"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"
"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người".
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".
"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".
"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến".
"Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt".
"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất".
"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".
Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta".
"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi".
"Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng".
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".
"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết".
"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".
"Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".
"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".
Page 1 of 113 (2255 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
111
112
113
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1136
Tất cả: 68,245,115