Phụ lục

MỘT CÂU GIÁO LÝ HẰNG TUẦN

  • In trang này
  • Lượt xem: 832
  • Ngày đăng: 20/04/2021 23:48:31

TÀI LIỆU CHUNG NĂM 2021

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (13.06.2021).

§  Youcat 520: H./ “Nước Cha trị đến” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện “Nước Cha trị đến”,/ là ta xin cho Chúa Ki-tô lại đến như Người đã hứa,/ và cho Nước Chúa,/ đã bắt đầu nơi trần gian được hoàn thành một cách dứt khoát [2816-2821, 2829].

§  Mác-cô đoạn 4 câu 26: Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng:/ “NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ NGƯỜI KIA/ ĐÃ GIEO HẠT XUỐNG ĐẤT”

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã đem ơn cứu độ đến cho nhân loại./ Xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ cũng biết không ngừng tung gieo hạt giống nước trời/ trong tin yêu và hy vọng./ Amen.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (20.06.2021).

§  Youcat 72: H./ Tên Giê-su nghĩa là gì?/ T./ Giê-su,/ theo tiếng Do thái nghĩa là Chúa cứu chuộc [430-435, 452].

§  Mác-cô đoạn 4 câu 41: Sau khi Chúa Giê-su làm cho gió ngưng, biển lặng như tờ;/ các môn đệ kinh hãi và nói với nhau rằng:/NGƯỜI LÀ AI/ MÀ CẢ GIÓ LẪN BIỂN CŨNG ĐỀU VÂNG LỆNH NGƯỜI?

Lạy Chúa Giê-su,/ khi Chúa bày tỏ uy quyền là Thiên Chúa trước biển gầm sóng thét,/ các môn đệ đã tin./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết tìm đến với Chúa/ để được giải cứu khỏi quyền lực ma quỷ và sự dữ./ Amen.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (27.06.2021).

§  Youcat 71: H./ Tại sao những sách viết về Chúa Giê-su lại gọi là Phúc âm hoặc Tin Mừng?/ T./ Không có Phúc âm,/ ta không biết được rằng/ Thiên Chúa,/ vì yêu thương ta vô cùng dù ta tội lỗi,/ nên đã sai Con một xuống trần,/ để dẫn ta trở về sống trong tình hiệp thông vĩnh cửu với Người [422-429].

§  Mác-cô đoạn 5 câu 36: Chúa Giê-su bảo ông trưởng hội đường rằng:/ ÔNG ĐỪNG SỢ, HÃY CỨ TIN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến tiêu diệt sự chết,/ và dẫn đưa chúng con vào mối hiệp thông yêu thương của Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ được kiên vững niềm tin mà hết lòng mến Chúa, yêu người./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (04.07.2021).

§  Youcat 10: H./ Qua Chúa Giê-su Ki-tô,/ mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời?/ T./ Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giê-su Ki-tô./ Đức Ki-tô là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa./ Nhờ nghe Người nói,/ mọi người trong mọi thời/ có thể nhận biết Thiên Chúa là ai,/ và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi [66-67].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 4: Chúa Giê-su nói với họ:/TIÊN TRI MÀ CÓ BỊ KHINH BỈ/ THÌ CHỈ Ở QUÊ HƯƠNG, HỌ HÀNG VÀ NHÀ MÌNH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ biết ra khỏi chính mình,/ ra khỏi cái nhìn khô cứng để gặp được mầu nhiệm tha nhân,/ để thấy người khác bằng con mắt đức tin Chúa ban./ Amen.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (11.07.2021).

§  Youcat 92: H./ Chúa Giê-su kêu gọi các tông đồ để làm gì?/ T./ Chúa Giê-su có nhiều môn đệ cả nam lẫn nữ./ Trong nhóm đó,/ Người chọn 12 ông làm Tông đồ/ (Lc 6,12-16). Chúa dạy dỗ họ kĩ càng/ và trao cho họ nhiệm vụ:/ “Người sai họ đi rao giảng Nước Chúa,/ và chữa bệnh cho dân”/ (Lc 9,2). Trong bữa Tiệc ly,/ Người chỉ dùng bữa với 12 ông,/ và truyền dạy họ:/ “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). [551-553, 567].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 7: “KHI ẤY,/ CHÚA GIÊ-SU GỌI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ/ VÀ SAI TỪNG HAI NGƯỜI ĐI,/ NGƯỜI BAN CHO CÁC ÔNG CÓ QUYỀN TRÊN CÁC THẦN Ô UẾ”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ được Chúa sai vào dòng đời làm chứng nhân cho Chúa,/ xin cho các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình,/ quyết tâm sống đời thánh thiện và tinh tuyền/ ngay trong gia đình,/ cũng như ngoài xã hội./ Amen.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (18.07.2021).

§  Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi. [410-412, 420-421].

§  Mác-cô đoạn 6 câu 34: “LÚC RA KHỎI THUYỀN,/ CHÚA GIÊ-SU THẤY DÂN CHÚNG THẬT ĐÔNG/ THÌ ĐỘNG LÒNG THƯƠNG,/ VÌ HỌ NHƯ ĐÀN CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN,/ VÀ NGƯỜI DẠY DỖ HỌ NHIỀU ĐIỀU.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết “động lòng xót thương”, để có thể đem Chúa đến với anh chị em,/những người nghèo khổ,/ bệnh tật,/ những người khao khát tìm Chúa/ qua các việc của tình xót thương./ Amen.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.07.2021).

§  Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].

§  Gio-an đoạn 6 câu 11: “CHÚA GIÊ-SU CẦM LẤY BÁNH VÀ KHI ĐÃ TẠ ƠN,/ NGƯỜI PHÂN PHÁT CHO CÁC KẺ NGỒI ĂN,/ VÀ CÁ CŨNG ĐƯỢC PHÂN PHÁT NHƯ THẾ,/ AI MUỐN BAO NHIÊU TÙY THÍCH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau,/ để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc ngay trong chính gia đình/ cũng như nơi giáo xứ chúng con đang sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (01.08.2021).

§  Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?/ T./ Chúa Giê-su nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống,/ hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm:/ “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].

§  Gio-an đoạn 6 câu 35: Chúa Giê-su nói: “CHÍNH TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG./ AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI,/ AI TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi phấn đấu xây dựng tương lai và tìm kiếm lương thực vật chất,/ xin giúp các bạn trẻ/ đừng xao lãng việc lãnh nhận Bánh Ban Sự Sống là chính Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (08.08.2021).

§  Youcat 285: H./ “Hạnh phúc đời đời là gì?”/ T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa/ và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].

§  Gio-an đoạn 6 câu 51: Chúa Giê-su bảo họ:/TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG./ AI ĂN BÁNH NÀY,/ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời./ Xin cho chúng con biết siêng năng lãnh nhận/ “Bánh từ trời ban sự sống đời đời” là chính Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (15.08.2021).

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, LỄ TRỌNG, LỄ HỌ.

§  Youcat 147: H./ Tại sao Đức Maria lại có một chỗ cao vượt trong mầu nhiệm “Các Thánh thông công”?/ T./ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa./ Mẹ đã kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su khi còn ở dưới thế và khi lên trời,/ sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng./ Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng,/ và trong tình mẫu tử,/ Mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta./ Mẹ đã được đón tiếp về Trời cả hồn lẫn xác [972].

§  Lu-ca đoạn 1 câu 47: “THẦN TRÍ TÔI HOAN HỈ TRONG THIÊN CHÚA/ ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI”

Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho Giáo hội lữ hành./ Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ,/ biết sống vâng phục thánh ý Chúa mỗi ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (22.08.2021).

§  Youcat 34: H./ “Bạn sẽ làm gì khi bạn đã nhận biết Thiên Chúa”/ T./ Khi đã nhận biết Thiên Chúa,/ bạn phải đặt Người lên chỗ nhất trong cuộc đời bạn./ Được như thế,/ đời sống mới của bạn sẽ bắt đầu./ Bạn phải làm cho người ta biết/ Ki-tô hữu còn yêu thương cả kẻ thù nghịch của mình./ Nhận biết Thiên Chúa mà chỉ gật đầu một chút thì không đủ./ Ki-tô hữu còn phải chấp nhận sống theo lối sống của Người [222-227, 229].

§  Gio-an đoạn 6 câu 63: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/LỜI THẦY NÓI VỚI CÁC CON LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG.

Lạy Chúa Giêsu,/ giữa bao thách đố trong cuộc sống hôm nay,/ xin cho các bạn trẻ biết tìm kiếm và bước theo ánh sáng Lời Chúa:/ Chúng con sẽ đi theo ai/ vì Chúa có Lời ban sự sống đời đời./ Amen.

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (29.08.2021).

§  Youcat 300: H./ Tại sao ta phải tập luyện tư cách?/ T./ Ta phải cố gắng tập luyện để làm việc lành một cách dễ dàng,/ tự do và vui vẻ./ Trước tiên,/ phải có một đức tin vững chắc nơi Chúa,/ Đấng sẽ giúp ta,/ nhưng cũng phải thực hành các nhân đức,/ nghĩa là,/ phải xin ơn Chúa, phát triển nơi ta,/ khả năng vận dụng lý trí/ và lòng muốn ngày càng liên tục kiên quyết hướng tới các việc lành,/ không để ta buông mình theo các đam mê hỗn loạn. [1804-1805, 1810-1811, 1834-1839].

§  Mác-cô đoạn 7 câu 8: Chúa Giê-su trả lời cho những người pha-ri-sêu và luật sĩ:/ “CÁC NGƯƠI NẮM GIỮ TẬP TỤC LOÀI NGƯỜI/ MÀ BỎ QUA CÁC LỆNH TRUYỀN CỦA THIÊN CHÚA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ không chỉ nghe suông/ hay giữ luật Chúa trên môi miệng,/ nhưng biết sống đạo cách chân thành/ và ý thức giữ luật Chúa truyền bằng tất cả lòng yêu mến./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (05.09.2021).

§  Youcat 280: H./ Đối với Ki-tô hữu,/ nền tảng của phẩm giá con người là gì?/ T./ Mọi người,/ từ giây phút đầu tiên trong bụng mẹ,/ đã có một phẩm giá không ai được xâm phạm,/ vì từ đời đời,/ Thiên Chúa đã muốn,/ đã yêu,/ đã dựng nên,/ đã cứu chuộc,/ và đã định cho họ được hạnh phúc muôn đời./ Ki-tô hữu tin rằng phẩm giá con người có nguồn gốc từ Chúa. [1699-1715].

§  Mác-cô đoạn 7 câu 37: “NGƯỜI LÀM MỌI SỰ TỐT ĐẸP,/ NGƯỜI LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC VÀ NGƯỜI CÂM NÓI ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã phục hồi phẩm giá và địa vị làm con Chúa cho chúng con,/ xin cho các bạn trẻ biết không ngừng lớn lên trong Chúa/ và trưởng thành nhân cách hằng ngày theo gương Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (12.09.2021).

§  Youcat 351: H./ Mười Điều Răn có phải lỗi thời rồi không?/ T./ Không./ Mười Điều Răn không phải là sản phẩm của thời nào đặc biệt./ Nó là những bổn phận căn bản và không thể thay đổi đối với Thiên Chúa và tha nhân,/ có giá trị mọi nơi,/ mọi thời [2070-2072].

§  Mác-cô đoạn 8 câu 34: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “AI MUỐN THEO TA,/ HÃY TỪ BỎ MÌNH,/ VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ dám từ bỏ những đam mê bất chính,/ từ bỏ chính mình/ và can đảm vác thập giá của mình hàng ngày/ mà bước đi theo Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (19.09.2021).

§  Youcat 328: H./ Cá nhân có thể góp phần cho công ích thế nào?/ T./ Góp phần cho công ích có nghĩa là/ đảm nhiệm trách nhiệm đối với người khác [1913-1912,1925,1927].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 35: Chúa Giê-su gọi mười hai ông lại bảo các ông rằng:/ “AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT,/ THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT/ VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ qua “mầu nhiệm tự hạ”,/ Chúa đã đến và phục vụ con người như một người tôi tớ./ Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường,/ và quảng đại phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.09.2021).

§  Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 42: Chúa Giê-su phán:/ “AI CHẲNG CHỐNG ĐỐI CÁC CON,/ LÀ ỦNG HỘ CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần vun đắp cho gia đình thành mái ấm yêu thương,/ xin cho các bạn trẻ biết quảng đại phục vụ với tinh thần trách nhiệm,/ biết học hỏi nhau mà không tỵ hiềm tranh chấp./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (03.10.2021).

§  Youcat 368: H./ Gia đình có vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa?/ T./ Người nam, người nữ thành hôn với nhau,/ và cùng với con cái, làm thành một gia đình./ Thiên Chúa muốn rằng,/ từ tình yêu của đôi bạn,/ có thể sẽ sinh con cái./ Những con cái này được trao phó cho cha mẹ bảo vệ, chăm sóc/ cũng có nhân phẩm như cha mẹ họ [2201-2206, 2249].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 9: “SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP,/ LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ gia đình là ngôi trường đầu tiên,/ là nơi hình thành nhân cách/ và là nơi định hướng tương lai cho con người,/ xin Chúa củng cố gia đình chúng con trong tình yêu Chúa/ và trong tinh thần trách nhiệm đối với nhau./ Amen.

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (03.10.2021).

§  Lu-ca đoạn 1, câu 38: Đức Ma-ri-a thưa với Thiên Thần:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bạn trẻ biết noi gương Mẹ Ma-ri-a/ biết vững tin vào quyền năng của Chúa mà can trường sống theo Tin Mừng,/ để trưởng thành hơn mỗi ngày theo Thánh Ý Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (10.10.2021).

§  Youcat 301: H./ Làm sao để được khôn ngoan?/ T./ Người ta nên khôn ngoan/ nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu/ cái gì không chính yếu,/ đặt cái đích tốt cho đúng/ và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích [1806-1835].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 21: Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy/ đem lòng thương mà bảo rằng:/ “NGƯƠI CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU/ LÀ NGƯƠI HÃY ĐI BÁN TẤT CẢ GIA TÀI,/ ĐEM BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ/ VÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT KHO BÁU TRÊN TRỜI,/ RỒI ĐẾN THEO TA”

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi vun đắp cho tương lai cuộc đời,/ xin đừng để người trẻ chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian;/ nhưng tiên vàn,/ biết dùng tài năng mà làm giàu ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.10.2021).

§  Youcat 303: H./ Người can đảm là người thế nào?/ T./ Là người khi nhận ra điều tốt,/ thì luôn mạnh dạn bảo vệ,/ dù tới cuối cùng/ họ có phải hy sinh tính mạng mình [1809-1837] → 295.

§  Mác-cô đoạn 10 câu 45: Chúa Giê-su bảo:/ “CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ,/ NHƯNG ĐỂ PHỤC VỤ/ VÀ BAN MẠNG SỐNG MÌNH/ LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đỉnh cao của tình yêu giống Chúa là hiến thân phục vụ./ Xin giúp các bạn trẻ,/ thay vì đòi được phục vụ,/ biết hiến mình cho việc thăng tiến gia đình và xã hội theo bổn phận hằng ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.10.2021).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Youcat 521: H./ Khi cầu nguyện “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện cho Thánh ý Chúa được mọi người khắp nơi tuân phục/ là ta xin ý Chúa được hoàn thành trên trần gian/ và trong lòng mọi người,/ cũng như ý Chúa đã hoàn thành nơi các thần thánh trên trời [2822-2827, 2860].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 51: Chúa Giê-su bảo anh mù: “ANH MUỐN TA LÀM GÌ CHO ANH?”     

Lạy Chúa Giê-su,/ xin Chúa khai sáng cho chúng con và các bạn trẻ/ thấy được những giá trị cao đẹp của Tin Mừng,/ để cùng nhau sống những giá trị ấy/ và bước đi dưới ánh sáng cứu độ của Chúa./ Amen.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Mác-cô đoạn 16 câu 15: Chúa Giê-su phán:/ “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hiệp thông trong cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dành thời gian cầu nguyện,/ biết vận dụng tài năng Chúa ban,/ để cùng nhau bồi đắp cho nền văn minh tình thương và sự sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (31.10.2021).

§  Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi”/ (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết,/ phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 30: “NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG,/ HẾT LINH HỒN,/ HẾT TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ đừng đặt tiền tài vật chất trần thế lên trên tất cả,/ nhưng giúp chúng con biết ưu tiên kính mến thờ phượng Chúa trước hết/ và trên hết mọi sự./ Amen.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng (THỨ HAI, ngày 01.11.2021).

§  Mát-thêu đoạn 5 câu 12: “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON/ SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ khi mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời,/ xin cho chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế,/ được can đảm sống theo các Mối Phúc để nên thánh mỗi ngày,/ nhờ lời chuyển cầu và sự trợ giúp của các Ngài./ Amen.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, (THỨ BA, ngày 02/11/2021).

§  Gioan đoạn 6, câu 54: Chúa Giêsu nói:/ “AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI,/ VÀ TA,/ TA SẼ CHO KẺ ẤY SỐNG LẠI NGÀY SAU HẾT”.

Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ giá máu cứu chuộc châu báu của Chúa,/ xin cho anh chị em tín hữu đã ly trần,/ đang được thanh luyện,/ sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa theo lòng thương xót vô biên của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.11.2021).

§  Youcat 49: H./ Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?/ T./ Có,/ nhưng cách mầu nhiệm;/ Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất/ cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người,/ mà chỉ mình Người biết./ Không lúc nào,/ Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên/ lại vượt ra khỏi bàn tay Người [302-305].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 43: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỎ TIỀN VÀO HÒM,/ BÀ GÓA NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ NHIỀU HƠN HẾT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ có được đức tin trưởng thành hơn mỗi ngày,/ một lòng trông cậy sắt son,/ một lòng quảng đại hy sinh/ và một tình yêu không giả dối đối với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.11.2021).

[NGÀY THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO].

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM]

§  Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giê-su,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].

§  Luca đoạn 9 câu 24: Chúa Giê-su phán cùng mọi người rằng:/ “AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh./ Xin cho chúng con là con cháu các Ngài,/ cũng can đảm sống đạo Chúa/ và tuyên xưng niềm tin của mình giữa xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.11.2021).

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

§  Youcat 112: H./ Nói rằng/ Chúa Giê-su đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới,/ nghĩa là thế nào?/ T./ Nghĩa là chính Chúa Giê-su không thể giúp cho ai được,/ nếu chính họ không muốn biết đến bác ái yêu thương./ Như thế,/ họ tự xét xử chính mình [678-679, 681-682].

§  Gio-an đoạn 18 câu 37: Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô:/ “TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY/ LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ./ AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ/ THÌ NGHE TIẾNG TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,/ Chúa là đường, là Sự Thật và là Sự Sống./ Xin giúp chúng con biết sống chân thật,/ biết gieo rắc sự thật giữa những giả dối,/ hoặc giữa những sai lầm trong cuộc sống hôm nay./ Amen.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7