Suy tư - Cảm nghiệm

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 13 TN B (24/06/2021 14:11:25 - Xem: 1,749)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 13 TN B (22/06/2021 07:59:35 - Xem: 2,152)

Sự sống vốn là một phép lạ, từng hơi thở con người là một phép lạ, mỗi ngày là một phép lạ, mỗi phút giây là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt tâm hồn mới cho ta cảm nhận được phép lạ liên tục.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 12 TN B (17/06/2021 15:13:50 - Xem: 2,051)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 TN B (15/06/2021 08:40:02 - Xem: 2,567)

Chúa thấy trước tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời ta, nhưng nhiều khi Ngài lặng yên như không thấy. Xem ra Chúa quá vô tình, hững hờ.

Người nông dân Nước Trời (12/06/2021 08:56:15 - Xem: 4,941)

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết trở nên những chiếc liềm chiếc hái, là khí cụ yêu thương Chúa dùng để phục vụ cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Amen

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 11 TN B (10/06/2021 14:53:25 - Xem: 1,998)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 11 TN B (08/06/2021 16:54:57 - Xem: 2,469)

Chúng ta, hãy cứ tiếp tục gieo vãi hạt giống Lời Chúa và góp phần xây dựng Nước Trời trong mọi tình trạng, dù thuận lợi hay bất lợi.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ MMC Kitô (02/06/2021 09:23:42 - Xem: 2,679)

Thực tế, yêu mến bí tích Thánh Thể là gì nếu không phải là trở nên hiền lành và khiêm nhường, sống gần gũi với những người bé nhỏ nghèo hèn?

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (01/06/2021 10:26:23 - Xem: 2,615)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Dấu thánh giá và sự nối kết (28/05/2021 14:34:26 - Xem: 2,606)

Thiên Chúa vì yêu thương đã quan tâm, đã liên đới đến con người và mong muốn chia sẻ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho con người.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Chúa Ba Ngôi (26/05/2021 09:55:51 - Xem: 3,020)

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không gì khác hơn là mầu nhiệm tình yêu: là một trong nhau và trong đời sống mỗi người chúng ta.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (25/05/2021 10:51:01 - Xem: 2,119)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Chúa Thánh Thần, Ngài là ai vậy? (21/05/2021 15:45:20 - Xem: 3,054)

Vậy tại sao có những lúc chúng không nghe thấy tiếng của Chúa Thánh Thần? Phải chăng Ngài có ngày nghỉ?… Hay là do chúng ta đã gạt Ngài ra khỏi cuộc sống của mình và không còn nhận biết Ngài nữa?

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa TT hiện xuống (17/05/2021 15:32:52 - Xem: 2,464)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật CTT hiện xuống (16/05/2021 13:52:07 - Xem: 2,589)

Mỗi người chúng ta được Chúa sai đi trong chính hoàn cảnh và bậc sống của mình. Hãy ý thức sứ mạng cao cả của mình và thể hiện với tất cả sự nhiệt tình vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

Đức Giêsu lên trời là lên chỗ nào? (13/05/2021 07:46:43 - Xem: 2,922)

Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì đúng là Nước Trời hoặc quê trời là một xứ sở, một vùng trời nào đó mà Thiên Chúa đang ngự trị.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Chúa lên trời (12/05/2021 00:00:00 - Xem: 2,662)

Chúa lên trời không có nghĩa là Chúa xa cách chúng ta, mà trái lại, Chúa càng ở gần chúng ta hơn. Khi xưa Ngài hiện diện hữu hình nên hạn chế mình vào một vài nơi chốn, chỉ ở gần bên với một số người.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa lên trời (11/05/2021 14:47:55 - Xem: 3,303)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Vòng tròn tình yêu (07/05/2021 08:42:52 - Xem: 2,194)

Chính tình yêu mà các môn đệ trao cho nhau cũng sẽ biểu lộ cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa, được cụ thể nơi con người Chúa Giêsu, những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, và nhất là những gì Ngài để lại cho thế gian: vòng tròn tình yêu!

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm B (06/05/2021 14:00:41 - Xem: 2,325)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.


Tổng số: 111
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7