Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 2 thường niên (17/01/2022 19:20:23 - Xem: 34)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 18-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 2 TN (17/01/2022 09:18:38 - Xem: 58)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ truyền chức Phó tế 2022 (16/01/2022 13:33:55 - Xem: 633)

Thánh lễ bắt đầu lúc 16g00 chiều Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau CN 2 thường niên (16/01/2022 13:24:51 - Xem: 144)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 17-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 2 Thường niên năm C (15/01/2022 13:29:52 - Xem: 230)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 16-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 1 TN (15/01/2022 09:14:36 - Xem: 143)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 15-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Tĩnh tâm năm Linh mục mùa Covid 2022 (14/01/2022 17:49:06 - Xem: 1,394)

Từ ngày 03/01/2022 đến nay, Tòa giám mục đã tổ chức tĩnh tâm năm cho các linh mục của 5 giáo hạt với hơn 100 linh mục

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 1 thường niên (14/01/2022 13:34:03 - Xem: 112)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 15-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN 1 TN (14/01/2022 09:32:13 - Xem: 83)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 14-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 1 thường niên (13/01/2022 13:23:11 - Xem: 152)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 14-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN 1 TN (13/01/2022 09:41:02 - Xem: 68)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 13-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 1 thường niên (12/01/2022 13:25:48 - Xem: 149)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 13-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 1 TN (12/01/2022 08:34:03 - Xem: 179)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 12-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 1 thường niên (11/01/2022 13:23:59 - Xem: 171)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 12-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 1 TN (11/01/2022 09:02:35 - Xem: 138)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 11-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 1 thường niên (10/01/2022 13:21:08 - Xem: 195)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 11-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 1 TN (10/01/2022 08:17:20 - Xem: 150)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 10-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau CN 1 thường niên (09/01/2022 13:23:25 - Xem: 194)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 10-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa(7g00 tối) (09/01/2022 09:38:09 - Xem: 170)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 09-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa (08/01/2022 13:22:52 - Xem: 248)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 09-01-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 446
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7