 22-04-1990, Thánh Bộ Phụng Tự đã sửa đổi số AC 5 và cho chuyển các lễ bị ngăn trở đó sang ngày thứ Hai sau, thay vì đưa lên ngày thứ Bẩy trước, như AC cũ quy định.

Trong các Ordo nói trên, cũng thấy có những quy định về các lễ buộc trùng với ngày thứ Bẩy. Lịch này cũng dựa theo đó mà soạn, thí dụ lễ Đức Mẹ lên Trời ngày 15-08-1992.

VI. VỀ VIỆC CỬ HÀNH LỄ HÔN PHỐI.

Khi cử hành lễ Hôn phối trong Thánh lễ, thì chỉ được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong một số ngày trong năm mà thôi.

Dựa theo CE và OCM mới (1990) các số 34, 54 và 56 (OCM cũ số 11), có liệt kê chi tiết như sau:

1. Không được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong những ngày sau đây:

+ Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

+ Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

+ Lễ Tro và các ngày khác trong Tuần Thánh.

+ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Gặp những ngày đó, phải cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ và đọc các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Không được đọc một bài nào về Hôn Phối. Vẫn đọc lời chúc hôn trong Thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn.

2. Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên:

Cử hành thánh lễ Chúa Nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc một bài về Hôn Phối. Nếu cử hành Hôn Phối trong Thánh lễ không có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ Thánh lễ Hôn phối.

Tuyệt đối tránh cử hành Hôn phối ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

 

VII. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1    Thánh lễ có nghi thức riêng. (IM 372)

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng. (IM 374)

V2    Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376)

V3    Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân. (IM 373, IM 377)

D1    Thánh lễ an táng. (IM 380)

D2    Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3    Thánh lễ cầu hồn hàng ngày. (IM 381)

 

  

Để áp dụng:

Ký hiệu    + : được cử hành  – : không được cử hành

1.             - Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật Mùa

Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua              - V1, V2, V3

-       D1, D2, D3

2.             - Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh     

- V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

3.             - Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

  và Mùa Thường Niên

- Các lễ kính    - V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

4.             - Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong Mùa Chay        - V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

5.             - Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường Mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường Mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường Mùa Phục Sinh sau Bát Nhật    - V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

6.             - Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường Mùa Thường Niên    + V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

VIII. THÁNH LỄ CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh lễ An táng được cử hành bất cứ ngày nào, trừ ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (IM 380). Nếu cử hành an táng vào các ngày này, người ta buộc phải dùng bản văn và bài đọc của ngày lễ đó, và sau lời nguyện hiệp lễ được làm nghi thức từ biệt.

Thánh lễ đưa chân (lễ hối tử) khi nhận được tin báo tử hoặc thánh lễ cầu hồn trong ngày giỗ đầu có thể được cử hành vào những ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày lễ nhớ buộc, các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch, ngoại trừ thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh. (IM 381)

Thánh lễ cầu hồn hằng ngày có thể được cử hành vào các ngày thường của Mùa Thường Niên có lễ nhớ không bắt buộc, hoặc các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch. (IM 381)

IX. PHÂN BIỆT TƯỚC HIỆU VÀ BỔN MẠNG

1- Tước hiệu: là danh hiệu, là tên gọi của một nhà thờ, Dòng tu, Tu hội v.v…

* Chọn tước hiệu: Được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc từng Ngôi Vị Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria với những danh hiệu đã được mừng kính trong phụng vụ, các thiên thần, các thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh .

Tước hiệu được đặt khi nhà thờ được làm phép hay cung hiến , và chỉ một tước hiệu mà thôi . Một khi nhà thờ đã cung hiến, thì không được thay đổi tước hiệu nữa .

2- Thánh bổn mạng: là vị thánh được tôn kính như vị bảo trợ hay vị chuyển cầu lên trước Tòa Chúa cho chúng ta .

* Chọn thánh bổn mạng: Được chọn Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần, các Thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh. Tuyệt đối không được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hay một Ngôi Vị Thiên Chúa làm bổn mạng  (vì Thiên Chúa ban ơn, chứ không chuyển cầu lên trước Tòa ai cả).

Tóm lại, chỉ có thể chọn một tước hiệu cho nhà thờ , Dòng tu, Tu hội  v.v…  chứ không chọn tước hiệu cho một giáo xứ. Và, cũng chỉ có thể chọn thánh bổn mạng cho giáo xứ, giáo phận, thành phố, quốc gia  hay cho Dòng tu, các hiệp hội, tổ chức, các nhóm  v.v… chứ không có bổn mạng của nhà thờ (hoặc các cơ sở vật chất khác), bởi lẽ, vị thánh bổn mạng có vai trò là vị bảo trợ cho con người chứ không cho cơ sở vật chất.

3- Bậc lễ cử hành theo luật phụng vụ:

+ Lễ kính tước hiệu nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng .

+ Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng. Ngoài ra, ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa, bậc lễ trọng được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa, còn bậc lễ kính tại các nhà thờ khác trong Giáo Phận .

+ Lễ Bổn Mạng chính của Giáo phận và giáo xứ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng tại chính nơi đó . Riêng lễ bổn mạng của Giáo phận, tại các nhà thờ khác trong Giáo phận được cử hành ở bậc lễ kính .

 

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Phút hồi tâm cuối năm

   Tôi chầm chậm nhớ lại năm qua, nhận thức được những phản ứng cảm xúc quan trọng mà mình đã kinh nghiệm. Khi làm điều này, tôi hướng đến...

  • Câu "Chúa gọi về" có đúng không?

   Dĩ nhiên, không phải Chúa giết tôi. Giây phút lâm chung của tôi, về mặt lịch sử và thế gian được xác định bởi những nguyên nhân có thể...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 TN năm C

   Thế giới hôm nay cũng còn đầy dẫy những người nghèo, những kẻ bị giam cầm, bị tù đày, bị áp bức, phải sống trong lầm than, cơ cực và thiếu...

  • Xuân về nghĩ đến thời gian.

   Ý niệm về thời gian của mỗi người có khác nhau, đối với những người tâm trạng buồn chán hoặc sống không có mục đích, không có lý tưởng...

  • Liệu pháp khiêm nhường là gì?

   Việc lớn lên trong khiêm nhường có thể giúp chúng ta đạt được bình an và tự do nội tâm đích thực.

  • Việc chúng ta làm trong riêng tư

   Làm sao chúng ta cảm nhận được những gì ẩn trong riêng tư cuộc đời người khác? Ngược lại, những chuyện xảy ra trong riêng tư của cuộc đời...

  • Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu

   Hẳn rằng đôi bạn nào cũng muốn mời Chúa đến dự tiệc cưới. Trong ngày thành hôn, Chúa chúc phúc và ban ơn lành cho đôi tân hôn.

  • Trầm tư cuối năm

   Thời tiết Sài Gòn những ngày cuối năm có nắng nhẹ với không khí se se lạnh. Nhiều người đang vội vã hoàn tất những công việc của năm cũ...

  • Phaolô đối diện với chính mình, ĐHY Carlo-Maria Martini(3)

   Hi vọng khi suy niệm và cầu nguyện về cuộc đời thánh Phaolô, chúng ta được ngài khơi dậy ngọn lửa nhiệt tâm tông đồ để sống và hăng say...

  Câu chuyện chiều thứ 7