Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh (01/01/2022 13:25:58 - Xem: 304)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 02-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy tuần bát nhật Giáng sinh (01/01/2022 09:54:22 - Xem: 237)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 31-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy tuần bát nhật Giáng sinh (31/12/2021 13:21:10 - Xem: 333)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 01-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu tuần bát nhật Giáng sinh (31/12/2021 10:16:17 - Xem: 253)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 31-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu tuần bát nhật Giáng sinh (30/12/2021 13:22:42 - Xem: 271)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 31-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Nămtuần bát nhật Giáng sinh (30/12/2021 09:21:00 - Xem: 270)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 30-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm tuần bát nhật Giáng sinh (29/12/2021 13:23:37 - Xem: 258)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 30-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư tuần bát nhật Giáng sinh (29/12/2021 08:51:21 - Xem: 275)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 29-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư tuần bát nhật Giáng sinh (28/12/2021 13:22:03 - Xem: 258)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 29-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba tuần bát nhật Giáng sinh (28/12/2021 09:06:08 - Xem: 267)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 28-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Dòng Thánh Gia: Mừng lễ Thánh Gia Thất – bổn mạng Hội Dòng và hồng ân Tiên khấn (27/12/2021 19:10:20 - Xem: 882)

Thánh lễ do ĐGM Giuse Trần Văn Toản – giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba tuần bát nhật Giáng sinh (27/12/2021 13:27:17 - Xem: 274)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 28-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai tuần bát nhật Giáng sinh (27/12/2021 09:23:54 - Xem: 253)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 27-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai tuần bát nhật Giáng sinh (26/12/2021 13:19:07 - Xem: 302)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 27-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Thánh Gia năm C (7g00 tối) (26/12/2021 07:17:00 - Xem: 332)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 26-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thông báo về ngày biết ơn các Linh mục hưu dưỡng (25/12/2021 18:51:28 - Xem: 824)

Xin quý Cha mời gọi cộng đoàn trong các giáo xứ giáo họ hiệp ý cầu nguyện cho quý Cha hưu dưỡng.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Thánh Gia năm C (25/12/2021 13:35:43 - Xem: 399)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 26-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Lễ Giáng sinh - Lễ tối - 19g00 (25/12/2021 09:58:44 - Xem: 304)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối thứ Bảy ngày 25-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Lễ Giáng sinh - lễ rạng đông (24/12/2021 13:25:25 - Xem: 382)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 25-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Lễ Giáng sinh - Lễ Đêm (24/12/2021 08:52:29 - Xem: 892)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối thứ Sáu ngày 24-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 450
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7