Kinh thánh - Giáo lý

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa

  • In trang này
  • Lượt xem: 426
  • Ngày đăng: 01/06/2021 14:18:48

Tìm Hiểu Lời Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

 

Trước tiên, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do Đức giáo hoàng Urbanô IV thiết lập vào năm 1264, được cử hành trong giáo hội Latinh vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong tiến trình canh tân phụng vụ, Công đồng Vatican II đã sát nhập lễ này với lễ kính Máu Châu Báu Chúa Kitô (ngày 1 tháng 7) để trở thành lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Cử hành lễ hôm nay chúng ta được mời gọi yêu mến Bí tích Thánh Thể. “Trong bí tích Thánh Thể cực thánh, Mình và Máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô hiện diện một cách đích thực, thật sự và theo bản thể” (GLHTCG 1374).

 

BÀI ĐỌC 1: Xh 24,3-8

Giao ước với dân Ngài

Bài đọc thứ nhất kể câu chuyện về việc kí kết Giao ước trên núi Sinai, mà cũng chính vào thời điểm này dân Israel trở thành dân riêng của Thiên Chúa, vui mừng đón nhận những nghĩa vụ mà Luật Chúa đòi hỏi. Lề Luật là quà tặng Đức Chúa dành cho Israel, giải thích những gì họ phải thực hiện để trở thành dân của Ngài. Đó không phải là một tập hợp các nghĩa vụ bó buộc mà là một tổng hợp các giáo huấn nhằm hướng dẫn con người. Tuân theo Luật Chúa là một cách đáp trả bằng tình yêu đối với một quà tặng tình yêu, để sống quảng đại với Đức Chúa như Ngài đã thể hiện với dân. Bây giờ họ cũng phải đối xử với người khác như Chúa đã đối xử với họ: tôn trọng người góa bụa, chăm sóc trẻ mồ côi, tiếp đón người xa lạ. Chúa đã phán: “Hãy sống thánh thiện như ta là Đấng Thánh”. Bài đọc này đặc biệt thích hợp với lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vì cũng giống như một thánh lễ, bài đọc này bao gồm cả giáo huấn và hiến lễ. Trong phần đầu của mỗi thánh lễ, chúng ta lắng nghe Lời Chúa, qua nhiều nội dung khác nhau, dạy chúng ta biết cách sống thế nào để duy trì địa vị là con dân của Đức Chúa. Chỉ sau khi đoan kết với Lời Chúa, chúng ta mới có thể tiếp tục hiệp thông với Mình và Máu Chúa. Sự hiệp thông này được cử hành bằng cách dùng chung một bữa ăn, qua đó chúng ta được kết hợp với sự sống của Chúa Kitô.

 

ĐÁP CA: Tv 116, 12-13, 15-18

Chén cứu độ

Thánh vịnh 116 là một trong nhóm Thánh vịnh ngợi khen (113-118) mà những người hành hương xướng lên trong các cuộc rước và cử hành phụng tự tại Đền thờ, vào ba dịp lễ hành hương hàng năm dân giao ước phải tham dự (Xh 23,14-15; Đnl 16,16; 2 Sbn 8,13). Những ngày lễ này ghi nhớ cội nguồn của Israel là một dân tộc được dành riêng cho Giavê là Thiên Chúa duy nhất của họ. Đó là những dịp vui, vì vậy cả gia đình đều tham dự nếu họ sống trong khoảng cách di chuyển không quá xa Giêrusalem. Tất cả những người đàn ông phải tham gia lễ Bánh Không men kéo dài bảy ngày trong một cuộc hành hương (Đnl 16,16; Lc 2: 41-42). Các Thánh vịnh ngợi khen nhắc lại cuộc Xuất hành, tỏ lòng biết ơn của Israel đối với Đức Chúa là Đấng giải thoát họ, rồi kết thúc bằng một Thánh vịnh về đấng thiên sai, đã được hứa ban xuất thân từ dòng tộc Đavít (Tv 118,26-27).

Thánh vịnh 116 bày tỏ lòng biết ơn về sự giải cứu của Đức Chúa và lời đoan hứa của dân chúng đối với Ngài qua lời thề nguyện và những lễ hy sinh được tiến dâng trong Đền thờ. “Chén cứu độ” trong câu 13 có lẽ đề cập đến một nghi lễ liên quan đến máu, biểu thị sự chuộc tội cho dân, khi chén đựng máu của con vật hiến tế được đổ ra, hoặc vảy lên dân hoặc tưới lên bàn thờ tế lễ. Hoặc cũng có thể nói đến chén rượu được dùng trong bữa ăn hiệp thông với thịt của con vật sát tế và bánh không men, ăn trong thánh địện trước sự hiện diện của Đức Chúa (Lv 7,11-15, 19b-20; Ds 15,7-10). Hoặc cũng có thể chỉ chén rượu thứ ba trong bốn chén của bữa ăn lễ Vượt Qua. Chén thứ ba là “Chén Cứu độ” hay “Chén Chúc tụng” như thánh Phaolô đã nói về Máu châu báu của Chúa Giêsu (1Cr 10,16; thánh Luca nhắc đến hai trong bốn chén rượu nghi lễ trong Lc 22,17-18 và 20). Do đó, câu 13 chỉ về Phụng vụ Thánh Thể.

Thịt và máu Kitô trở nên bữa ăn hiệp thông, Tiệc Thánh Thể, lễ Tạ ơn của Giao Ước mới. Theo truyền thống của người Do Thái, khi Đấng Messia đến, mọi hi lễ sẽ chấm dứt trừ một hiến lễ, đó là lễ tạ ơn, bữa ăn hiệp thông với Thiên Chúa (Joseph Ratzinger, Cử hành Đức tin, Ignatius Press,