Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 1 TN (10/01/2022 08:17:20 - Xem: 164)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 10-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau CN 1 thường niên (09/01/2022 13:23:25 - Xem: 203)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 10-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa(7g00 tối) (09/01/2022 09:38:09 - Xem: 178)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 09-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa (08/01/2022 13:22:52 - Xem: 254)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 09-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau lễ Hiển Linh (08/01/2022 07:50:08 - Xem: 180)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 08-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh (07/01/2022 13:23:03 - Xem: 187)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 08-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau lễ Hiển Lin (07/01/2022 08:21:14 - Xem: 213)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 07-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau lễ Chúa Hiển Linh (06/01/2022 13:26:05 - Xem: 237)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 07-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau lễ Hiển Linh (06/01/2022 09:24:05 - Xem: 203)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 06-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau lễ Chúa Hiển Linh (05/01/2022 13:24:04 - Xem: 222)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 06-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau lễ Hiển Linh (05/01/2022 09:02:36 - Xem: 181)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 05-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

CÁO PHÓ: Ông Cố Giuse Lê Văn Kính (04/01/2022 19:53:02 - Xem: 768)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Ông Cố Giuse Lê Văn Kính, Thân phụ Cha Phêrô Lê Dương Hồng Khải vừa qua đời.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau lễ Chúa Hiển Linh (04/01/2022 13:22:28 - Xem: 221)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 05-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau lễ Hiển Linh (04/01/2022 09:40:59 - Xem: 140)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 04-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh (03/01/2022 13:20:49 - Xem: 211)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 04-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau lễ Hiển Linh (03/01/2022 12:08:34 - Xem: 291)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 03-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư cám ơn và kêu gọi của Đức giám mục giáo phận (02/01/2022 17:50:43 - Xem: 967)

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022, tôi xin ký thác toàn thể gia đình Giáo Phận của chúng ta cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau lễ Chúa Hiển Linh (02/01/2022 13:18:15 - Xem: 232)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 03-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh(7g00 tối) (02/01/2022 09:16:30 - Xem: 208)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 75g00 tối Chúa Nhật ngày 02-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ tháng 01/2022 (01/01/2022 17:44:10 - Xem: 798)

Thư mục vụ tháng một có chủ đề: Hàng giáo sĩ Long Xuyên sống hiệp hành trong giai đoạn học hỏi về một Giáo hội hiệp hành.


Tổng số: 450
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7