Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 18/01/2022 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.– Cốt lõi của Lề Luật. (17/01/2022 08:00:00 - Xem: 1,516)

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Thứ Hai 17/01/2022 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. – Rượu mới trong bầu da mới. (16/01/2022 08:00:00 - Xem: 3,887)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/01/2022 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Hóa nước thành rượu ở Cana. (15/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,324)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 15/01/2022 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (14/01/2022 08:00:00 - Xem: 3,771)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

Thứ Sáu 14/01/2022 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (13/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,231)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Thứ Năm 13/01/2022 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (12/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,743)

13/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 12/01/2022 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (11/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,420)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

Thứ Ba 11/01/2022 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (10/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,700)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

Thứ Hai 10/01/2022 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. – Sám hối và tin yêu. (09/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,661)

Thứ Hai tuần 1 thường niên.

+ Chúa Nhật 09/01/2022 – CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C. – Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha. (08/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,158)

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C.

Thứ Bảy 08/01/2022 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. – Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.  (07/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,039)

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 07/01/2022 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. – Chữa một người phung cùi.  (06/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,542)

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 06/01/2022 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. – Quê hương Nazaret.  (05/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,689)

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 05/01/2022 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu đi trên mặt biển.  (04/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,711)

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.

Thứ Ba 04/01/2022 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. – Phép lạ Bánh hóa nhiều.  (03/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,676)

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.

Thứ Hai 03/01/2022 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. – Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.  (02/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,867)

Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.

+ Chúa Nhật 02/01/2022 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH. – Từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua. (01/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,519)

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH.

Thứ Bảy 01/01/2022. THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng. – Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình. – Maria ghi nhớ và suy niệm.  (31/12/2021 08:00:00 - Xem: 5,489)

THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 31/12/2021 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Ngôi Lời Ðã LÀM NGƯỜI.  (30/12/2021 08:00:00 - Xem: 4,944)

31/12 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Năm 30/12/2021 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Bà tiên tri Anna.  (29/12/2021 08:00:00 - Xem: 5,150)

30/12 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.


Tổng số: 278
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7