Sinh hoạt giáo phận

GP. Long Xuyên: Hướng đến một Hội thánh Hiệp Hành (Synod 2021 -2023)

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,579
  • Ngày đăng: 24/11/2021 15:26:30

GP. LONG XUYÊN: HƯỚNG ĐẾN MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH (SYNOD 2021 -2023)

 

Nhằm chuẩn bị cho tiến trình Hiệp Hành tại các giáo phận ở Việt Nam được khai mạc vào ngày 28/11/2021, trong 2 ngày đầu tháng 11 vừa qua, GP. Long Xuyên đã có những chuẩn bị cho ngày khai mạc này bằng các việc cụ thể như sau:

 

 

Giáo phận hình thành một Ban Điều hành Giáo phận (Linh hoạt viên) bao gồm 5 thành viên để tham vấn và cộng tác với Đức Giám mục Giáo phận tổ chức tiến trình Thượng hội đồng cấp Giáo phận. Đặc biệt, Ban Điều hành này cùng với quý cha trong Tòa Giám mục đã có 2 ngày học hỏi Cẩm nang cho Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Đồng thời, Ban Điều hành cũng phân chia công việc và vai trò cho từng thành viên để chuẩn bị cho việc thực hiện tiến trình hiệp hành trong toàn giáo phận.

 

Xin Chúa chúc lành cho công việc của của Giáo phận đang khởi sự để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong giáo phận. Đặc biệt xin Chúa soi sáng cho mọi thành phần Dân Chúa biết tích cực tham gia vào thỉnh ý hiệp hành để tiến trình này đạt hiệu quả theo đúng đường hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 2 thường niên (19/01/2022 19:29:32 - Xem: 70)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 20-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 2 TN (19/01/2022 09:17:35 - Xem: 60)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 19-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 2 thường niên (18/01/2022 13:32:45 - Xem: 120)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 19-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 2 TN (18/01/2022 06:53:53 - Xem: 73)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 18-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 2 thường niên (17/01/2022 13:20:23 - Xem: 134)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 18-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 2 TN (17/01/2022 09:18:38 - Xem: 93)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ truyền chức Phó tế 2022 (16/01/2022 13:33:55 - Xem: 826)

Thánh lễ bắt đầu lúc 16g00 chiều Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau CN 2 thường niên (16/01/2022 13:24:51 - Xem: 167)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 2 Thường niên năm C (15/01/2022 13:29:52 - Xem: 249)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 1 TN (15/01/2022 09:14:36 - Xem: 156)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 15-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7