Phụ lục

MỖI TUẦN 1 CÂU LỜI CHÚA

 • In trang này
 • Lượt xem: 969
 • Ngày đăng: 01/01/2022 06:09:40

TÀI LIỆU CHUNG

CÂU GIÁO LÝ VÀ CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NĂM C 2022

Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.01.2022).

 • Youcat 139: H./ Ơn gọi của giáo dân là gì?/ T./ Xuất phát từ bí tích Rửa Tội,/ người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội/ để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế [877-913, 940-943].
 • Gio-an đoạn 2, câu 7: Chúa Giê-su bảo những người giúp việc:/ “HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết hiệp thông trong Chúa/ và chân thành cộng tác với nhau,/ để góp phần làm phong phú môi trường Giáo hội và xã hội hôm nay./ Amen (x.Docat 313).

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN [CHÚA NHẬT LỜI CHÚA] - NĂM C (23.01.2022).

 • Youcat 19: H./ Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?/ T./ Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh [103-104, 131-133, 141].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 21: Chúa Giê-su bắt đầu nói với mọi người trong hội đường rằng:/ “HÔM NAY/ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH MÀ TAI CÁC NGƯƠI VỪA NGHE”.

Lạy Chúa Giê-su,/ “Lời Chúa là thần trí và là sự sống,/ Chúa có lời ban sự sống đời đời”./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ luôn vững tin/ để sống và hoạt động dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa./ Amen (Ga 6, 63b và 68b).

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.01.2022).

 • Youcat 73: H./ Tại sao gọi Đức Giê-su là Ki-tô? T./ Thuật ngữ “Đức Giê-su là Ki-tô”,/ nhằm nói lên tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo./ Đức Giê-su,/ con bác thợ mộc thành Na-za-ret,/ là Đấng Mê-si-a,/ Đấng Cứu thế được mong đợi từ lâu [436-440, 453].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 24: Chúa Giê-su nói tiếp với mọi người trong hội đường rằng:/ QUẢ THẬT TÔI BẢO CÁC NGƯỜI,/ KHÔNG MỘT TIÊN TRI NÀO ĐƯỢC ĐÓN NHẬN NƠI QUÊ HƯƠNG MÌNH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?/ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”./ Xin Chúa cho chúng con,/ cách riêng cho những người trẻ/ xác tín niềm tin với Hội Thánh,/ để gắn bó,/ tin tưởng/ và bước đi theo Chúa./ Amen (x.Ga 6, 6; Docat 306).

MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN [Thứ ba, ngày 01.02.2022] – Mt 6,25-34

 • Mát-thêu đoạn 6, câu 33: “TIÊN VÀN/ CÁC CON HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA/ VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ khi vui hưởng mùa xuân tại thế,/ cũng biết gắn bó mật thiết với Chúa là mùa xuân đích thực,/ để làm tươi mới đời sống xã hội hôm nay/ và hướng tới mùa xuân vĩnh cửu trên trời./ Amen.

MÙNG HAI TẾT NHÂM DẦN [Thứ tư, ngày 02.02.2022] – Mt 15,1-6

 • Mát-thêu đoạn 15, câu 4: “NGƯƠI HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ”.

Lạy Chúa,/ xin Chúa thương ban muôn phúc lành cho các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con;/ xin cũng giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết sống có trách nhiệm/ và sống sao cho tròn chữ hiếu với các ngài./ Amen.

MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN [Thứ năm, ngày 03.02.2022] – Mt 25,14-30

 • Mát-thêu đoạn 25, câu 23: “HÃY VÀO HƯỞNG SỰ VUI MỪNG CỦA CHỦ NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin dạy chúng con và các bạn trẻ,/ khi gắng sức làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp,/ biết hoạt động trong tinh thần liên đới với anh chị em/ và phục vụ hết thảy mọi người,/ đặc biệt là người khốn cùng./ Amen (x.Docat 147-149).

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.02.2022).

 • Youcat 20: H./ Chúng ta có thể trả lời Thiên Chúa thế nào khi Người nói với chúng ta?/ T./ Chúng ta trả lời Thiên Chúa khi chúng ta tin Người [142-149].
 • Lu-ca đoạn 5, câu 1: KHI ẤY,/ DÂN CHÚNG CHEN NHAU LẠI GẦN CHÚA GIÊ-SU ĐỂ NGHE LỜI THIÊN CHÚA.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi”,/ để chúng con và các bạn trẻ,/ biết sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội/ trong ánh sáng chân lý của Chúa./ Amen (Tv 119,105).

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.02.2022).

 • Youcat 284: H./ Tại sao các mối phúc lại quan trọng?/ T./ Những người mong mỏi Nước Trời/ phải tìm đến bảng liệt kê những ưu tiên trên của Chúa Giê-su/ thì sẽ biết [1716-1717, 1726].
  • Lu-ca đoạn 6, câu 20: Chúa Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ,/ Người nói:/PHÚC CHO CÁC CON LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ,/ VÌ NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ CỦA CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa chúc phúc cho những ai biết đặt tất cả niềm hy vọng/ và sức mạnh vào Thiên Chúa;/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết xác tín và sống niềm tin ấy,/ khi đầu tư lo cho đời sống hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (20.02.2022).

 • Youcat 339: H./ Ơn thánh Chúa làm gì cho ta?/ T./ Ơn thánh đưa ta vào đời sống thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi,/ vào trong sự trao đổi Tình yêu giữa Cha,/ Con và Thánh Thần./ Ơn thánh giúp ta sống trong Tình yêu Chúa và hành động nhờ Tình yêu này [1990-2000, 2003-2004, 2023-2024].
 • Lu-ca đoạn 6, câu 27: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY BẢO CÁC CON ĐANG NGHE THẦY ĐÂY:/ CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ,/ HÃY LÀM ƠN CHO NHỮNG KẺ GHÉT CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để trở nên môn đệ nghĩa thiết với Chúa,/ và làm chứng ngay trong xã hội còn nhiều bạo lực hôm nay,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ can trường sống đời hiền lành, nhân hậu;/ khiêm tốn và hay tha thứ./ Amen (x.Docat 16; FT 237-239).

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (27.02.2022).

 • Youcat 280: H./ Đối với Ki-tô hữu,/ nền tảng của phẩm giá con người là gì?/ T./ Mọi người, từ giây phút đầu tiên trong bụng mẹ,/ đã có một phẩm giá không ai được xâm phạm,/ vì từ đời đời,/ Thiên Chúa đã muốn, đã yêu, đã dựng nên, đã cứu chuộc,/ và đã định cho họ được hạnh phúc muôn đời./ Kitô hữu tin rằng phẩm giá con người có nguồn gốc từ Chúa [1699-1715].
 • Lu-ca đoạn 6, câu 41: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ SAO NGƯƠI THẤY CỌNG RÁC TRONG MẮT ANH EM,/ CÒN CÁI XÀ TRONG MẮT NGƯƠI/ THÌ LẠI KHÔNG ĐỂ Ý TỚI? ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ thay cho tính hay dèm pha, nói xấu hoặc khinh miệt người khác,/ xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của chính mình,/ để sống hài hòa và bao dung với lỗi lầm của anh chị em./ Amen (x.FT 217).

3. MÙA CHAY - PHỤC SINH

THỨ TƯ LỄ TRO (02.03.2022)

 • Mat-thêu đoạn 6, câu 1: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC NGƯƠI HÃY CẨN THẬN,/ ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG ĐỨC TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA ĐỂ THIÊN HẠ TRÔNG THẤY,/ BẰNG KHÔNG,/ CÁC NGƯƠI MẤT CÔNG PHÚC NƠI CHA CÁC NGƯƠI LÀ ĐẤNG Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hòa mình vào giòng người đến nhận một chút tro trên đầu,/ xin Chúa giúp chúng con đi vào mối  giây “hiệp thông” với Hội Thánh,/ là quyết tâm sống tinh thần chay tịnh,/ cầu nguyện và làm phúc trong suốt mùa chay thánh này./ Amen.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C (06.03.2022).

 • Youcat 525: H./ “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nghĩa là gì?/ T./ Vì từng ngày, từng giờ,/ chúng ta sống trong nguy cơ sa ngã phạm tội,/ và không theo Chúa,/ nên chúng ta xin Chúa,/ đừng để chúng ta thiếu đề phòng trước sức mạnh của cám dỗ [2846-2849].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 4: Chúa Giê-su nói:/ “NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI CHỈ SỐNG BẰNG CƠM BÁNH,/ MÀ CÒN BẰNG LỜI CHÚA NỮA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết siêng năng hiệp dâng Thánh lễ/ để đón nhận sức mạnh từ Lời và Thánh Thể Chúa/ mà chiến đấu và chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời./ Amen (x.GE 162).

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C (13.03.2022).

 • Youcat 93: H./ Tại sao Chúa Giê-su biến hình trên núi?/ T./ Ngay khi Chúa Giê-su còn ở trần gian,/ Chúa Cha đã muốn bày tỏ vinh quang thiên tính của Con mình./ Và Chúa Giê-su cũng muốn biến hình/ để giúp các môn đệ sau này,/ hiểu được ý nghĩa về cái chết và sự sống lại của Người [554-553, 567].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 29: Chúa Giê-su đưa Phê-rô,/ Gia-cô-bê và Gio-an lên núi cầu nguyện./ “VÀ ĐANG KHI NGƯỜI CẦU NGUYỆN,/ DIỆN MẠO NGƯỜI BIẾN ĐỔI RA KHÁC/ VÀ ÁO NGƯỜI TRỞ NÊN TRẮNG TINH SÁNG NGỜI.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho hình ảnh của Chúa được tỏa sáng nơi chúng con mỗi ngày,/ nhờ không ngừng kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện,/ trong chay tịnh và trong phục vụ với hết tình yêu thương./ Amen.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C (20.03.2022).

 • Youcat 239: H./ Hiệu quả tích cực của Bí tích Giải Tội là gì?/ T./ Bí tích Giải Tội cho tội nhân làm hoà với Thiên Chúa và Hội Thánh,/ được trở lại làm con Chúa/ và lại được Chúa yêu thương [1468-1470, 1496]. 
 • Lu-ca đoạn 13, câu 5: Chúa Giê-su lên tiếng bảo:/ “NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI/ THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HỦY DIỆT NHƯ VẬY.

Lạy Chúa Giê-su/ trước tiếng gọi khẩn thiết:/ Hãy sám hối trở về với Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết mau mắn đón nhận Bí tích Giao Hòa/ để được hiệp thông hạnh phúc với Chúa và với nhau./ Amen.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C (27.03.2022).

 • Youcat 225: H./ Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn có những tên gọi nào?/ T./ Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn gọi là Bí tích Tha Thứ, Bí tích Trở Lại, Bí tích Giải Tội [1422 – 1424, 1486].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 20: Đứa con thứ trỗi dậy đi về với cha nó./ “KHI NÓ CÒN Ở ĐÀNG XA,/ NGƯỜI CHA TRÔNG THẤY NÓ VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG;/ ÔNG CHẠY LẠI ÔM CHOÀNG LẤY CỔ VÀ HÔN.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết nhận ra lòng thương xót cao vời của Chúa/ mà mau mắn trở về,/ đón nhận ơn tha thứ chữa lành và sự bình an Chúa ban./ Amen.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C (03.04.2022).

 • Youcat 229: H./ Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?/ T./ Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình,/ thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn,/ điều đó gọi là ăn năn thống hối./ Chúng ta đạt được sự ăn năn tội,/ khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa/ và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch./ Ta đau lòng vì tội ta đã phạm./ Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ [1430 – 1433, 1490].
 • Gio-an đoạn 8, câu 11: Chúa Giê-su bảo người phụ nữ bị bắt khi phạm tội ngoại tình,/:TÔI CŨNG THẾ,/ TÔI KHÔNG KẾT TỘI CHỊ./ VẬY CHỊ HÃY ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ lắng nghe lời dạt dào đầy tình thương xót của Chúa,/ để qua Bí tích Giao Hòa,/ chúng con bắt đầu lại cuộc sống mới trong bình an/ và trong niềm vui ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C (10.04.2022).

 • Youcat 66: H./ Trong kế hoạch,/ Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không?/ T./ Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và phải chết./ Từ khởi thủy/ Thiên Chúa đã muốn cho con người sống nơi địa đàng,/ được sống mãi mãi,/ bình an giữa Thiên Chúa,/ mọi người và vạn vật chung quanh./ Bình an giữa nam và nữ [374-379, 384, 400].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “QUẢ THẬT, TA BẢO NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa sẵn lòng chịu chết để dẫn đưa chúng con vào Vương quốc của Chúa./ Xin cho Vương quốc vĩnh cửu và vô biên,/ tràn đầy sự thật và sự sống,/ tràn đầy ân sủng và thánh thiện,/ tràn đầy tình thương, công lý và bình an/ mau hiển trị trong lòng chúng con./ Amen  (x.Docat 6-8).

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C (17.04.2022).

 • Youcat 108: H./ Thế giới đã có biến đổi gì/ nhờ việc Chúa Giê-su sống lại?/ T./ Vì cái chết từ nay không còn là “chấm dứt” mọi sự nữa,/ nên niềm vui và hi vọng đã đến với thế giới./ Cái chết không còn cai trị trên Chúa Giê-su (Rm 6,9)./ Chết cũng không còn quyền trên chúng ta,/ là những người thuộc về Chúa Giê-su nữa [655-658].
 • Gio-an đoạn 20, câu 9: “THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh;/ xin cho con dám chết đi cho tội lỗi/ để được cùng sống lại với Chúa,/ mà bước vào đời sống mới dạt dào tình bác ái yêu thương./ Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH [CHÚA NHẬT LCTX] - NĂM C (24.04.2022)

 • Youcat 329: H./ Trong xã hội,/ làm thế nào để có công bằng xã hội?/ T./ Công bằng xã hội chỉ có được/ khi phẩm giá mỗi người được tôn trọng,/ nghĩa là quyền lợi của họ được công nhận và tôn trọng/ và mỗi người có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị,/ kinh tế, văn hóa trong xã hội [1928-1933, 1943-1944].
 • Gio-an đoạn 20, câu 21: Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ “BÌNH AN CHO CÁC CON./ NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THẦY CŨNG SAI CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ khi được Chúa sai vào đời,/ biết vững tin và trung kiên trong niềm hy vọng,/ để cùng nhau xây dựng tình bằng hữu xã hội,/ tình huynh đệ mở ra cho hết mọi người,/ trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau./ Amen (x.FT 94-96).

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C (01.05.2022).

 • Youcat 131: H./ Chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Ki-tô hữu?/ T./ Trong lời nói và trong việc làm,/ chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Ki-tô,/ được thể hiện rõ qua lời cầu xin của Người:/ “Xin cho chúng nên một” (Ga 17, 21). [820-822].
 • Gio-an đoạn 21, câu 6: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/HÃY THẢ LƯỚI BÊN HỮU THUYỀN THÌ SẼ ĐƯỢC”./ CÁC ÔNG LIỀN THẢ LƯỚI VÀ HẦU KHÔNG KÉO NỔI LƯỚI LÊN,/ VÌ ĐẦY CÁ.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững tin vào sự hiện diện yêu thương sống động của Chúa trong cuộc đời,/ để mỗi khi làm việc gì,/ thì cũng làm sao cho vừa ý Chúa,/ và giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH [CHÚA CHIÊN LÀNH] - NĂM C (08.05.2022).

 • Youcat 9: H./ Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người/ khi gởi Con của Người đến với chúng ta?/ T./ Trong Chúa Giê-su Ki-tô,/ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người [65-66, 73].
 • Gio-an đoạn 10, câu 27: Chúa Giê-su nói:/ “CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI,/ TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử nhân lành,/ Chúa muốn mọi người đón nhận được tình thương của Chúa Cha./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững bước theo Chúa,/ và hân hoan cộng tác trong sứ vụ của Chúa./ Amen.

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C (15.05.2022).

 • Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng/ là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người/ những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].
 • Gio-an đoạn 13, câu 34: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY BAN CHO CÁC CON ĐIỀU RĂN MỚI/ LÀ CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU;/ NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON,/ THÌ CÁC CON CŨNG HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”.

Lạy Chúa Giê-su/ xin uốn nắn tư tưởng, hành vi cũng như trái tim chúng con/ và giúp chúng con biết hy sinh phục vụ mọi người/ theo gương Chúa,/ là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”./ Amen (x.Docat 14).

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C (22.05.2022).

 • Youcat 282: H./ Kinh Thánh có cho ta biết đường dẫn đến hạnh phúc không?/ T./ Ta sẽ được hạnh phúc nếu tin vào Lời Chúa Giê-su trong các mối phúc [1716-1717].
 • Gio-an đoạn 14, câu 23: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “AI YÊU MẾN THẦY, SẼ GIỮ LỜI THẦY,/ VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY,/ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin giúp con và các bạn trẻ,/ biết lấy Lời Chúa làm lẽ sống,/ làm kim chỉ nam cho hành động,/ để chúng con được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa./ Amen.

CHÚA THĂNG THIÊN - C [NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI] (29.05.2022).

 • Youcat 109: H./ Khi nói Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Chúa Giê-su,/ một người trong chúng ta đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha/ và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giê-su/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gio-an,/ Chúa Giê-su đã nói:/ “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 48: Chúa Giê-su Phục Sinh phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON LÀ NHÂN CHỨNG NHỮNG SỰ VIỆC ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết dùng đời sống liên đới trong yêu thương của mình,/ mà làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C (05.06.2022).

 • Youcat 337: H./ Chúng ta được cứu rỗi thế nào?/ T./ Không ai có thể tự cứu rỗi mình./ Đối với chúng ta,/ cứu rỗi nghĩa là được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi,/ đem con người từ lãnh vực sự chết tới sự sống vô tận,/ sự sống trước nhan Thiên Chúa./ Ki-tô hữu tin rằng họ được Chúa cứu rỗi,/ vì Chúa đã sai Con của Người xuống trần,/ và đổ tràn Thánh Thần của Người trên chúng ta [1987-1995, 2017-2020].
 • Gio-an đoạn 20, câu 22-23a: Chúa Giê-su Phục Sinh đứng giữa các môn đệ và nói rằng:/ “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN,/ ANH EM THA TỘI CHO AI THÌ NGƯỜI ẤY ĐƯỢC THA”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ để được thánh hóa mỗi ngày,/ “được tràn đầy tình yêu,/ ánh sáng và sức mạnh của Người”,/ mà biết cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn trong hiệp nhất yêu thương./ Amen. (x.CV 130-131).

4. MÙA THƯỜNG NIÊN [2]

CHÚA BA NGÔI - NĂM C (12.06.2022).

 • Youcat 36: H./ Chúng ta có thể nhờ suy đoán mà kết luận rằng/ Thiên Chúa là Ba ngôi không?/ T./ Không./ Thiên Chúa Ba ngôi là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn ta./ Ta chỉ biết được nhờ Chúa Ki-tô dạy cho [237].
 • Gio-an đoạn 16, câu 13: “KHI THẦN CHÂN LÝ ĐẾN/ NGƯỜI SẼ DẠY CÁC CON BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa thế gian đầy những lọc lừa, gian dối do lòng vị kỷ của con người,/ xin cho chúng con được kết hợp sâu xa vào giòng chảy tình yêu từ Chúa Ba Ngôi,/ để cùng nhau làm cho tình thương Chúa/ được lan tỏa đến với muôn người./ Amen (x.Docat 15).

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM C (19.06.2022)

 • Youcat 221: H./ Việc rước lễ thay đổi tôi thế nào?/ T./ Mỗi lần rước lễ,/ tôi được kết hợp với Chúa Giê-su chặt chẽ hơn,/ làm cho tôi trở nên phần tử sống động của Thân mình Chúa Ki-tô,/ đổi mới ơn thánh tôi đã nhận trong Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức,/ và làm cho tôi mạnh sức để chiến đấu chống lại tội lỗi [1391 – 1397, 1416].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 13: Chúa Giê-su nói với nhóm mười hai:/ “CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN ĐI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết quyện đời mình trong Thánh Thể/ bằng lối sống hy sinh quên mình,/ sẵn sàng “ra khỏi chính mình đến vùng ngoại vi”,/ phục vụ sự sống cho anh chị em,/ để diễn tả tình yêu thập giá/ và hy tế Thánh Thể chúng con đã lãnh nhận./ Amen (x.Docat 21).

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (26.06.2022).

 • Youcat 95: H./ Tại sao Chúa Giê-su chọn ngày lễ Vượt qua của người Do thái/ để chịu chết và sống lại?/ T./ Chúa Giê-su đã chọn lễ Vượt qua của người Do thái như một biểu tượng/ cho công việc mà người sắp hoàn thành trong cái chết và sống lại của Người./ Như xưa/ người Do thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai cập,/ nay Chúa Giê-su cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết [571-573].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 51: KHI GẦN TỚI NHỮNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI,/ NGƯỜI CƯƠNG QUYẾT ĐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM.

Lạy Chúa Giê-su,/ Giê-ru-sa-lem là nơi Chúa đã đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua,/ khai sinh ơn cứu độ cho nhân loại theo Thánh Ý Chúa Cha./ Xin cho chúng con cũng biết giúp nhau can trường sống theo thánh ý Chúa,/ là phục vụ sự sống mới cho mình và cho tha nhân./ Amen.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (03.07.2022).

 • Youcat 347: H./ Tại sao Ki-tô hữu “sống đạo đức nước đôi”/ lại là điều thiếu sót nặng?/ T./ Điều kiện trước hết để loan báo Tin Mừng là sống đúng với Tin Mừng./ Không thực hành điều mình tuyên xưng là giả mạo,/ phản lại bổn phận của Ki-tô hữu là “muối ướp đời”/ và là “ánh sáng thế gian” [2044-2046].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 1:/ KHI ẤY,/ CHÚA CHỈ ĐỊNH BẢY MƯƠI HAI NGƯỜI KHÁC/ VÀ SAI HỌ TỪNG HAI NGƯỜI ĐI TRƯỚC,/ ĐẾN TẤT CẢ CÁC THÀNH VÀ CÁC NƠI/ MÀ CHÍNH NGƯỜI SẼ TỚI.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa muốn mọi thành phần dân Chúa phải phục vụ lẫn nhau theo ơn mình đã lãnh nhận./ Xin cho chúng con biết vượt lên chính mình để phục vụ cộng đồng,/ nhất là những mảnh đời nghèo khổ, đau yếu hay bệnh tật./ Amen (x.FT 276-278).

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (10.07.2022).

 • Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?/ T./ Chúa Giê-su nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống, hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm: “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 37: Chúa Giê-su nói với người thông luật:/ “ÔNG CŨNG HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lạy Chúa Giê-su,/ con người được tác tạo để sống yêu thương./ Xin Chúa giúp chúng con biết vì Chúa/ mà sống tình bác ái yêu thương,/ dám ra khỏi chính mình để tìm kiếm điều tốt đẹp cho tha nhân,/ dẫu phải hy sinh chính mình./ Amen (x.FT 186-191).

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (17.07.2022).

 • Youcat 16: H./ Làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng?/ T./ Muốn đọc Kinh Thánh cho đúng,/ cần đọc với tinh thần cầu nguyện,/ nghĩa là cần Chúa Thánh Thần giúp đỡ,/ vì nhờ Chúa Thánh Thần mà Kinh Thánh được viết ra./ Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa,/ và chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa [109-119, 137].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 42: Chúa Giê-su nói với Mác-ta:/ “CHỈ CÓ MỘT SỰ CẦN MÀ THÔI:/ MA-RI-A ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT VÀ SẼ KHÔNG BỊ AI LẤY MẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa những bộn bề lo toan cho cuộc sống,/ xin cho chúng con biết dành thời gian ở bên Chúa,/ lắng nghe, ghi nhớ và sống Lời Chúa,/ vì “Lời Ngài là sức sống đời con…,/ Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,/ là đường để con hằng dõi bước”./ Amen.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (24.07.2022)

 • Youcat 494: H./ Làm sao đời thường của tôi có thể là trường để cầu nguyện được?/ T./ Mọi chuyện thường xảy ra,/ mỗi cuộc gặp gỡ/ đều có thể trở nên cơ hội kích thích ta cầu nguyện./ Ta càng sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa,/ ta càng hiểu rõ ý nghĩa thế giới chung quanh ta [2659-2660].
 • Lu-ca đoạn 11, câu 2: Chúa Giê-su dạy các môn đệ: “KHI CÁC CON CẦU NGUYỆN, HÃY NÓI:/ “LẠY CHA,/ NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG,/ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN…”

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa muôn vàn bận tâm trong cuộc sống,/ xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa trong từng thời khắc của ngày sống,/ để cuộc đời chúng con không ngừng trở thành lời ca tụng vinh Danh Chúa./ Amen (x.GE 147-149).

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (31.07.2022)

 • Youcat 467: H./ Tại sao Chúa Giê-su muốn chúng ta có tâm hồn “nghèo khó”?/ T./ Vì chính Người là Đấng “tuy giàu có,/ nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta,/ để chúng ta là những kẻ nghèo trở nên giầu có” (2 Cr 8,9). [2554-2547, 2555-2557].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 15a: Chúa Giê-su bảo họ rằng:/CÁC NGƯƠI HÃY COI CHỪNG GIỮ MÌNH TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM:/ VÌ CHẲNG PHẢI SUNG TÚC MÀ ĐỜI SỐNG ĐƯỢC CỦA CẢI BẢO ĐẢM CHO ĐÂU”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đại dịch đã gây ra bao đau thương mất mát:/ mất người, mất tiền của, mất tất cả./ Xin Chúa ban ơn soi sáng,/ để chúng con đừng quá cậy dựa vào của cải đời tạm này,/ nhưng biết khôn ngoan chọn Chúa/ mà có được giá trị đời đời chất chứa trong những cái hiện tại./ Amen (x.GE 67-68).

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (07.08.2022)

 • Youcat 285: H./ Hạnh phúc đời đời là gì?/ T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 40: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON HÃY SẴN SÀNG:/ VÌ GIỜ NÀO CÁC CON KHÔNG NGỜ,/ THÌ CON NGƯỜI SẼ ĐẾN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời,/ xin giúp chúng con biết ra công làm việc,/ không vì của cải hay hư nát,/ nhưng trong tư thế sẵn sàng mở ra cho sự sống đời đời./ Amen (x.GE 67-70).

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (14.08.2022).

 • Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giê-su phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/ T./ Dù vô tội,/ Chúa Giê-su cũng chọn cái chết dữ dằn/ để từ bỏ mình và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 50: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY PHẢI CHỊU MỘT PHÉP RỬA,/ VÀ LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa hằng thao thức và tự nguyện bước vào khổ hình thập giá/ để nhân loại được cứu chuộc theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha./ Xin giúp chúng con cũng vì mến Chúa yêu người,/ mà can đảm chấp nhận gian khó,/ khi sống đời yêu thương phục vụ./ Amen (x. GE 19-21).

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (21.08.2022).

 • Youcat 1: H./ Ta sống ở đời này để làm gì?/ T./ Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa,/ để làm việc lành theo ý Thiên Chúa,/ và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời [1-3, 358].
 • Lu-ca đoạn 13, câu 29: Chúa Giê-su nói với họ:/ “HÃY CỐ GẮNG VÀO QUA CỬA HẸP,/ VÌ TA BẢO CHO CÁC NGƯƠI BIẾT:/ NHIỀU NGƯỜI SẼ TÌM VÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp con biết ý thức hy sinh từ bỏ ý riêng mỗi ngày,/ để sống và hoạt động trong Chúa/ với Chúa, và vì Chúa./ Bởi vì chính Chúa là nguồn ơn cứu độ/ và là cửa dẫn vào Nước Hằng Sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (28.08.2022).

 • Youcat 89: H./ Chúa Giê-su hứa “Nước Thiên Chúa” cho những ai?/ T./ “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4)./ Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu nơi những ai để cho Tình yêu Chúa biến đổi mình./ Họ trước hết là những người nghèo khó và thấp hèn/ như Chúa Giê-su thường nói (xem Tám mối phúc) [541-546, 567].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 11: “HỄ AI NHẮC MÌNH LÊN,/ SẼ PHẢI HẠ XUỐNG,/ VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG,/ SẼ ĐƯỢC NHẮC LÊN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ càng khiêm tốn hạ mình trong mọi sự,/ con càng nên giống Chúa và sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa./ Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn hiền hòa/ khi đến với Chúa/ cũng như khi sống và phục vụ mọi người./ Amen (x.Hc 3, 19-20; x.GE 71-74).

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (04.09.2022).

 • Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giêsu,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 33: Chúa Giê-su bảo đám đông dân chúng đi theo rằng:/ “AI TRONG CÁC NGƯỜI KHÔNG TỪ BỎ TẤT CẢ CỦA CẢI MÌNH CÓ,/ THÌ KHÔNG THỂ LÀM MÔN ĐỆ TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ là Ki-tô hữu/ không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị và xác tín,/ nhưng trên hết/ là gặp gỡ và đi theo Chúa./ Xin cho chúng con biết sống theo Chúa hằng ngày,/ và tìm gặp Chúa nơi các anh em “bé nhỏ nhất”./ Amen (x.Docat 306).

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (11.09.2022).

 • Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi [410-412, 420-421].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 7a: Chúa Giê-su nói với những người pha-ri-sêu, luật sĩ và dân chúng rằng:/ “TRÊN TRỜI SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI HỐI CẢI”.

      Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến trần gian/ để giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa là nguồn sự sống hạnh phúc,/ và là Đấng giàu lòng thương xót./ Xin cho chúng con được luôn vững tin,/ và biết thành tâm sám hối trở về với Chúa trong tin yêu hy vọng./ Amen.          

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (18.09.2022).

 • Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi” (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta/ như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết, phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin canh tân lòng trí của chúng con,/ để trong khi làm ăn, sinh sống,/ chúng con ý thức mình là những quản gia trung tín và khôn ngoan/ biết yêu mến và phụng sự một Chúa duy nhất,/ đồng thời biết mở ra cho tình liên đới với mọi người./ Amen (x.FT 115-116).

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (25.09.2022).

 • Youcat 342: H./ Mọi người chúng ta có thể nên “thánh” được không?/ T./ Có chứ./ Mục đích cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu/ và hoàn toàn sống như ý Chúa muốn./ Chúng ta cần để “Chúa sống trong ta”/ (Mẹ Têrêsa Calcutta). Ông thánh,/ bà thánh là thế đó [2012-2016, 2018-2024].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 20a: CÓ MỘT NGƯỜI HÀNH KHẤT TÊN LÀ LA-DA-RÔ/ NẰM BÊN CỔNG NHÀ ÔNG PHÚ HỘ.

Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con được dựng nên làm người để sống hạnh phúc trong yêu thương./ Xin giúp chúng con không dừng lại nơi chính mình,/ mà biết nỗ lực vượt ra khỏi bản thân,/ hướng đến người khác/ và cuối cùng là Thiên Chúa./ Amen (x.Docat 19).

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (02.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 17, câu 5: Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng:/ “XIN THẦY BAN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã không ban cho chúng con thần khí nhát sợ,/ mà là Thần Khí dũng mãnh, yêu mến và tiết độ./ Xin cho chúng con được vững tin vào ơn Chúa trợ giúp,/ để không hổ thẹn làm chứng cho Chúa./ Amen (x. 2Tm 1, 6-8).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022).

 • Youcat 148: H./ Đức Mẹ có thực sự cứu giúp chúng ta không?/ T./  Có./ Từ thời sơ khai,/ Hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ./ Và trong suốt dọc lịch sử của Hội thánh,/ hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Mẹ Ma-ri-a [967-970].
 • Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”. 

      Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279).

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (09.10.2022).

 • Youcat 488: H./ Tại sao ta phải tạ ơn Chúa?/ T./ Vì mọi sự ta ta / đều do Chúa ban cho./ Thánh Phao-lô viết:/ “Có ơn nào anh em không nhận? (1 Cr 4,7)./ Hãy tạ ơn Chúa,/ Đấng ban mọi ơn lành,/ làm cho ta hạnh phúc [2637-2638, 2648].
 • Lu-ca đoạn 17, câu 17-18: Chúa Giê-su nói:/ “KHÔNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC LÀNH SẠCH SAO?/ CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?/ SAO KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA,/ MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI NÀY?”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ cuộc đời chúng con được phủ lấp bằng muôn ơn lành Chúa ban/ và sự quan tâm nâng đỡ của nhiều người./ Xin giúp chúng con biết sống một đời tạ ơn,/ bằng tâm tình xứng hợp và việc làm cụ thể mỗi ngày./ Amen (x.Docat 308; CV 151-153)

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.10.2022).

 • Youcat 478: H./ Tại sao chúng ta tin cậy rằng/ lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe?/ T./ Nhiều người đã kêu cầu cùng Chúa Giê-su,/ khi Người còn sống ở đời này để xin ơn chữa lành,/ và lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời./ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại,/ và nay Người đang sống,/ Người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta/ và mang lên tới Chúa Cha [2615-2616-2621].
 • Lu-ca đoạn 18, câu 7: “THIÊN CHÚA LẠI KHÔNG MINH XỬ CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI TUYỂN CHỌN/ HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI ĐÊM NGÀY/ MÀ KHOAN DÃN VỚI HỌ MÃI SAO?”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết cầu nguyện với lòng tín thác nơi Chúa,/ và trở thành chứng nhân cầu nguyện,/ vì biết rằng/ Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh,/ vào lúc bình an cũng như khi xao xuyến trong tâm hồn./ Amen (x.CV 155-156).

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (23.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 18, câu 13: Người thu thuế đứng xa xa,/ không dám ngước mặt lên trời,/ đấm ngực và nguyện rằng:/ “LẠY CHÚA,/ XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa cứu độ nhân loại không phải vì công trạng chúng con làm,/ nhưng là do ân ban của lòng Chúa xót thương./ Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa/ với lòng khiêm nhường phó thác./ Amen (x.GE 47-51).

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO [Lc 24,46-53]

 • Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 47: Chúa Giê-su Phục Sinh nói với các tông đồ:/ “PHẢI NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN,/ BẮT ĐẦU TỪ GIÊ-RU-SA-LEM,/ KÊU GỌI HỌ SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết dùng chính đời sống đượm tình mến Chúa yêu người,/ góp phần Phúc Âm Hóa gia đình và xã hội,/ cũng như môi trường sống chung quanh chúng con./ Amen  (x.CV 168 & Docat 306).

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.10.2022).

 • Youcat 33: H./ Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Thiên Chúa dựng nên mọi sự,/ bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người./ Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu/ mà còn làm chứng cho Tình yêu:/ “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13).  [218-221].
 • Lu-ca đoạn 19, câu 10: Chúa Giê-su nói với ông Gia-kêu rằng:/ “CON NGƯỜI ĐẾN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.

Lạy Chúa,/ Chúa hiền dịu với hết mọi người,/ và nhân từ với hết mọi loài Chúa tác tạo nên./ Xin cho chúng con biết tìm về nương náu nơi lòng thương xót của Chúa,/ và nêu cao tình liên đới với anh chị em/ trong hành trình trần gian hôm nay./ Amen (x.Tv 144,9).

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (THỨ BA, NGÀY 01.11.2022)

 • Mát-thêu đoạn 5, câu 22: Chúa Giê-su nói với đoàn lũ đông đảo rằng:/ “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con và các bạn trẻ,/ biết không ngừng noi gương các thánh nam nữ/ biết dùng cuộc đời này mà ca tụng vinh quang Chúa,/ để đời sau cũng được ngợi khen Chúa trên trời./ Amen (x.GE 1, 3, 10).

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (THỨ TƯ, NGÀY 02.11.2022)

 • Gio-an đoạn 6, câu 51a: Chúa Giê-su nói với dân Do Thái rằng:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ vì cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa,/ xin xót thương tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con/ và xin cho hết thảy các linh hồn cậy trông nơi Chúa,/ được vui hưởng vinh quang Chúa muôn đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.11.2022).

 • Youcat 154: H./ Khi ta chết,/ xảy ra điều gì?/ T./ Khi ta chết,/ hồn lìa xác,/ xác thối rữa,/ hồn đến gặp Thiên Chúa,/ và chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế [992-1004, 1016-1018].
 • Lu-ca đoạn 20, câu 38: Chúa Giê-su trả lời những người không tin có sự sống đời sau rằng:/ “THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT,/ MÀ LÀ CỦA KẺ SỐNG./ VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỐNG CHO CHÚA”.

Lạy Thiên Chúa hằng sống,/ xin cho lời tuyên xưng:/ “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”,/ giúp chúng con khi đang tiến bước trên cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế này,/ luôn biết sống giây phút hiện tại trong Chúa,/ nhờ Chúa và với Chúa./ Amen.

[CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.11.2022)]

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (13.11.2022) – Lc 9, 23-26.

 • Youcat 402: H./ Tình yêu là gì?/ T./ Yêu là hiến thân một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác [2346].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 24: CHÚA GIÊ-SU PHÁN CÙNG MỌI NGƯỜI RẰNG:/ “AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình vì kính mến Chúa/ và trân trọng con người,/ xin cho chúng con cũng dám vì Chúa mà hiến thân trong tình huynh đệ,/ trong sự quảng đại và xót thương nhau./ Amen.

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM C (20.11.2022).

 • Youcat 110: H./ Tại sao Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ?/ T./ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử,/ vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc,/ và đều được Người dẫn dắt [668-674, 680].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “TA BẢO THẬT NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY,/ NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa bày tỏ quyền uy qua lòng thương xót và tha thứ,/ xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Vương quyền Chúa,/ bằng cuộc sống vì Chúa mà sống tốt tình liên đới với anh chị em,/ để “cùng xây dựng Nước của tình yêu, công lý và hòa bình”./ Amen (x. GE 25).

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  Câu chuyện chiều thứ 7