Phụ lục

MỖI TUẦN 1 CÂU LỜI CHÚA

 • In trang này
 • Lượt xem: 4,634
 • Ngày đăng: 01/01/2022 06:09:40

TÀI LIỆU CHUNG

CÂU GIÁO LÝ VÀ CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NĂM C 2022

 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (14.08.2022).

 • Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giê-su phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/ T./ Dù vô tội,/ Chúa Giê-su cũng chọn cái chết dữ dằn/ để từ bỏ mình và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 50: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY PHẢI CHỊU MỘT PHÉP RỬA,/ VÀ LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa hằng thao thức và tự nguyện bước vào khổ hình thập giá/ để nhân loại được cứu chuộc theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha./ Xin giúp chúng con cũng vì mến Chúa yêu người,/ mà can đảm chấp nhận gian khó,/ khi sống đời yêu thương phục vụ./ Amen (x. GE 19-21).

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (21.08.2022).

 • Youcat 1: H./ Ta sống ở đời này để làm gì?/ T./ Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa,/ để làm việc lành theo ý Thiên Chúa,/ và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời [1-3, 358].
 • Lu-ca đoạn 13, câu 29: Chúa Giê-su nói với họ:/ “HÃY CỐ GẮNG VÀO QUA CỬA HẸP,/ VÌ TA BẢO CHO CÁC NGƯƠI BIẾT:/ NHIỀU NGƯỜI SẼ TÌM VÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp con biết ý thức hy sinh từ bỏ ý riêng mỗi ngày,/ để sống và hoạt động trong Chúa/ với Chúa, và vì Chúa./ Bởi vì chính Chúa là nguồn ơn cứu độ/ và là cửa dẫn vào Nước Hằng Sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (28.08.2022).

 • Youcat 89: H./ Chúa Giê-su hứa “Nước Thiên Chúa” cho những ai?/ T./ “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4)./ Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu nơi những ai để cho Tình yêu Chúa biến đổi mình./ Họ trước hết là những người nghèo khó và thấp hèn/ như Chúa Giê-su thường nói (xem Tám mối phúc) [541-546, 567].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 11: “HỄ AI NHẮC MÌNH LÊN,/ SẼ PHẢI HẠ XUỐNG,/ VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG,/ SẼ ĐƯỢC NHẮC LÊN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ càng khiêm tốn hạ mình trong mọi sự,/ con càng nên giống Chúa và sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa./ Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn hiền hòa/ khi đến với Chúa/ cũng như khi sống và phục vụ mọi người./ Amen (x.Hc 3, 19-20; x.GE 71-74).

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (04.09.2022).

 • Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giêsu,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 33: Chúa Giê-su bảo đám đông dân chúng đi theo rằng:/ “AI TRONG CÁC NGƯỜI KHÔNG TỪ BỎ TẤT CẢ CỦA CẢI MÌNH CÓ,/ THÌ KHÔNG THỂ LÀM MÔN ĐỆ TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ là Ki-tô hữu/ không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị và xác tín,/ nhưng trên hết/ là gặp gỡ và đi theo Chúa./ Xin cho chúng con biết sống theo Chúa hằng ngày,/ và tìm gặp Chúa nơi các anh em “bé nhỏ nhất”./ Amen (x.Docat 306).

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (11.09.2022).

 • Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi [410-412, 420-421].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 7a: Chúa Giê-su nói với những người pha-ri-sêu, luật sĩ và dân chúng rằng:/ “TRÊN TRỜI SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI HỐI CẢI”.

      Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến trần gian/ để giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa là nguồn sự sống hạnh phúc,/ và là Đấng giàu lòng thương xót./ Xin cho chúng con được luôn vững tin,/ và biết thành tâm sám hối trở về với Chúa trong tin yêu hy vọng./ Amen.          

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (18.09.2022).

 • Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi” (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta/ như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết, phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin canh tân lòng trí của chúng con,/ để trong khi làm ăn, sinh sống,/ chúng con ý thức mình là những quản gia trung tín và khôn ngoan/ biết yêu mến và phụng sự một Chúa duy nhất,/ đồng thời biết mở ra cho tình liên đới với mọi người./ Amen (x.FT 115-116).

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (25.09.2022).

 • Youcat 342: H./ Mọi người chúng ta có thể nên “thánh” được không?/ T./ Có chứ./ Mục đích cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu/ và hoàn toàn sống như ý Chúa muốn./ Chúng ta cần để “Chúa sống trong ta”/ (Mẹ Têrêsa Calcutta). Ông thánh,/ bà thánh là thế đó [2012-2016, 2018-2024].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 20a: CÓ MỘT NGƯỜI HÀNH KHẤT TÊN LÀ LA-DA-RÔ/ NẰM BÊN CỔNG NHÀ ÔNG PHÚ HỘ.

Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con được dựng nên làm người để sống hạnh phúc trong yêu thương./ Xin giúp chúng con không dừng lại nơi chính mình,/ mà biết nỗ lực vượt ra khỏi bản thân,/ hướng đến người khác/ và cuối cùng là Thiên Chúa./ Amen (x.Docat 19).

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (02.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 17, câu 5: Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng:/ “XIN THẦY BAN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã không ban cho chúng con thần khí nhát sợ,/ mà là Thần Khí dũng mãnh, yêu mến và tiết độ./ Xin cho chúng con được vững tin vào ơn Chúa trợ giúp,/ để không hổ thẹn làm chứng cho Chúa./ Amen (x. 2Tm 1, 6-8).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022).

 • Youcat 148: H./ Đức Mẹ có thực sự cứu giúp chúng ta không?/ T./  Có./ Từ thời sơ khai,/ Hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ./ Và trong suốt dọc lịch sử của Hội thánh,/ hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Mẹ Ma-ri-a [967-970].
 • Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”. 

      Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279).

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (09.10.2022).

 • Youcat 488: H./ Tại sao ta phải tạ ơn Chúa?/ T./ Vì mọi sự ta ta / đều do Chúa ban cho./ Thánh Phao-lô viết:/ “Có ơn nào anh em không nhận? (1 Cr 4,7)./ Hãy tạ ơn Chúa,/ Đấng ban mọi ơn lành,/ làm cho ta hạnh phúc [2637-2638, 2648].
 • Lu-ca đoạn 17, câu 17-18: Chúa Giê-su nói:/ “KHÔNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC LÀNH SẠCH SAO?/ CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?/ SAO KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA,/ MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI NÀY?”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ cuộc đời chúng con được phủ lấp bằng muôn ơn lành Chúa ban/ và sự quan tâm nâng đỡ của nhiều người./ Xin giúp chúng con biết sống một đời tạ ơn,/ bằng tâm tình xứng hợp và việc làm cụ thể mỗi ngày./ Amen (x.Docat 308; CV 151-153)

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.10.2022).

 • Youcat 478: H./ Tại sao chúng ta tin cậy rằng/ lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe?/ T./ Nhiều người đã kêu cầu cùng Chúa Giê-su,/ khi Người còn sống ở đời này để xin ơn chữa lành,/ và lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời./ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại,/ và nay Người đang sống,/ Người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta/ và mang lên tới Chúa Cha [2615-2616-2621].
 • Lu-ca đoạn 18, câu 7: “THIÊN CHÚA LẠI KHÔNG MINH XỬ CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI TUYỂN CHỌN/ HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI ĐÊM NGÀY/ MÀ KHOAN DÃN VỚI HỌ MÃI SAO?”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết cầu nguyện với lòng tín thác nơi Chúa,/ và trở thành chứng nhân cầu nguyện,/ vì biết rằng/ Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh,/ vào lúc bình an cũng như khi xao xuyến trong tâm hồn./ Amen (x.CV 155-156).

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (23.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 18, câu 13: Người thu thuế đứng xa xa,/ không dám ngước mặt lên trời,/ đấm ngực và nguyện rằng:/ “LẠY CHÚA,/ XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa cứu độ nhân loại không phải vì công trạng chúng con làm,/ nhưng là do ân ban của lòng Chúa xót thương./ Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa/ với lòng khiêm nhường phó thác./ Amen (x.GE 47-51).

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO [Lc 24,46-53]

 • Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 47: Chúa Giê-su Phục Sinh nói với các tông đồ:/ “PHẢI NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN,/ BẮT ĐẦU TỪ GIÊ-RU-SA-LEM,/ KÊU GỌI HỌ SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết dùng chính đời sống đượm tình mến Chúa yêu người,/ góp phần Phúc Âm Hóa gia đình và xã hội,/ cũng như môi trường sống chung quanh chúng con./ Amen  (x.CV 168 & Docat 306).

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.10.2022).

 • Youcat 33: H./ Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Thiên Chúa dựng nên mọi sự,/ bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người./ Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu/ mà còn làm chứng cho Tình yêu:/ “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13).  [218-221].
 • Lu-ca đoạn 19, câu 10: Chúa Giê-su nói với ông Gia-kêu rằng:/ “CON NGƯỜI ĐẾN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.

Lạy Chúa,/ Chúa hiền dịu với hết mọi người,/ và nhân từ với hết mọi loài Chúa tác tạo nên./ Xin cho chúng con biết tìm về nương náu nơi lòng thương xót của Chúa,/ và nêu cao tình liên đới với anh chị em/ trong hành trình trần gian hôm nay./ Amen (x.Tv 144,9).

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (THỨ BA, NGÀY 01.11.2022)

 • Mát-thêu đoạn 5, câu 22: Chúa Giê-su nói với đoàn lũ đông đảo rằng:/ “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con và các bạn trẻ,/ biết không ngừng noi gương các thánh nam nữ/ biết dùng cuộc đời này mà ca tụng vinh quang Chúa,/ để đời sau cũng được ngợi khen Chúa trên trời./ Amen (x.GE 1, 3, 10).

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (THỨ TƯ, NGÀY 02.11.2022)

 • Gio-an đoạn 6, câu 51a: Chúa Giê-su nói với dân Do Thái rằng:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ vì cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa,/ xin xót thương tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con/ và xin cho hết thảy các linh hồn cậy trông nơi Chúa,/ được vui hưởng vinh quang Chúa muôn đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.11.2022).

 • Youcat 154: H./ Khi ta chết,/ xảy ra điều gì?/ T./ Khi ta chết,/ hồn lìa xác,/ xác thối rữa,/ hồn đến gặp Thiên Chúa,/ và chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế [992-1004, 1016-1018].
 • Lu-ca đoạn 20, câu 38: Chúa Giê-su trả lời những người không tin có sự sống đời sau rằng:/ “THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT,/ MÀ LÀ CỦA KẺ SỐNG./ VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỐNG CHO CHÚA”.

Lạy Thiên Chúa hằng sống,/ xin cho lời tuyên xưng:/ “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”,/ giúp chúng con khi đang tiến bước trên cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế này,/ luôn biết sống giây phút hiện tại trong Chúa,/ nhờ Chúa và với Chúa./ Amen.

[CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.11.2022)]

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (13.11.2022) – Lc 9, 23-26.

 • Youcat 402: H./ Tình yêu là gì?/ T./ Yêu là hiến thân một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác [2346].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 24: CHÚA GIÊ-SU PHÁN CÙNG MỌI NGƯỜI RẰNG:/ “AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình vì kính mến Chúa/ và trân trọng con người,/ xin cho chúng con cũng dám vì Chúa mà hiến thân trong tình huynh đệ,/ trong sự quảng đại và xót thương nhau./ Amen.

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM C (20.11.2022).

 • Youcat 110: H./ Tại sao Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ?/ T./ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử,/ vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc,/ và đều được Người dẫn dắt [668-674, 680].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “TA BẢO THẬT NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY,/ NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa bày tỏ quyền uy qua lòng thương xót và tha thứ,/ xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Vương quyền Chúa,/ bằng cuộc sống vì Chúa mà sống tốt tình liên đới với anh chị em,/ để “cùng xây dựng Nước của tình yêu, công lý và hòa bình”./ Amen (x. GE 25).

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  Câu chuyện chiều thứ 7