Lời chúa

Thứ Tư 17/08/2022 – Thứ Tư tuần 20 thường niên. – Lòng nhân lành của Chúa. (16/08/2022 08:00:00 - Xem: 526)

Thứ Tư tuần 20 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 TN NĂM C (15/08/2022 15:16:55 - Xem: 128)

VÀO QUA CỬA HẸP

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 21 TN NĂM C (15/08/2022 12:47:48 - Xem: 35)

VÀO CỬA HẸP

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C (15/08/2022 10:41:12 - Xem: 69)

VÀO QUA CỬA HẸP

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 21 TN NĂM C (15/08/2022 10:36:22 - Xem: 73)

CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

CHẦU THÁNH THỂ CN 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C (15/08/2022 09:39:34 - Xem: 61)

BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG HẸP- ĐỨC TIN

SCĐ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C (15/08/2022 08:17:12 - Xem: 112)

Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người

Thứ Ba 16/08/2022 – Thứ Ba tuần 20 thường niên. – Đường vào Nước Trời. (15/08/2022 08:00:00 - Xem: 3,100)

Thứ Ba tuần 20 thường niên.

Thứ Hai 15/08/2022 – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Ngợi khen và hoan hỉ trong Chúa. (14/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,351)

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

+ Chúa Nhật 14/08/2022 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C. – Lửa tình yêu. (13/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,599)

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 13/08/2022 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên. – Tinh thần trẻ nhỏ. (12/08/2022 08:00:00 - Xem: 3,898)

Thứ Bảy tuần 19 thường niên.

Thứ Sáu 12/08/2022 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Không được phân ly. (11/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,557)

Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (10/08/2022 14:57:57 - Xem: 708)

HỒNG ÂN CAO CẢ

Thứ Năm 11/08/2022 – Thứ Năm tuần 19 thường niên. – Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. – Yêu thương và tha thứ. (10/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,642)

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/08/2022 – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (09/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,835)

THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (08/08/2022 18:08:24 - Xem: 795)

HỒNG ÂN TUYỆT VỜI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (1) (08/08/2022 17:11:34 - Xem: 458)

HỒNG ÂN TUYỆT VỜI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C (08/08/2022 17:09:50 - Xem: 1,716)

NGỌN LỬA TÌNH YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 20 TN NĂM C (08/08/2022 16:32:33 - Xem: 271)

LỬA THANH LUYỆN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C (08/08/2022 10:25:47 - Xem: 511)

LỬA TÌNH YÊU


Tổng số: 983
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7