Phụ lục

LỊCH PHỤNG VỤ GP. 2022

  • In trang này
  • Lượt xem: 18,821
  • Ngày đăng: 23/11/2022 09:21:24

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2022

 

16    19    X      Thứ Ba

Thánh Stêphanô Hungari (Tr)

Ed 28,1-10 / Mt 19,23-30

17    20    X      Thứ Tư

Ed 34,1-11 / Mt 20,1-16

18    21    X      Thứ Năm

Ed 36,23-28 / Mt 22,1-14

19    22    X      Thứ Sáu

Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr)

Ed 37,1-14 / Mt 22,34-40

20    23    Tr     Thứ Bảy

Thánh Bernarđô, Viện Phụ,

Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Ed 43, 1-7a / Mt 23, 1-12

 

21    24    X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng

Is 66, 18-21 / Dt 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 22-30

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đâu là nền tảng của tình yêu đối với người nghèo?

T. Tình yêu đối với người nghèo đặt nền tảng trên Tám Mối Phúc của Tin Mừng và gương Chúa Giêsu, Đấng luôn quan tâm đến người nghèo (GLHT, 568).

CHIA SẺ

- Tám mối phúc là con đường dẫn đến hạnh phúc thật là chính Thiên Chúa. Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm.

Trong tám mối phúc, có ba mối nhắc chúng ta giúp đỡ người nghèo cách cụ thể:

+ Phúc cho ai ăn ở hiền lành: Tục ngữ có câu: “ở hiền gặp lành”. Chúa Giêsu nói: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt. 11,29).

+ Phúc cho những ai biết xót thương người khác. Họ sẽ được đứng bên phải của Chúa trong ngày phán xét chung (x. Mt. 25,34-40).

+ Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Họ là những người xây dựng hòa bình cho mọi người.

- Theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ, yếu đau bệnh tật và tội lỗi, chúng ta hãy sống nhân ái (x. Mt.5,23-25).

 

22    25    Tr     Thứ Hai

2Tx 1,1-5.11b-12 / Mt 23,13-22

Đức Maria Trinh Nữ Vương - Lễ nhớ

Is 9,2-7 / Lc 1,26-38 hoặc Lc 1,39-47

23    26    X      Thứ Ba

Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr)

2Tx 2,1-3a.13-16 / Mt 23,23-26

24    27    Đ      Thứ Tư

Thánh Barthôlômêô, Tông đồ - Lễ kính

 Kh 21,9b-14 / Ga 1,45-51

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

25    28    X      Thứ Năm

Thánh Luy (Tr) - Thánh Giuse Calasanz, Linh mục (Tr)

1Cr 1,1-9 / Mt 24,42-51

26    29    X      Thứ Sáu

1Cr 1,17-25 / Mt 25,1-13

27    01/08       Tr     Thứ Bảy

Thánh nữ Mônica - Lễ nhớ

1Cr 1,26-31 / Mt 25,14-30 (Hoặc lễ về thánh nữ: Hc 26,1-4.16-21 / Lc 7,11-17) Bổn mạng giới Hiền mẫu

 

28    02    X      CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Hc 3,19-21.30-31 / Dt 12,18-19.22-24a

Lc 14,1.7-14

Không cử hành lễ Thánh Augustinô

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người. (GLHT,569)

CHIA SẺ

1) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sống thành thật.

Sống thành thật là nghĩ thật, nói thật, không quanh co, gian dối.

Kẻ gian dối làm hại cho chính mình. “Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”. Còn Chúa Giêsu dạy: “Hễ có thì phải nói có; không thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,37)

2) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta phải làm chứng cho chân lý. Chân lý là sự thật. Lời thật có khi mất lòng, nhưng đừng sợ mất lòng mà không dám nói lên sự thật. Không đi học mà có bằng, thì bằng ấy phải là bằng giả, bằng mua mới có. Sự thật đã rõ ràng, nhưng không ai dám nói vì “lời thật mất lòng”.

3) Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta tôn trọng danh dự của người khác:

Danh dự là danh giá của một con người được người ta khen, hoặc danh thơm tiếng tốt của một người. Cho nên “đừng gắp than bỏ tay người”. Đừng làm mất danh dự của người khác như người ta không ăn trộm mà quả quyết họ ăn trộm. Đừng bôi nhọ kẻ khác. Vì sẩy chân tay còn chữa được, sẩy miệng không chữa được.

Như vậy, Điều Răn Thứ Tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người.

 

29    03    Đ      Thứ Hai

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Lễ nhớ

Gr 1,17-19 / Mc 6,17-29

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

30    04    X      Thứ Ba

1Cr 2,10b-16 / Lc 4,31-37

31    05    X      Thứ Tư

1Cr 3,1-9 / Lc 4,38-44

 

THÁNG 09/2022

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO VIỆC BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH

Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, vốn vi phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, được bãi bỏ trong những bộ luật của tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

01/09       06    X      Thứ Năm đầu tháng

1Cr 3,18-23 / Lc 5,1-11

02    07    X      Thứ Sáu đầu tháng

Ngày Quốc Khánh - Cầu cho Tổ quốc

1Cr 4,1-5 / Lc 5,33-39

03    08    Tr     Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tử đạo

Lễ nhớ 1Cr 4,6-15 / Lc 6,1-5

 

04    09    X      CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Kn 9,13-18 / Plm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật?

T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là Thiên Chúa là Đấng Chân Thật; Hai là sự thành thật làm tăng giá trị con người; Ba là sự thành thật rất cần cho đời sống chung. (GLHT,570)

CHIA SẺ

- Thiên Chúa là Đấng chân thật, chẳng hề sai lầm và lừa dối ai, nên là con cái Chúa, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sống thành thật. Chính ma quỉ đã gieo vào lòng bà Evà sự nghi ngờ Thiên Chúa, nên bà đã hái ăn trái cây Chúa cấm. Sau đó, bà lại còn chối và đã bị lãnh án phạt như Chúa đã báo trước. 

- Sự thành thật làm tăng giá trị con người.

Người thành thật miệng lưỡi chẳng điêu ngoa, không thề gian thề dối. Người thành thật là người không dối mình, dối người trong cách cư xử. Chân thật trong lời nói là một đòi hỏi của đức công bằng, kính trọng và bác ái đối với tha nhân. Người chân thật luôn được mọi người kính trọng.

- Sự thành thật rất cần cho đời sống chung.

Hai vợ chồng đã thể hứa sống bên nhau suốt đời, trung thành với nhau mãi mãi… Nếu họ lại rẫy bỏ nhau, thì gia đình họ sẽ đổ vỡ.

Trong cuộc sống chung, ai cũng quí mến người thật thà, vì họ không làm hại ai. Nếu phải chọn một người quản lý, chắc chắn người ta sẽ chọn người ngay thẳng thật thà. Cha ông đã nói: “Khôn ngoan chẳng lại thật thà” đó sao?

 

05    10    X      Thứ Hai

1Cr 5,1-8 / Lc 6,6-11

06    11    X      Thứ Ba

1Cr 6,1-11 / Lc 6,12-19

07    12    X      Thứ Tư

1Cr 7,25-31 / Lc 6,20-26

08    13    Tr     Thứ Năm

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ kính

Mk 5,2-5a (hoặc Rm 8,28-30)

Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23)

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

09    14    X      Thứ Sáu

Thánh Phêrô Claver, Linh mục (Tr)

1Cr 9,16-19.22b-27 / Lc 6,39-42

10    15    X      Thứ Bảy

1Cr 10,14-22a / Lc 6,43-49

Tết Trung Thu (Tr) - Cầu cho thiếu nhi

Hc 42,15-16;43,1-2.6-10 / Mc 10,13-16

 

11    16    X      CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Xh 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17

Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10)

Thánh Vịnh tuần IV

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng thế nào?

T. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực, dù phải hy sinh mạng sống. (GLHT,571)

CHIA SẺ

Các thánh sử đã ghi lại những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đặc biệt trong bốn sách Tin Mừng. Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các ngài để viết một cách trung thực những lời chân lý mà Thiên Chúa muốn và chỉ viết những điều đó thôi.

Dựa vào những điều Chúa dạy, người tín hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực, mọi môi trường trong xã hội. Nói theo Thánh Phaolô: “Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, anh em cứ phải rao giảng Tin Mừng”.

Vào đầu thế kỷ thứ 16, các giáo sĩ Tây Phương sang Việt Nam để loan báo Tin Mừng cho dân tộc Việt Nam. Nhận thấy đạo Thiên Chúa dạy cho người ta biết nguồn cội của Chân - Thiện - Mỹ, nên cha ông chúng ta đã mau mắn tin theo; nhưng sau đó đã trải qua ba thế kỷ bị cấm đạo gắt gao.

Ngày nay, chúng ta vẫn tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng trong mọi lãnh vực. Đó là sứ mạng mà Chúa đã trao phó.

 

12    17    X      Thứ Hai

Danh thánh Đức Maria (Tr)

1Cr 11,17-26.33 / Lc 7,1-10

13    18    Tr     Thứ Ba

Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục,

Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

1Cr 12,12-14.27-31a / Lc 7,11-17

14    19    Đ      Thứ Tư

Suy Tôn Thánh Giá - Lễ kính

Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11) / Ga 3,13-17

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

15    20    Tr     Thứ Năm

Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ nhớ

1Cr 15,1-11 / Lc 7,36-50

(Hoặc lễ về Đức Mẹ: Dt 5,7-9 / Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35))

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

16    21    Đ      Thứ Sáu

Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, và Thánh Cyprianô, Giám Mục, Tử Đạo - Lễ nhớ

1Cr 15, 12-20 / Lc 8, 1-3

17    22    X      Thứ Bảy

Thánh Robertô Bellarminô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

1Cr 15,35-37.42-49 / Lc 8,4-15

 

18    23    X      CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13

(hoặc Lc 16,10-13)

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại Điều Răn Thứ Tám?

T. Có những tội này: Một là làm chứng gian, thề gian và nói dối; Hai là xét đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống và bôi nhọ; Ba là nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh nhằm thủ lợi bất chính. (GLHT,572)

CHIA SẺ

- Ngày nay, sự thật thường hay bị bóp méo. Nói dối, làm chứng gian và thề gian, vẫn thường xuyên xảy ra khắp nơi. Vì không yêu mến sự thật, nên người ta cũng không muốn nhận biết sự thật.

Giới Răn Thứ Tám dạy chúng ta không được nói dối, không được làm chứng gian và thề gian. Thề gian là phát ra một bằng chứng dối trá, và đem Thiên Chúa ra làm chứng cho sự dối trá của mình.

- Xét đoán hồ đồ là xét đoán một cách vô căn cứ; chưa có bằng chứng rõ ràng mà đã đổ lên đầu người khác tội này tội kia.

- Vu khống là vu oan, giáng họa cho người khác những tội, hay tật xấu mà họ không hề phạm, không hề có.

- Nói xấu hay bôi nhọ người khác bằng cách gắn những điều xấu mà họ không có để làm mất danh giá của họ.

- Nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh kẻ khác, nhất là những người có chức, có quyền nhằm thu lợi cho mình cách bất chính.

Những ai sai phạm những tội vừa kể trên đều bị Chúa lên án và người đời khinh thường.

Mọi tội lỗi chống lại sự thực và công bằng dù có được tha thứ vẫn đòi phải sửa chữa đền bù. Khi không thể đền bù, sửa chữa công khai tội nói dối hoặc tội làm chứng dối, thì phải đền bù cách kín đáo.

 

19    24    X      Thứ Hai

Thánh Januariô, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Cn 3,27-34 / Lc 8,16-18

20    25    Đ      Thứ Ba

Thánh Anrê Kim Têgon, Thánh Phaolô Chong Hasang và Các Bạn Tử đạo - Lễ nhớ

Cn 21,1-6.10-13 / Lc 8,19-21

21    26    Đ      Thứ Tư

Thánh Mátthêu, Tông đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lễ kính

Ep 4,1-7.11-13 / Mt 9,9-13

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

22    27    X      Thứ Năm

Gv 1,2-11 / Lc 9,7-9

23    28    Tr     Thứ Sáu

Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục - Lễ nhớ

Gv 3,1-11 / Lc 9,18-22

24    29    X      Thứ Bảy

Gv 11,9-12,8 / Lc 9,43b-45

 

25    30    X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Am 6,1a. 4-7 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

Thánh Vịnh tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Tám đòi buộc những gì?

T. Điều Răn Thứ Tám đòi buộc phải tôn trọng sự thật và danh dự của mọi người, nhất là trong lãnh vực truyền thông, đồng thời phải luôn bảo vệ các bí mật nghề nghiệp cũng như tôn trọng những chuyện riêng tư mà chúng ta đã hứa giữ kín. (GLHT,573)

CHIA SẺ

- Điều Răn Thứ Tám đòi buộc phải tôn trọng sự thật và danh dự của mọi người trong lãnh vực truyền thông.

+ Sự thật và chân lý, là cái có thật, là điều phản ánh đúng hiện thực;

+ Danh dự là danh giá của một người được người ta khen ngợi.

Chúng ta phải tôn trọng sự thật và danh dự của người khác: không nói hành, nói xấu kẻ khác, nhất là những người làm trong lãnh vực truyền thông: Không lợi dụng truyền thanh, truyền hình hay báo chí để bôi nhọ kẻ khác. Mọi thứ dối trá đều phạm đến đức công bằng và bác ái. Dối trá là một thứ bạo lực, nó gieo mầm chia rẽ trong cộng đoàn và nhạo báng sự tin cậy mà toàn thể cộng  đồng dựa vào.  

“Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Chúa, mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật” (1Ga 1,6).

 - Ngoài tôn trọng sự thật và danh dự của người khác, chúng ta còn phải bảo vệ các bí mật nghề nghiệp, cũng như tôn trọng những chuyện riêng tư mà chúng ta đã hứa giữ kín.

Có những người không thể giữ được miệng, chưa khảo đã xưng. Chuyện bí mật, kín đáo nói cho họ buổi sáng, buổi chiều cả làng đều biết. Bí mật đã bật mí!

“Nói lời phải giữ lấy lời,

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”. (ca dao)

26    01/09       X      Thứ Hai

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, Tử đạo

G 1,6-22 / Lc 9,46-50

27    02    Tr     Thứ Ba

Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục - Lễ nhớ

G 3,1-3.11-17.20-23 / Lc 9,51-56

28    03    X      Thứ Tư

Thánh Venceslaô, Tử đạo (Đ) - Thánh Laurensô Ruiz và Các Bạn Tử đạo (Đ)

G 9,1-12.14-16 / Lc 9,57-62

29    04    Tr     Thứ Năm

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael - Lễ kính

Đn 7, 9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12 / Ga 1,47-51

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

30    05    Tr     Thứ Sáu

Thánh Giêrônimô, Linh mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

G 38,1.12-21;39,33-35 / Lc 10,13-16

 

THÁNG 10/2022

 

 “Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của Người. Với Kinh mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế”. (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần . (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 17, §1, 1°)

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO GIÁO HỘI MỞ RA VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội luôn trung thành với Tin Mừng và can đảm loan báo. Xin cho Giáo Hội là cộng đoàn của tình liên đới, của tình huynh đệ và của sự chào đón, để mọi người luôn sống hiệp đồng hơn.

 

01/10       06/09       Tr     Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu,

Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ kính

Bổn mạng các xứ truyền giáo

Is 66,10-14c (hoặc Rm 8,14-17) / Mt 18,1-5

 

02    07    X      CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Kb 1, 2-3; 2, 2-4 / 2 Tm 1, 6-8. 13-14 / Lc 17, 5-10

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr)

St 3,9-15 / Rm 5,12.17-19 / Lc 1,26-38

Không cử hành lễ các Thiên Thần Bản mệnh

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội thế nào?

T. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để thông tin cách đúng đắn và đầy đủ sự thật, đồng thời phải diễn tả cách chân thật và thích hợp, nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người. (GLHT,574)

CHIA SẺ

Nhiệm vụ của truyền thông rất quan trọng là nhằm thăng tiến con người và giúp xã hội đạt đến sự phồn vinh, văn minh, công bằng và an toàn. Truyền thông xuất hiện trên mọi lãnh vực liên quan đến cuộc sống của con người bằng nhiều cách như: báo chí, phim ảnh, phát thanh, truyền  hình, internet…

Vậy chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội như thế nào?

1) Phải thông tin cách đúng đắn và đầy đủ sự thật: không xuyên tạc, thêm bớt, không bóp méo sự thật; không vì cảm tính hay thù địch mà nói sai sự thật. Ví dụ, được nghe thông tin về giá cả mua, bán trên thị trường rằng: giá bán thịt heo rất rẻ. Nhưng trên thực tế ở chợ thì rất mắc! Người ta thắc mắc: tại sao nghe nói: giá thịt heo rẻ mà ở chợ bán mắc thế? Người bán thịt trả lời: muốn mua rẻ thì đến chỗ đó mà mua! Vậy thực hư như thế nào?

2) Đã nói là phải nói sự thật và thích hợp, nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người. Nói một đàng, làm một nẻo. Hay như câu nói dân gian: nói vậy mà không phải vậy!

Có những thông tin mang nặng tính tuyên truyền, chỉ nhằm quảng cáo cho cá nhân, cho thương hiệu làm ăn, nhưng chất lượng sản phẩm thì rất tồi, khiến cho người sử dụng chịu thiệt thòi.

 

03    08    X      Thứ Hai

Gl 1,6-12 / Lc 10,25-37

04    09    Tr     Thứ Ba

Thánh Phanxicô Assisi - Lễ nhớ

Gl 1,13-24 / Lc 10,38-42

05    10    X      Thứ Tư

Thánh Faustina, Trinh nữ (Tr)

Gl 2,1-2.7-14 / Lc 11,1-4

06    11    X      Thứ Năm đầu tháng

Thánh Brunô, Linh mục (Tr)

Gl 3,1-5 / Lc 11,5-13

07    12    Tr     Thứ Sáu đầu tháng

Đức Mẹ Mân Côi - Lễ nhớ

Gl 3,7-14 / Lc 11,15-26 (Hoặc lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hoặc Gl 4,4-7] / Lc 1,26-38)

08    13    X      Thứ Bảy

Gl 3,22-29 / Lc 11,27-28

 

09    14    X      CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

2V 5,14-17 / 2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ?

T. Mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ khi gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô, dẫn chúng ta đến việc thờ lạy và yêu mến Thiên Chúa, là Vẻ đẹp tối cao của Chân lý và Tình yêu. (GLHT,575)

CHIA SẺ

Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ. Tất cả các loài thụ tạo đều phản ảnh một phần sự tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Qua ngành điêu khắc và hội họa, con người muốn diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi các ảnh tượng và các công trình xây dựng. Đó là mỹ thuật thánh. Vậy Mỹ thuật thánh phục vụ Chân - Thiện - Mỹ khi nào?

- Khi gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Có những hình ảnh về Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh được chạm trổ trên những khối đá quý mà khi nhìn vào, ai cũng cho là giống người thật. Như tại Rôma, khi có dịp đi thăm các đền đài, nhà thờ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những ảnh tượng rất đẹp do các điêu khắc gia và những họa sĩ tài hoa diễn tả. Chẳng hạn những hình ảnh diễn tả về Chúa Giêsu của Michel Angelo, một điêu khắc gia và là họa sĩ tài ba được đặt ở đền thờ Thánh Phêrô đã mang tính mỹ thuật rất cao. Nhiều du khách đến viếng đền thờ Thánh Phêrô, khi chiêm ngắm các ảnh tượng đó đều trầm trồ khen ngợi. Nhiều người nhìn những ảnh tượng đó thì bái gối, hoặc phủ phục để tôn thờ, kính yêu.

Ngoài những hình ảnh về Chúa, Đức Mẹ và các thánh, khi xây dựng các nhà thờ, nhà nguyện, các nơi hành hương…, người ta cố gắng xây dựng thật đẹp, để tôn vinh Thiên Chúa là vẻ đẹp tối cao của Chân Lý và Tình Yêu.

10    15    X      Thứ Hai

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Lc 11,29-32

11    16    X      Thứ Ba

Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr)

Gl 4,31b-5,6 / Lc 11,37-41

12    17    X      Thứ Tư

Gl 5,18-25 / Lc 11,42-46

13    18    X      Thứ Năm

Ep 1,1.3-10 / Lc 11,47-54

14    19    X      Thứ Sáu

Thánh Callistô I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Ep 1,11-14 / Lc 12,1-7

15    20    Tr     Thứ Bảy

Thánh Têrêxa Giêsu, Trinh nữ,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Ep 1,15-23 / Lc 12,8-12

 

16    21    X      CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Xh 17,8-13 / 2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. (GLHT,576)

CHIA SẺ

 Đã là người thì ai cũng bị cám dỗ. Chúa Giêsu là người nên Ngài cũng bị cám dỗ. Thánh Phaolô viết: “Vị thượng tế của ta là Đấng biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội”. (Dt 4,15)

Hàng ngày, chúng ta phải chiến đấu với ba thù là: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là kẻ nội thù. Nó ở ngay trong lòng ta. Chúa Giêsu đã chẳng dạy rằng: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Và Điều Răn Thứ Chín, Chúa dạy chúng ta phải chiến thắng những đam mê xác thịt trong tư tưởng cũng như trong ước muốn.

Để được như thế, trước hết chúng ta phải luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn”. (Mt 26,41)

Chúng ta hãy năng cầu xin qua Thánh vịnh 51: “Xin hãy tạo dựng cho tôi tấm lòng trong trắng; xin đặt vào lòng tôi một khí phách mới. Xin chớ xua đuổi tôi xa cách thánh nhan Người, thánh khí của Người xin chớ cắt khỏi tôi. Xin ban lại cho tôi nguồn vui cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng tôi”. (Thánh vịnh 51,12-14)

 

17    22    Đ      Thứ Hai

Thánh Ignatiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo

Lễ nhớ

Ep 2,1-10 / Lc 12,13-21

18    23    Đ      Thứ Ba

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

2Tm 4,9-17a / Lc 10,1-9

19    24    X      Thứ Tư

Thánh Gioan Brêbeuf, Linh mục - Thánh Isaac Jôgues, Linh mục và Các Bạn Tử đạo (Đ) - Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (Tr)

Ep 3,2-12 / Lc 12,39-48

20    25    X      Thứ Năm

Ep 3,14-21 / Lc 12,49-53

21    26    X      Thứ Sáu

Ep 4,1-6 / Lc 12,54-59

22    27    X      Thứ Bảy

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng (Tr)

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Ep 4,7-16 / Lc 13,1-9

 

23    28    X      CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Hc 35,15b-17.20-22 / 2 Tm 4,6-8.16-18

Lc 18,9-14.

Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr)

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc

Is 60,1-6 / 1Tm 2,1-8 (hoặc Cv 1,3-8)

Mc 16,15-20 (hoặc Mt 28,16-20)

Thánh Vịnh tuần II

Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta điều gì?

T. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết tịnh. (GLHT,577)

CHIA SẺ

- Khiết tịnh là việc làm chủ giới tính, tiết chế và điều chỉnh các ham muốn tính dục cho phù hợp với những nguyên tắc và luật Thiên Chúa. Mục đích của đức khiết tịnh là tôn trọng phẩm giá của bản thân và của người khác. Nhờ sống khiết tịnh, con người thống nhất được đời sống thể lý và tinh thần. Thánh Phaolô so sánh dục vọng với sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh thần. Dục vọng tự nó không phải là tội, nhưng nó hướng con người đến chỗ phạm tội. Thánh Gioan nói đến ba loại dục vọng: xác thịt, đôi mắt và thói cậy mình có của.

- Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết tịnh.

+ Chúa Giêsu đã nói: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi… Nếu tay phải của anh, làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục”. (Mt 5,29-30)

+ Còn Thánh Phaolô thì nói: “Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam”. (Cl 3,5)

 

24    29    X      Thứ Hai

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (Tr)

Ep 4,32-5,8 / Lc 13,10-17

25    01/10       X      Thứ Ba

Ep 5,21-33 / Lc 13,18-21

26    02    X      Thứ Tư

Ep 6,1-9 / Lc 13,22-30

27    03    X      Thứ Năm

Ep 6,10-20 / Lc 13,31-35

28    04    Đ      Thứ Sáu

Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ

Lễ Kính

Ep 2,19-22 / Lc 6,12-19

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

29    05    X      Thứ Bảy

Pl 1,18-26 / Lc 14,1.7-11

 

30    06    X      CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Kn 11,22 - 12,2 / 2Tx 1,11 - 2,2 / Lc 19,1-10

Thánh Vịnh tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Phải làm gì để đạt tới sự trong sạch của tâm hồn?

T.  Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa. (GLHT,578)

CHIA SẺ

1) Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, vì từng ngày từng giờ ta sống trong nguy cơ sa ngã phạm tội. Phải biết làm chủ con mắt, dứt khoát không nhìn ngắm những hình ảnh đồi trụy; kiểm soát trí tưởng tượng, dứt khoát bỏ ngay khi có những tư tưởng xấu chợt đến. Thánh Phêrô đã dạy rằng: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. (1Pr.5,8)

2) Phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa, vì người đời thường bảo: “có cầu, có thiêng, có kiêng, có lành”. Ơn Chúa là sự ân cần tự ý và đầy yêu thương của Chúa, là sự giúp đỡ tốt lành của Người, là sức sống từ Người mà đến. Ơn Chúa là tất cả những gì Chúa ban cho ta. Vậy, muốn được ơn Chúa, chúng ta phải cầu xin, vì Chúa đã hứa: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được”. (Mt 21,22)

 

31    07    X      Thứ Hai

Pl 2,1-4 / Lc 14,12-14

THÁNG 11/2022

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC TRẺ EM ĐAU KHỔ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các trẻ em đau khổ - những trẻ sống lang thang trên đường phố, những trẻ là nạn nhân của các cuộc chiến tranh và những trẻ mồ côi - xin cho các em được tiếp cận với một nền giáo dục và tìm gặp lại tình thương của gia đình.

 

01/11       08/10       Tr     Thứ Ba

Lễ Các Thánh - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

Kh 7,2-4.9-14 / 1Ga 3,1-3 / Mt 5,1-12

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29,§2,1°)

02    09    Tm   Thứ Tư

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ nhất: Rm 6,3-9 / Ga 6,51-59

Lễ nhì: Kn 3,1-9 / Lc 23,33.39-43

Lễ ba: Rm 5,5-11 / Ga 17,24-26

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

Lưu ý:

1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

 

2. Hôm nay không được cử hành Thánh lễ nào khác, ngoại trừ Thánh lễ An táng.

 

03    10    X      Thứ Năm đầu tháng

Thánh Martinô Porres, Tu sĩ (Tr)

Pl 3,3-8a / Lc 15,1-10

Thánh Vịnh tuần III

04    11    Tr     Thứ Sáu đầu tháng

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục - Lễ nhớ

Pl 3,17- 4,1 / Lc 16,1-8

05    12    X      Thứ Bảy đầu tháng

Pl 4,10-19 / Lc 16,9-15

 

06    13    X      CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

2Mcb 7,1-2.9-14 / 2Tx 2,15-3,5

Lc 20,27-38

Thánh Vịnh tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều nào khác nữa không?

T. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều này: Một là sống nết na và đoan trang; Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn; Ba là thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy thoái phong hóa, do quan niệm sai lạc về tự do của con người. (GLHT,579)

CHIA SẺ

1) Phải sống nết na và đoan trang:

Người nết na là người có đức hạnh; người đoan trang là người nói năng từ tốn, thật thà; ăn mặc ngay ngắn kín đáo.

2) Sự trong sạch còn đòi ta ngăn chặn thói khiêu dâm.

Khiêu dâm là việc mô tả hay phô bày những hình ảnh và hành vi tính dục, nhằm gây kích thích sự ham muốn bất chính nơi con người. Khiêu dâm là tội, vì xúc phạm đến đức khiết tịnh, đi ngược với đạo đức, làm cho phẩm giá con người bị hạ thấp.

3) Phải thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy đồi phong hóa, do quan niệm sai lạc về tự do của con người.

Trong thực tế, phong hóa suy đồi do quan niệm tự do quá đáng, ảnh hưởng đến giới trẻ và đã lôi kéo chúng đến các tụ điểm ăn chơi trá hình mọc lên khắp nơi, làm băng hoại đời sống luân lý và làm hư cả một thế hệ, dẫn đến căn bệnh thế kỷ: xì ke, ma túy, sida.

Muốn thanh tẩy môi trường xã hội, mọi người phải hợp lực với chính quyền dẹp bỏ những tụ điểm ăn chơi trá hình ấy.  Đồng thời cổ võ lối sống lành mạnh và tổ chức những loại hình giải trí lành mạnh.

 

07    14    X      Thứ Hai

Tt 1,1-9 / Lc 17,1-6

08    15    X      Thứ Ba

Tt 2,1-8.11-14 / Lc 17,7-10

09    16    Tr     Thứ Tư

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Lễ kính

Ed 47,1-2.8-9.12 / 1Cr 3,9b-11.16-17

Ga 2,13-22

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

10    17    Tr     Thứ Năm

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Plm 7-20 / Lc 17,20-25

Giáo phận Long Xuyên cầu nguyện cho các Giáo sĩ và Tu sĩ từng phục vụ trong Giáo phận đã qua đời

 

11    18    Tr     Thứ Sáu

Thánh Martinô, Giám mục - Lễ nhớ

2Ga 4-6 / Lc 17,26-37

12    19    Đ      Thứ Bảy

Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo - Lễ nhớ

3Ga 5-8 / Lc 18,1-8

13    20    X      CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ml 4,1-2a / 2Tx 3,7-12 / Lc 21,5-19

Được Kính Trọng Thể

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam (Đ)

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

(Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991)

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính Các Thánh Tử đạo

Thánh Vịnh tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải làm gì khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí?

T. Chúng ta phải mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ trợ giúp để thắng vượt cám dỗ. (GLHT,580)

CHIA SẺ

1) Mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội.

Người đời thường nói: “Sống là chiến đấu” Muốn tiến bộ trên đường nhân đức, ta phải chiến đấu tránh dịp tội, tránh các cơn cám dỗ dẫn tới lỗi Giới Răn Thứ Sáu và Thứ Chín.

Khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí, ta phải mau mắn loại bỏ. Loại bỏ bằng cách: “Tam thập lục kế, đào vi thượng sách”. Nghĩa là: có ba mươi sáu thứ kế, kế chạy trốn là hơn cả. Ta đang đứng ngồi đâu đó mà tâm trí bị cám dỗ về đàng tình dục, ta đi xa nơi đó và làm việc khác. Vô tình ta nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm trên phim ảnh hay trên “mạng internet”. Ta tắt ngay… Đừng “đùa với lửa”; và đừng dùng dằng với ma quỷ như bà Evà trước khi bị cám dỗ ăn trái cấm!

2) Phải cầu xin Chúa và Đức Mẹ trợ giúp.

Có nhiều cách cầu xin, ví dụ, mỗi lần đọc kinh “Lạy Cha” chúng ta cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn.”

Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta hãy chạy đến Đức Mẹ qua kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử”, hoặc kinh Lạy Nữ Vương. 

 

14    21    X      Thứ Hai

Kh 1,1-4;2,1-5a / Lc 18,35-43

15    22    X      Thứ Ba

Thánh Albertô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Kh 3,1-6.14-22 / Lc 19,1-10

16    23    X      Thứ Tư

Thánh Margarita Scotland (Tr) - Thánh Gertruđê, Trinh nữ (Tr)

Kh 4,1-11 / Lc 19,11-28

17    24    Tr     Thứ Năm

Thánh Elizabeth Hungari - Lễ nhớ

Kh 5,1-10 / Lc 19,41-44

18    25    X      Thứ Sáu

Lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường Thánh Phaolô (Tr)

Kh 10,8-11 / Lc 19,45-48

(hoặc lễ về hai thánh Tông đồ:

Cv 28,11-16.30-31 / Mt 14,22-33)

19    26    X      Thứ Bảy

Kh 11,4-12 / Lc 20,27-40

 

20    27    Tr     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Lễ trọng

2Sm 5,1-3 / Cl 1,12-20 / Lc 23,35-43

PVGK: Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Mười dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Mười dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính. (GLHT,581)

CHIA SẺ

1) Phải tôn trọng tài sản của người khác.

Chúa Giêsu đã quy mười điều răn của Chúa về hai điều chính là mến Chúa và yêu người. Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Và ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình ngươi” (Mt 22,36-40). Yêu người thân cận như chính mình còn là tôn trọng tài sản của người khác, không thấy tha nhân có nhiều của mà ganh tị, tham lam và tìm cách chiếm đoạt.

2) Không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính.

Tham lam là ham muốn tích lũy một cách quá đáng của cải vật chất. Tham lam cũng là tính cách của người không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có, dùng mọi thủ đoạn để thỏa lòng tham. Để chống lại lòng tham vô đáy, giới răn thứ mười Chúa dạy: không được ham muốn của cải của người ta.

Có đám đông dân chúng đến nghe ông Gioan Tẩy Giả rao giảng. Những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông:“Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông:“Còn anh em chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình”. (Lc 3,10-14)

21    28    Tr     Thứ Hai

Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ - Lễ nhớ

Dcr 2,14-17 / Mt 12,46-50

Thánh Vịnh tuần II

22    29    Đ      Thứ Ba

Thánh Cêcilia, Trinh Nữ, Tử Đạo - Lễ nhớ

Kh 14,14-19 / Lc 21,5-11

23    30    X      Thứ Tư

Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Thánh Côlumbanô, Viện phụ (Tr)

Kh 15,1-4 / Lc 21,12-19

24    01/11       Đ      Thứ Năm

Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Lc 21,20-28

Thánh Andrê Dũng Lạc, Linh Mục

và Các Bạn Tử Đạo Tại Việt Nam

Lễ trọng - Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

25    02    X      Thứ Sáu

Thánh Catarina Alexandria, Trinh nữ, Tử đạo (Tr)

Kh 20,1-4.11-21,2 / Lc 21,29-33

26    03    X      Thứ Bảy

Kh 22,1-7 / Lc 21,34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2023

NĂM A (Quý Mão)

 

27    04    Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Is 2,1-5 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

Thánh Vịnh tuần I

28    05    Tm   Thứ Hai

Is 4,2-6 / Mt 8,5-11

29    06    Tm   Thứ Ba

Is 11,1-10 / Lc 10,21-24

30    07    Đ      Thứ Tư

Thánh Anrê, Tông đồ - Lễ kính

Rm 10,9-18 / Mt 4,18-22

 

PHỤ TRƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN 2022

 

S

TT    CHÚA NHẬT    PHIÊN CHẦU

01    CN I MÙA VỌNG     Vô nhiễm (O2), Lạng Sơn (3A), Giuse (7B), Đồng Phú (2B)

02    CN II MÙA VỌNG

(Trước lễ Mẹ Vô Nhiễm)  Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1), Tân Bình (Đông Bình), Bình Thái (F1), Thái An (Rivera), Mẫu Tâm (B2)

03    CN III MÙA VỌNG   Tham Buôn, Antôn (1A), Tân Chu (5A), Bình Châu (8A)

04    CV IV MÙA VỌNG   Thánh Gia (7A), Đức Mẹ Lộ Đức (HT), Ba Bần

05    CN LỄ THÁNH GIA Tv. Thánh Gia, Trảng Tranh, Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1B)

06    CN LỄ HIỂN LINH   Cần Thay, Phan Sinh (10), Vinh Sơn (O1), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07    CN CG CHỊU P.R.   Nhơn Mỹ

08    CN II TN  Cản Đá

09    CN III TN Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2), Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

10    CN IV TN Bình Minh, Hòn Tre

11    CN V TN  Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

12    CN VI TN Cồn Én, Bình Châu (8A), Lộ Đức (8B), Tân Bình (Tràm Chẹt).

13    CN I MÙA CHAY     Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

14    CN II MÙA CHAY    Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8B), Bình Lộc, Dương Đông

15    CN III MÙA CHAY   Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

16

CN IV MÙA CHAY

(Trước lễ St. Giuse) Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

17    CN V MÙA CHAY    Tân Bùi (4A), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5B)

18    CN LỄ LÁ Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

19    CN LỄ PHỤC SINH Cái Gia, Tv. Phanxicô

20    CN II PHỤC SINH    Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh, Tv. Chúa Quan Phòng (CLG)

21    CN III PHỤC SINH   An Hoà, Long Thạnh

22    CN IV PHỤC SINH  Fatima (Cần Đăng), Phú Hoà, Thái Hoà, Tân Thành (4B)

23    CN V PHỤC SINH   Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông

24    CN VI PHỤC SINH  Gh. Bình An, Gh. Ba Khu (C2)

25    CN LỄ THĂNG THIÊN     Cồn Phước, Châu Đốc

26    CN CTT HIỆN XUỐNG    Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

27    CN LỄ CHÚA BA NGÔI   Phú An, Tân Phước (4A), Núi Tượng

28    CN MÌNH MÁU THÁNH   Tân Thuận (O1), An Châu, Đất Hứa, Hoà Giang, Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1), Gh. Antôn (C2)

29    CN XI TN Rạch Sâu, Hòn Đất, Giuse (2B), Kinh Tây

30    CN XII TN        Ông Chưởng, Đền Thánh Giuse An Bình (KF)

31    CN XIII TN       Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2)

32    CN XIV TN       Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt), Đồng Công (F2)

33    CN XV TN        Thánh Mẫu (F2), Hoà Lợi (LX)

34    CN XVI TN       Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35    CN XVII TN      Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36    CN XVIII TN     Thạnh An, Đaminh (K10), Rọc Lá

37    CN XIX TN       Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao), Mỹ Thạnh

38    CN XX TN

(Lễ Mẹ Lên Trời)     Chợ Mới, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp Hòa (O2), Mông Triệu (2A), Thánh Tâm (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

39    CN XXI TN       Tring Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40    CN XXII TN      Cái Dầu

41    CN XXIII TN     Định Mỹ, An Tiến (1A)

42    CN XXIV TN    Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43    CN XXV TN     Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44    CN XXVI TN    Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45    CN XXVII TN

(Trước Lễ Mẹ Mân Côi)   Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5A), Hiệp Tâm (O2), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (G2)

46    CN XXVIII TN  Hải Châu (7B), Tân Long (2A)

47    CN XXIX TN    Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48    CN XXX TN     Gh. Truyền Tin (8A), Giuse (E2)

49    CN XXXI TN    Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50    CN XXXII TN   Thánh Gia (7A), Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51    CN XXXIII TN  Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52    LỄ CHÚA KITÔ VUA       Đồng Tâm (3B), Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1B)

 

PHỤ TRƯƠNG II

NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM

I- HUẤN THỊ VỀ PHỤNG VỤ

Các mục tử không phải chỉ tuân giữ các Lề Luật trong các hoạt động Phụng vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự Phụng vụ một cách ý thức, linh động và hữu hiệu. (PV số 11)

Tác vụ của linh mục là tác vụ của toàn thể Giáo Hội. Vì thế không thể thi hành tác vụ này nếu không có sự vâng phục, sự hiệp thông cùng hàng giáo phẩm và chăm lo phục vụ Thiên Chúa và anh em. Bản chất phẩm trật của Phụng vụ, hiệu lực Bí tích và sự tôn trọng phải có đối với cộng đoàn giáo dân đòi linh mục phải chu toàn nhiệm vụ trong việc phượng tự như thừa tác viên và người phân phát trung tín các mầu nhiệm TC, và không được tự đưa vào những lễ nghi không được quy định và chấp nhận trong các sách Phụng vụ. (HT. Liturgicae instaurationes 5 - 9 -1970, cuối số 1)

II- NĂM PHỤNG VỤ

Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến.

Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. (PV 102)

“Vào các ngày khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái”. (PV 105)

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức. Về những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội”. (CE 232)

Như vậy, tâm điểm của Năm Phụng vụ là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, khởi đầu năm phụng vụ với CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ vào các mầu nhiệm kính Chúa, Đức Maria và các thánh, và cao điểm vẫn là Tam Nhật Vượt Qua.

LƯU Ý:

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, nghĩa là có thể ngay từ cuối tháng 11 dương lịch.

1. NGÀY PHỤNG VỤ

Ngày phụng vụ diễn tiến từ nửa đêm này cho đến nửa đêm sau, nhưng việc cử hành ngày Chúa nhật và các lễ trọng bắt đầu ngay từ chiều ngày hôm trước. (AC, 3)

Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, Hội Thánh họp mừng mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế Chúa Nhật chính là ngày lễ quan trọng nhất. Theo Giáo luật khoản 1 điều 1248: “Ai đã tham dự Thánh lễ được cử hành theo lễ nghi Công giáo bất kỳ ở đâu trong chính ngày lễ buộc hoặc chiều ngày áp lễ thì đã chu toàn luật buộc tham dự Thánh lễ”.

2. BẬC LỄ:

Lịch phụng vụ chia làm ba bậc lễ để kính nhớ các mầu nhiệm của Chúa, các đặc ân của Đức Maria và các thánh:

A) LỄ TRỌNG

Lễ trọng chia làm hai loại: lễ trọng chung và lễ trọng riêng.

- Lễ trọng chung là các lễ trọng được xác định rõ trong sách phụng vụ mà toàn thể Hội Thánh phải mừng kính. Có 17 lễ trọng chung cho Giáo Hội toàn cầu: 10 lễ kính Chúa, 3 lễ kính Đức Maria và 4 lễ kính các thánh. Lễ Phục Sinh và Giáng Sinh là hai lễ trọng đặc biệt, kéo dài trong 8 ngày gọi là tuần Bát Nhật, tuy nhiên tuần Bát Nhật Giáng Sinh không được ưu tiên như tuần Bát Nhật Phục sinh.

- Lễ trọng riêng chỉ được mừng kính trong một Hội Thánh địa phương. Chẳng hạn lễ Các thánh tử đạo Việt Nam (24/11) là lễ trọng riêng đối với Hội Thánh Việt Nam vì là lễ bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, còn đối với Hội Thánh toàn cầu chỉ là lễ nhớ.

Tất cả các lễ trọng chung hay riêng đều được bắt đầu từ Kinh Chiều I ngày hôm trước, nghĩa là ngày mừng lễ sẽ dài hơn một ngày bình thường. Vì thế thánh lễ chiều hôm trước (sau Kinh Chiều I) đều phải cử hành lễ trọng kính của ngày hôm sau, nghĩa là ngày chính lễ, ngoại trừ một vài lễ có lễ vọng thì phải cử hành lễ vọng (Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria lên trời, Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô).

B) LỄ KÍNH 

Lễ kính ở bậc thấp hơn lễ trọng và chỉ giới hạn trong một ngày bình thường nên không có Kinh Chiều I, trừ lễ kính Chúa trùng vào ngày Chúa Nhật thường niên. Lịch phụng vụ đề ra ba loại lễ kính: 6 lễ kính Chúa, 2 lễ kính Đức Maria, 17 lễ kính các thánh (Giáo Hội Việt Nam mừng thêm 2 lễ kính riêng: Thánh Têrêxa và Thánh Phanxicô Xaviê).

C) LỄ NHỚ

Lễ nhớ chia làm hai loại : lễ nhớ buộc và lễ nhớ tùy ý. Các ngày lễ nhớ buộc trong mùa Chay thì chỉ mừng như lễ nhớ tùy ý, không bó buộc phải cử hành. Khi lịch chung để tên nhiều vị thánh kính nhớ tùy ý trong cùng một ngày thì chỉ chọn một vị thánh để mừng, còn những vị khác được bỏ.

D) LỄ THEO NHU CẦU:

Ngoài ra còn có các lễ theo nhu cầu:

Có ba loại lễ theo nhu cầu:

- Lễ có nghi thức riêng thường đi kèm với việc cử hành một bí tích nào đó: Hôn Phối, Truyền Chức, Thêm Sức...

- Lễ do nhu cầu tùy theo hoàn cảnh: lễ tạ ơn, lễ cầu mùa…

- Lễ ngoại lịch là lễ do lòng đạo đức của giáo dân đòi hỏi: thứ Sáu kính Thánh Tâm, thứ Bảy kính Đức Mẹ...

Tuy nhiên, các lễ theo nhu cầu được cử hành hay không, còn tùy thuộc vào các mùa hoặc lịch phụng vụ.

E) LỄ KÍNH TRỌNG THỂ.

“Để phục vụ lợi ích mục vụ cho giáo dân, trong các Chúa Nhật Thường Niên, được phép mừng các lễ nào gặp trong tuần mà được giáo dân sùng mộ, miễn là những lễ ấy cao hơn chính ngày Chúa Nhật theo bảng ghi thứ tự ưu tiên. Có thể mừng các lễ ấy trong mọi thánh lễ có đông giáo dân tham dự” (AC 58).

Theo Niên Lịch Phụng Vụ số 58 nói trên thì được cử hành Thánh lễ quen gọi là “kính trọng thể”, nghĩa là mừng kính cách đặc biệt hơn vào ngày Chúa Nhật thường niên và cả mùa Giáng Sinh trước hay sau đó, các lễ trọng và lễ kính được ghi trong bảng thứ tự ưu tiên dưới đây, cũng như những lễ gắn liền với lòng sùng mộ của tín hữu nhưng rơi vào ngày thường trong tuần. Các lễ này có thể được cử hành trong mọi Thánh lễ có đông tín hữu tham dự.

(ví dụ: lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam 24/11 được dời lên Chúa Nhật trước vì Chúa Nhật sau đó thường là lễ Chúa Kitô Vua; lễ Mân Côi tuy là lễ nhớ buộc nhưng được mừng kính trọng thể vào Chúa Nhật).

THỨ TỰ ƯU TIÊN

TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa.

2. - Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11)

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a)     Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành

b)     phố hay quốc gia;

c)     Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm

d)     cung hiến thánh đường đó.

e)     Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

f)      Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc 

g)     thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường Niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a)     Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b)     Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

 

c)     Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng rộng lớn.

d)     Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e)     Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội.

Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381)

9. - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần Mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a)     Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b)     Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13. -  Các ngày trong tuần, từ đầu Mùa Vọng đến hết 16/12.

-       Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ Bảy sau

lễ Hiển Linh.

-       Các ngày trong tuần thuộc Mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau

tuần Bát Nhật Phục Sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

-       Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của

giáo dân (IM 377).

-       Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381)

-       Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường niên.

III. LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

1. Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục Sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2. Vào các ngày Chúa Nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành Thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

3. Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó. (IM 355a)

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức. (IM 355c)

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

4. Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

5. Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong Thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình. (AC 328)

IV- LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (Lễ Họ)

Giáo luật khoản 388: Đó là các lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận.

Giáo luật khoản 534:

§1: Sau khi đã nhậm chức ở giáo xứ, vào mỗi Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận, cha chánh xứ có nghĩa vụ phải dâng lễ cầu cho đoàn dân được trao phó cho Người. Nếu mắc ngăn trở chính đáng không dâng lễ như vậy được, Người phải nhờ linh mục khác dâng ý lễ thay trong chính ngày đó, hoặc chính Người sẽ dâng lễ vào những ngày khác.

§2. Cha chánh xứ nào coi sóc nhiều giáo xứ, thì chỉ buộc dâng một ý lễ, vào các ngày nói ở §1, để cầu cho tất cả đoàn dân được trao phó cho Người.

§3. Cha chánh xứ nào đã không chu toàn nghĩa vụ được nói đến ở §1 và §2, thì nếu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, phải sớm hết sức dâng đủ bấy nhiêu ý lễ để cầu cho giáo dân.

Tại Việt Nam, theo văn thư ngày 11.11.1987 của Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, các linh mục chánh xứ chỉ phải dâng lễ cầu cho giáo dân vào 11 ngày lễ sau:

1.     Lễ Chúa Giáng Sinh

2.     Lễ Chúa Hiển Linh

3.     Lễ thánh Giuse (19.03)

4.     Lễ Phục Sinh

5.     Lễ Thăng Thiên

6.     Lễ Hiện Xuống

7.     Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

8.     Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông Đồ (29.6)

9.     Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)

10.   Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)

11.   Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)

V. THÁNH LỄ CỬ HÀNH CHIỀU HÔM TRƯỚC NGÀY LỄ BUỘC VÀ CHIỀU THỨ BẨY.

Thánh Bộ Phụng Tự có ra quy định về Phụng vụ cử hành chiều hôm trước ngày lễ buộc (SCCD, 10-1984, Not. 1984, tr 603-605). Trong phần nói về việc cử hành Thánh lễ, có viết như sau:

“Xét quy định chung của GL 1248,1 về việc có thể giữ luật buộc “ngay từ ngày hôm trước”, thì luôn luôn dành ưu tiên cho Thánh lễ phải giữ theo luật buộc mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trùng nhau”.

Sau đó, Bộ ra một số giải đáp và kết luận vẫn phải làm lễ Chúa Nhật vào chiều ngày thứ bẩy, khi gặp lễ trọng hay lễ kính trùng hợp.

Các Ordo cũ của nhà sách Vatican và của Nhà xuất bản Phụng vụ vẫn được soạn thảo theo quy định đó: “Thánh lễ chiều hôm trước ngày lễ buộc sẽ được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện tín hữu), hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca, tiếng hát, v.v...) trong thánh lễ của ngày lễ. Còn chính bản văn thánh lễ thì theo hẳn quy định về thứ tự ưu tiên của Thánh Bộ Phụng Tự...”

Vì vậy, trong thực tế, nếu lễ chiều thứ Bẩy có giáo dân tham dự, thì sẽ cử hành lễ Chúa Nhật (tức là Thánh lễ Chúa Nhật hay Thánh lễ trùng vào Chúa Nhật năm đó). Để những lễ trọng trùng với Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh khỏi bị mất Thánh lễ vào chiều thứ bẩy (vì phải cử hành lễ Chúa Nhật), nên ngày 22-04-1990, Thánh Bộ Phụng Tự đã sửa đổi số AC 5 và cho chuyển các lễ bị ngăn trở đó sang ngày thứ Hai sau, thay vì đưa lên ngày thứ Bẩy trước, như AC cũ quy định.

Trong các Ordo nói trên, cũng thấy có những quy định về các lễ buộc trùng với ngày thứ Bẩy. Lịch này cũng dựa theo đó mà soạn, thí dụ lễ Đức Mẹ lên Trời ngày 15-08-1992.

VI. VỀ VIỆC CỬ HÀNH LỄ HÔN PHỐI.

Khi cử hành lễ Hôn phối trong Thánh lễ, thì chỉ được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong một số ngày trong năm mà thôi.

Dựa theo CE và OCM mới (1990) các số 34, 54 và 56 (OCM cũ số 11), có liệt kê chi tiết như sau:

1. Không được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong những ngày sau đây:

+ Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

+ Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

+ Lễ Tro và các ngày khác trong Tuần Thánh.

+ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Gặp những ngày đó, phải cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ và đọc các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Không được đọc một bài nào về Hôn Phối. Vẫn đọc lời chúc hôn trong Thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn.

2. Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên:

Cử hành thánh lễ Chúa Nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc một bài về Hôn Phối. Nếu cử hành Hôn Phối trong Thánh lễ không có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ Thánh lễ Hôn phối.

Tuyệt đối tránh cử hành Hôn phối ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

 

VII. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1    Thánh lễ có nghi thức riêng. (IM 372)

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng. (IM 374)

V2    Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376)

V3    Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân. (IM 373, IM 377)

D1    Thánh lễ an táng. (IM 380)

D2    Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3    Thánh lễ cầu hồn hàng ngày. (IM 381)

 

  

Để áp dụng:

Ký hiệu    + : được cử hành  – : không được cử hành

1.             - Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật Mùa

Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua              - V1, V2, V3

-       D1, D2, D3

2.             - Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh     

- V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

3.             - Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

  và Mùa Thường Niên

- Các lễ kính    - V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

4.             - Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong Mùa Chay        - V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

5.             - Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường Mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường Mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường Mùa Phục Sinh sau Bát Nhật    - V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

6.             - Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường Mùa Thường Niên    + V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

VIII. THÁNH LỄ CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh lễ An táng được cử hành bất cứ ngày nào, trừ ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (IM 380). Nếu cử hành an táng vào các ngày này, người ta buộc phải dùng bản văn và bài đọc của ngày lễ đó, và sau lời nguyện hiệp lễ được làm nghi thức từ biệt.

Thánh lễ đưa chân (lễ hối tử) khi nhận được tin báo tử hoặc thánh lễ cầu hồn trong ngày giỗ đầu có thể được cử hành vào những ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày lễ nhớ buộc, các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch, ngoại trừ thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh. (IM 381)

Thánh lễ cầu hồn hằng ngày có thể được cử hành vào các ngày thường của Mùa Thường Niên có lễ nhớ không bắt buộc, hoặc các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch. (IM 381)

IX. PHÂN BIỆT TƯỚC HIỆU VÀ BỔN MẠNG

1- Tước hiệu: là danh hiệu, là tên gọi của một nhà thờ, Dòng tu, Tu hội v.v…

* Chọn tước hiệu: Được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc từng Ngôi Vị Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria với những danh hiệu đã được mừng kính trong phụng vụ, các thiên thần, các thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh .

Tước hiệu được đặt khi nhà thờ được làm phép hay cung hiến , và chỉ một tước hiệu mà thôi . Một khi nhà thờ đã cung hiến, thì không được thay đổi tước hiệu nữa .

2- Thánh bổn mạng: là vị thánh được tôn kính như vị bảo trợ hay vị chuyển cầu lên trước Tòa Chúa cho chúng ta .

* Chọn thánh bổn mạng: Được chọn Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần, các Thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh. Tuyệt đối không được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hay một Ngôi Vị Thiên Chúa làm bổn mạng  (vì Thiên Chúa ban ơn, chứ không chuyển cầu lên trước Tòa ai cả).

Tóm lại, chỉ có thể chọn một tước hiệu cho nhà thờ , Dòng tu, Tu hội  v.v…  chứ không chọn tước hiệu cho một giáo xứ. Và, cũng chỉ có thể chọn thánh bổn mạng cho giáo xứ, giáo phận, thành phố, quốc gia  hay cho Dòng tu, các hiệp hội, tổ chức, các nhóm  v.v… chứ không có bổn mạng của nhà thờ (hoặc các cơ sở vật chất khác), bởi lẽ, vị thánh bổn mạng có vai trò là vị bảo trợ cho con người chứ không cho cơ sở vật chất.

3- Bậc lễ cử hành theo luật phụng vụ:

+ Lễ kính tước hiệu nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng .

+ Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng. Ngoài ra, ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa, bậc lễ trọng được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa, còn bậc lễ kính tại các nhà thờ khác trong Giáo Phận .

+ Lễ Bổn Mạng chính của Giáo phận và giáo xứ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng tại chính nơi đó . Riêng lễ bổn mạng của Giáo phận, tại các nhà thờ khác trong Giáo phận được cử hành ở bậc lễ kính .

 

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7