Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 17/08/2022 – Thứ Tư tuần 20 thường niên. – Lòng nhân lành của Chúa. (16/08/2022 08:00:00 - Xem: 510)

Thứ Tư tuần 20 thường niên.

Thứ Ba 16/08/2022 – Thứ Ba tuần 20 thường niên. – Đường vào Nước Trời. (15/08/2022 08:00:00 - Xem: 3,061)

Thứ Ba tuần 20 thường niên.

Thứ Hai 15/08/2022 – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Ngợi khen và hoan hỉ trong Chúa. (14/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,347)

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

+ Chúa Nhật 14/08/2022 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C. – Lửa tình yêu. (13/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,597)

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 13/08/2022 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên. – Tinh thần trẻ nhỏ. (12/08/2022 08:00:00 - Xem: 3,898)

Thứ Bảy tuần 19 thường niên.

Thứ Sáu 12/08/2022 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Không được phân ly. (11/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,557)

Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

Thứ Năm 11/08/2022 – Thứ Năm tuần 19 thường niên. – Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. – Yêu thương và tha thứ. (10/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,642)

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/08/2022 – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (09/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,835)

THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

Thứ Ba 09/08/2022 – Thứ Ba tuần 19 thường niên. – Sống tinh thần trẻ thơ. (08/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,659)

Thứ Ba tuần 19 thường niên.

Thứ Hai 08/08/2022 – Thứ Hai tuần 19 thường niên. – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục. (07/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,613)

Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 07/08/2022 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm C. – Hãy sẵn sàng và thức tỉnh. (06/08/2022 08:00:00 - Xem: 5,142)

07/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 06/08/2022 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 thường niên. – CHÚA HIỂN DUNG năm C. Lễ Kính. – Chúa biến hình trên núi Ta-bo. (05/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,228)

CHÚA HIỂN DUNG năm C. Lễ Kính.

Thứ Sáu 05/08/2022 – Thứ Sáu tuần 18 thường niên. – Theo Chúa, hãy vác thập giá. (04/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,776)

Thứ Sáu tuần 18 thường niên.

Thứ Năm 04/08/2022 – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. – Bổn mạng các linh mục. – Vác Thập giá theo Chúa. (03/08/2022 08:00:00 - Xem: 5,072)

Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục.

Thứ Tư 03/08/2022 – Thứ Tư tuần 18 thường niên. – Lòng tin bà mẹ ngoại giáo. (02/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,599)

Thứ Tư tuần 18 thường niên.

Thứ Ba 02/08/2022 – Thứ Ba tuần 18 thường niên. – Chúa Ði Trên Biển. (01/08/2022 08:00:00 - Xem: 4,768)

Thứ Ba tuần 18 thường niên.

Thứ Hai 01/08/2022 – Thánh Anphong Maria Ligôri, gm tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (31/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,698)

Thánh Anphong Maria Ligôri, gm tiến sĩ Hội Thánh

+ Chúa Nhật 31/07/2022 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm C. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng.– Làm giàu trước mặt Chúa. (30/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,278)

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 30/07/2021 – Thứ Bảy tuần 17 thường niên. – Chết vì sứ vụ. (29/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,019)

Thứ Bảy tuần 17 thường niên.

Thứ Sáu 29/07/2022– Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. – Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng. (28/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,062)

Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.


Tổng số: 489
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7