Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 TN NĂM C * (17/01/2022 09:32:31 - Xem: 34)

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM C * (10/01/2022 08:27:20 - Xem: 191)

PHÉP LẠ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CGS CHỊU PHÉP RỬA NĂM C * (03/01/2022 05:37:44 - Xem: 384)

CON YÊU DẤU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH NĂM C * (27/12/2021 14:50:58 - Xem: 472)

CHÚA HIỂN LINH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (24/12/2021 09:30:29 - Xem: 273)

ƠN TRỌNG ĐẠI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ THÁNH GIA * (21/12/2021 10:03:17 - Xem: 418)

GIA ĐÌNH THÁNH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH * (21/12/2021 10:01:45 - Xem: 384)

CHÚA YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MV NĂM C * (13/12/2021 09:24:04 - Xem: 360)

MẸ ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MV NĂM C * (06/12/2021 09:02:13 - Xem: 368)

NIỀM VUI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM C * (29/11/2021 09:11:28 - Xem: 569)

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MV NĂM C * (22/11/2021 09:36:34 - Xem: 445)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA KITO LÀ VUA NĂM B (15/11/2021 08:49:49 - Xem: 692)

CHÚA LÀ VUA

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO * (08/11/2021 14:54:29 - Xem: 478)

CHẾT VÌ CHÚA

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 33 TN B * (08/11/2021 09:35:01 - Xem: 644)

NGÀY PHÁN XÉT

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN B (01/11/2021 09:52:36 - Xem: 736)

TẤM LÒNG BÀ GÓA

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (18/10/2021 10:24:59 - Xem: 782)

SỨ MẠNG

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 THƯỜNG NIÊN (11/10/2021 09:05:08 - Xem: 571)

PHỤC VỤ


Tổng số: 17
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7