Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 14 TN NĂM C (29/06/2022 08:21:26 - Xem: 185)

SAI ĐI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHERO VÀ PHAOLO (27/06/2022 08:23:39 - Xem: 593)

2 CỘT TRỤ CỦA GIÁO HỘI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 TN NĂM C (19/06/2022 06:32:12 - Xem: 378)

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN TÍN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIESU (15/06/2022 06:33:21 - Xem: 433)

TÌNH YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MMT CHÚA NHẬT NĂM C (12/06/2022 19:09:55 - Xem: 310)

TÌNH YÊU TRAO HIẾN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 06:58:19 - Xem: 374)

HIỆP NHẤT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CTT HIỆN XUỐNG NĂM C (30/05/2022 07:10:04 - Xem: 354)

7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 08:55:53 - Xem: 610)

HIỆN DIỆN MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS NĂM C (16/05/2022 05:56:47 - Xem: 513)

YÊU MẾN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 PS NĂM C (09/05/2022 05:54:42 - Xem: 625)

YÊU THƯƠNG NHAU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PS NĂM C (02/05/2022 06:55:46 - Xem: 710)

CHÚA CHIÊN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 PS NĂM C (25/04/2022 07:32:00 - Xem: 714)

CHÚA ĐÓ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C (18/04/2022 06:22:57 - Xem: 815)

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 1 PHỤC SINH NĂM C (11/04/2022 09:09:24 - Xem: 717)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM & THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM C (11/04/2022 06:04:49 - Xem: 716)

HIẾN THÂN VÌ YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C (04/04/2022 15:20:53 - Xem: 1,895)

HOAN HÔ CON VUA ĐAVIT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C NĂM C (28/03/2022 08:57:24 - Xem: 1,521)

KHÔNG KẾT ÁN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN (22/03/2022 09:00:30 - Xem: 1,029)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 MC NĂM C (21/03/2022 07:58:17 - Xem: 1,067)

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 MC NĂM C (14/03/2022 09:12:55 - Xem: 1,034)

SÁM HỐI


Tổng số: 47
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7