Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 27/09/2022 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. (26/09/2022 08:00:00 - Xem: 548)

Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Hai 26/09/2022 – Thứ Hai tuần 26 thường niên. – Người cao trọng nhất. (25/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,045)

Thứ Hai tuần 26 thường niên.

+ Chúa Nhật 25/09/2022 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm C. – Giàu và nghèo. (24/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,418)

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 24/09/2022 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. – Chấp nhận khổ đau với tình yêu. (23/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,825)

Thứ Bảy tuần 25 thường niên.

Thứ Sáu 23/09/2022 – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. – Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ. (22/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,495)

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 22/09/2022 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. – Câu hỏi về Chúa Giêsu. (21/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,515)

Thứ Năm tuần 25 thường niên.

Thứ Tư 21/09/2022 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Đứng dậy – đi theo Chúa. (20/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,248)

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ

Thứ Ba 20/09/2022 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Mẹ Chúa và anh em Chúa. (19/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,924)

Thứ Ba tuần 25 thường niên. –

Thứ Hai 19/09/2022 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. – Đèn sáng đặt đúng chỗ. (18/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,861)

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

+ Chúa Nhật 18/09/2022 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm C. – Làm tôi tớ Thiên Chúa. (17/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,049)

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 17/09/2022 – Thứ Bảy tuần 24 thường niên. – Dụ Ngôn Người Gieo Giống. (16/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,094)

Thứ Bảy tuần 24 thường niên.

Thứ Sáu 16/09/2022 – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng. (15/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,021)

Thứ Sáu 16/09/2022

Thứ Năm 15/09/2022 – Thứ Năm tuần 24 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. – Đứng gần thập giá. (14/09/2022 08:00:00 - Xem: 3,291)

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Thứ Tư 14/09/2022 – Thứ Tư tuần 24 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. – Phải được giương cao. (13/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,329)

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Thứ Ba 13/09/2022 – Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Người chết thành Naim. (12/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,283)

Thứ Ba 13/09/2022 – Thánh Gioan Kim Khẩu

Thứ Hai 12/09/2022 – Thứ Hai tuần 24 thường niên. – Niềm tin vững mạnh. (11/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,315)

Thứ Hai tuần 24 thường niên.

+ Chúa Nhật 11/09/2022 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm C. – Người Cha nhân hậu. (10/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,722)

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 10/09/2022 – TẾT TRUNG THU. CẦU CHO THIẾU NHI. – Nhà xây trên đá = khôn ngoan. (09/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,262)

TẾT TRUNG THU. CẦU CHO THIẾU NHI.

Thứ Sáu 09/09/2022 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên. – Nhận biết chính mình. (08/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,417)

Thứ Sáu tuần 23 thường niên.

Thứ Năm 08/09/2022 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. – Bà sinh con trai. (07/09/2022 08:00:00 - Xem: 5,020)

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.


Tổng số: 530
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7